lördag 29 augusti 2015

Paradigmeskift blandt danske asylvenner

Formand for Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm gav d. 25 interview i Jyllands Posten: Sammenbrud truer flygtningesystem, den nuværende flygtningekrise er permanent og vil føre til et sammenbrud. Idag gav Dansk Røde Kors’ formanf Anders Ladekarl interview i BT: Dansk Røde Kors frygter kaos i Europa: Det næste bliver, at de skyder efter flygtningene. Nu mangler vi sådan set kun, at politikerne spytter lige så klart ud. Ikke mindst dem i EU, der holder en meget ubelejlig ferie. – TV Andreas Kamm  i Deadline fra minut 23.15

Imre Kertész om Europas självmord
Av Thomas Nydahl

I sin nya (av Ervin Rosenberg) till svenska översatta bok, Den sista tillflykten, skräder Imre Kertész sannerligen inte orden om det som sker med Europa i relation till och underdånighet inför islam. Jag återkommer längre fram förstås, men vill bara ge er två citat som tål att tänkas på:
Europa kommer snart att gå under på grund av sina förutvarande liberalism som har visat sig barnslig och självmördande. Europa har alstrat Hitler, och efter Hitler står kontinenten där utan argument: portarna står vidöppna för islam, man vågar inte längre tala om ras och religion, samtidigt som islam bara känner hatets språk gentemot främmande raser och religioner.” (sidan 177)
och:
Jag borde säga några ord om politiken också (…) Då skulle jag tala om hur muslimerna översvämmar, ockupererar, i klara verba, förstör Europa; om hur Europa förhåller sig till detta, om den självmördande liberalismen och den stupida demokratin (…) Det slutar alltid likadant: civilisationen når ett stadium av övermognad där den inte bara är stånd att försvara sig, utan där den på ett till synes obegripligt sätt dyrkar sin egen fiende.” (sidan 180)
Imre Kertész blir med ord som dessa, så vitt jag kan se, den förste Nobelpristagare i litteratur som tar till ord om en av tidens avgörande frågor. Han har dragit slutsatsen att man inte kan tiga och låtsas vara en blid och i allt tillåtande människa. Han skriver:
“… goda manér är lika med lögn och total självuppgivelse.” (sidan 180)
Det enda som återstår är klarspråket och försöken att tala sanning. Det är uppfordrande. – (Se også Luk grænserne Af Mersiha Cokovic.)

Källa: http://snaphanen.dk/2015/08/28/imre-kertesz-om-europas-sjalvmor/
Ref: Empatiskt utmattningssyndrom i Sverige
Refhttp://petterssonsblogg.se/2015/08/29/valfardsstaten-krackelerar/#more-135124
Ref: http://avpixlat.info/2015/08/30/hjalporganisationer-varnar-for-fortsatt-skyhog-okontrollerad-asylinvandring/ 

-------------------------------

- Nu jäser det rejält inom EU, t ex Danmark, Ungern, Polen, baltstaterna, plus drabbade "transit"-länder i Balkan, signalerar 'stopp och belägg'. EU hade inte vid sitt bildande, absolut ej heller vid tillkomsten av Schengen, en aning om vilka kött-tsunamis som skulle följa. Invällningen från sunkstaterna i Afrika och MÖ har till ca 95% ingen flyktingstatus, ohöljt framkommet via intervjuer direkt med de ankommande, att dom "söker en bättre tillvaro". Signalspråket drar igång dom, 'Sverige och Tyskland 'himmelriket på jorden. Inga flyktingskäl, alltså. Och då står dår-Sverige, den "humanitära stormakten", och vinkar "välkommen hit, tack för att du valde Sverige". Nu darrar slutligen (s)/(mp) rejält, paniken syns på deras svettiga pannor, argumentationen sviktar, månghundratals miljarders utgifter och sammanhängande skattehöjningar (bensinskattehöjningen det senaste magplasket) plus försämringar av redan gällande skatter inom t ex RUT, visar att samhällsmodellen håller på - i väsentlig grad redan drabbad - att helt vittra ner. Till men för landets svenska befolkning, som får vika undan för negrer, tattare, arabmuslimer och allsköns odugliga lycksökare. Det lutar åt fysiskt uppror, via lokala vendettor, nedbrända zigenläger, mm. Helt förståeligt i ett land som totalt struntar i sina väljare och gör tvärtom mot folkets vilja. De som borde drabbas stenhårt är sjuklöverpolitikerna, om dom insett farorna i tid, struntat i psykfallet Reinfeldts sjuka svenskhat, och återinfört Lucia-övk från 1989, begränsat all invandring till kvotflyktingnivån (knappt 2000 per år), fört en stenhård gränskontroll plus utvisning av icke-legala invällare, så hade inte dagens kaos behövt uppstå. Nu skall skåpukarna back undan, med skammens rodnad, samt antingen erkänna, "vi hade fel", eller tvingas lämna över makten till det enda friska, samtidigt enda oppositionsparti, Sverigedemokraterna.

Tilltron till gammelpolitikerna, gammelmedia, och svassande medlöparorganisationer och fantasihärjade liberal-kommunister är på usel nivå, och raset kommer att bli totalt och monumentalt, om inget händer inom relativt snar framtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar