måndag 31 augusti 2015

Åkesson utmanar på allvar

- Det var ett brett och mycket bra tal, fyllt av självförtroende som Jimmie Åkesson levererade på hemmaplan i Sölvesborg under lördagen. Till skillnad från talet i Almedalen tidigare i sommar, då Åkesson ägnade mycket tid åt specifika politiska förslag, tog han sig i gårdagens tal istället tid att kommentera den politiska scenförändring som pågår i Sverige.

Två delar i Åkessons tal visar tydligt på att partiet har uppgraderat sin strategi. För det första valde Åkesson att lyfta fram några av sommarens politiska förslag från de övriga partierna. Förslagen är helt autentiska men rev ner skrattsalvor från publiken eftersom de är så löjliga och verklighetsfrånvända. Åkesson agerade pojken som påpekar att kejsaren är naken. Och folket skrattade. Det är helt rätt att förlöjliga etablissemangets löjliga förslag. Masken på dem slits av och människor inser att politiker som vill skicka tiggande romer på ”sexkurser” och ge dem ersättning för förlorad ”arbetsinkomst” för besväret inte går att ta på allvar.

För det andra tydliggjorde Åkesson sina ambitioner när det kommer till integrationen. Han vill vare sig integreras i det ”nya Sverige” eller i det nu styrande etablissemanget. Det senare har annars framstått som en oundviklig konsekvens av att partiet fått ta del av samma plattformar som de övriga partierna. Men i talet var Åkesson tydlig. Vare sig han eller SD tänker bli en del av gänget som styr. Man ska ersätta det gänget istället.

Båda dessa delar visar att SD har mognat och på allvar tänker utmana de övriga partierna. Inte bara med ett par justeringar på deras havererade samhällsbygge utan med en helt egen – och betydligt korrektare – beskrivning av vad Sverige är för land idag och hur det bör bli i framtiden.

Källahttp://samtiden.nu/19616/akesson-utmanar-pa-allvar/
Refhttp://sockerbitar.se/akessons-sommartal-en-reaktion/
Refhttp://avpixlat.info/2015/09/01/vardegrundsdemokratin-dodar-demokratin-i-sverige/
Ref: http://www.exponerat.net/herman-lindqvist-sd-monstret-ar-pa-vag-att-sluka-oss-alla/ 

-------------------------------------

Statsvetenskaplig utredning om SD-väljare

"Är SD-anhängarna som folk är mest?

Vi har nu undersökt tre vanliga uppfattningar om Sverigedemokraternas anhängare, och vi kan konstatera att alla tre saknar empiriskt stöd. Det är för det första inte fråga om högerextrema personer. Det är för det andra inte  fråga om marginaliserade personer som förlorat på samhällsutvecklingen och lever i ett utanförskap eller upplever en risk att hamna där. Och det är för det tredje inte  fråga om särskilt bittra eller olyckliga personer jämfört med andra. Sverigedemokraternas anhängare är, för att med lätt hand travestera en aktuell filmtitel, ”vanligt folk”. Men vanligheten har förstås sin gräns: det rör sig om väljare vars sakpolitiska åsikter skiljer ut sig från andra partiers väljare, och detta gäller i synnerhet invandrings- och flyktingpolitiken. Och med den negativa inställningen till den förda politiken på migrationsområdet följer också en starkt kritisk inställning till svenska politiker, medier och till den svenska demokratin. I dessa avseenden avviker alltså Sverigedemokraternas anhängare påtagligt från den övriga befolkningen."


Refhttp://som.gu.se/digitalAssets/1533/1533976_hur-extrema---r-sverigedemokraterna-sannerstedt.pdf
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar