torsdag 28 april 2016

Angela Merkel

*German Dissidents Outsource Their Dissent to Switzerland*

 Dissent against the multicultural orthodoxy of Chancellor Angela Merkel and the German political establishment is being increasingly suppressed, so much so that a group of German dissidents was forced to publish an ad in a Swiss newspaper, since almost no German paper would accept it.

The following article from Berlin Journal was published earlier at Vlad Tepes in a slightly different form. Many thanks to Egri Nök for the translation.


Michael Müller — April 26 2016

Citizens place advertisement against Merkel in Switzerland
Page 2 of the Neue Züricher Zeitung on Monday shows a half-page advertisement with the title “Merkel still cheating. How long will this continue?” The authors criticise Merkel sharply. The German chancellor is portrayed as a smiling shell-game player
[Translator’s note: This type of play is illegal in Germany].

The advertisement in the Swiss daily cost more than 16,000 Swiss francs [$16,000].
It is not aimed at a Swiss audience, but a German one. The NZZ is widely read in Germany, too. The text of the ad obviously aims at German citizens:
Merkel cheats on!
For how long?
This is what the scam looks like:
With the EU-Turkey Treaty, Chancellor Merkel tries to convince us that she has got mass immigration into Germany under control. But the facts show: the Turkey Treaty is a sleight of hand.


1.   For every illegal Syrian refugee who is sent back from the EU to Turkey, a recognized Syrian refugee can enter the EU and therefore Germany, as most EU countries do not accept unlimited quantities of refugees. In other words: the illegal migration is rechristened into a legal migration —mass immigration into Germany remains consistently high.
2.   For this rechristening, EU citizens have to pay €20 million per month!
3.   As a “thank you” for taking them back, Turkey put the EU over a barrel and achieved visa freedom for Turkish citizens at the end of this year, at the latest. More than 74 million Turks can come to Germany without any visa at all. The consequences? Bavarian Minister of Finance Söder warns of a Kurdish mass immigration, and the renowned criminologist Christian Pfeiffer calls this treaty a “monumental stupidity”, because freedom of movement could start “a wave of illegal mass immigration”.
4.   For this “monumental stupidity” the EU taxpayers have to send €6 billion to Turkey until the end 2018, to a country that tramples under its feet human rights, freedom of opinion, and freedom of the press.

Källa: http://gatesofvienna.net/2016/04/german-dissidents-outsource-their-dissent-to-switzerland/--------


- Tyskland snarlikt Sverige, den politiska maktislamismen kör sitt eget race.                                                                             

söndag 24 april 2016

Such a baby...

Donald Tusk Advises Erdogan a ‘Thicker Skin’ Against Criticism

- As Donald Tusk, the President of the European Council, visited a refugee camp in Turkey with Chancellor Angela Merkel, he suggested the Turkish leader need to develop a thicker skin against criticism.

Donald Tusk, the former Prime Minister of Poland and current President of the European Council, told reporters that, during his political career, he learned not to expect the press to "treat him with special care, quite the opposite". In his own words, he accepted he needed to grow a "thick skin" towards criticism and suggested Turkish President Erdogan do the same.


Talking on the topic of criticism, he recalled his own imprisonment in the 1980s for opposing Poland's communist government. Tusk noted that Erdogan too, had been imprisoned in 1999 for criticizing Turkey's then rulers. However, now that he is in power, Erdogan has become remarkably sensitive to criticism against his own actions and policies, going as far as demanding foreign states prosecute their own people — a demand which Europe seems to bow.

Erdogan's sharp reaction to criticism has become a significant obstacle in the EU-Turkey migrant deal — a diplomatic attempt to solve the migrant crisis problem. Turkey aims to achieve travelling visa privileges, but the European Parliament is reluctant to approve its side of the bargain, considering the state of freedom of speech and freedom of press in Turkey.

Prosecutors in Turkey have opened more than 1,800 cases against people for insulting Erdogan since he became president in 2014, the justice minister said last month. Those targeted include journalists, cartoonists and even children. Many EU lawmakers responded with criticism on those measures, which include the recent lawsuit against a German comedian.

Källa: http://sputniknews.com/news/20160425/1038539357/Donald-Tusk-Advises-Erdogan-Thicker-Skin.html
----------------------------------
- Muslimer har ingen humor, skrattar inte, Koranen är tydlig, gravallvar gäller. Erdogan är en gravt belastad sunni-/ISIS-islamist, och sådana tål inte minsta kritik. 

torsdag 21 april 2016

Det kvinnliga hotet


Ref: http://victorygirlsblog.com/women-destroy-nationscivilizations-video/

Lyssna och avgör själv, utgör kvinnor ett hot mot västvärldens nationer och civilisation?

Ref: https://m.youtube.com/watch?v=C4ZjodXY1DE


Eurabia är här

Creeping Sharia: *The ISLAMIZATION of the WEST*

 *Tag del av den utmejslade plan som ISLAM använder sig av, vid olika grader av infiltration. Sverige ligger idag i 5%-skiktet, där bl a "halal"-krav dyker upp, allt detta m m framgår via ovanstående video* Notera den gradvisa upptrappningen av våld och förtryck*ISLAM is not coming to INTEGRATE, but take over*

Ref: http://snaphanen.dk/2016/04/20/eurabia-has-arrived/

onsdag 20 april 2016

Slutet på Västvärlden, födseln av en ny världsordning

Var betyder folkviljan mest – i EU eller i Kina?

 - "Just nu har jag på nattygsbordet den andra reviderade upplagan av bästsäljaren When China rules the World av den brittiska journalisten Martin Jacques. Den här upplagan har undertiteln Slutet på Västvärlden och födseln av en ny världsordning. Jag läste för några år sedan första upplagan och när jag nyligen fick kurskamraten Anders Thorens krönika som publicerades här på bloggen, beslutade jag att skaffa och läsa Jacques revidering av den viktiga boken. Jag har inte läst klart boken men skulle redan nu dra några viktiga slutsatser av det som redovisas.

Som framgår av Anders Thorens krönika och från andra svenskar som verkar och verkat länge i Kina, har de ett betydligt större förtroende för Kinas ekonomiska utveckling än det som avspeglas i våra starkt USA-styrda MSM. Likadant är det med Martin Jacques beskrivning. För den som vill se den västliga världshegemonin bestå är Kinas utveckling det stora hotet. Det är nog ingen tvekan om vilket Kinas mål är. Skillnaden mellan kineser och västerlänningar är att kineserna inte har bråttom, man tar mycket god tid på sig i sitt undanträngande av väst och tar därför ett litet steg åt gången. Detta att tillväxttakten i kinesisk ekonomi avtagit är ju inte en minskad tillväxt i faktiska tal utan bara en lägre procentuell tillväxt räknad på en betydligt större ekonomisk volym idag.

Ett av de största misstagen vi gör när vi bedömer Kina är att vi jämför landet med lilla Sverige. Att den jämförelsen haltar blir ju uppenbart om man tar i beaktande att Kina motsvarar 130 stycken småländer som Sverige. Den relevanta jämförelsen borde istället vara att ställa Kina mot nästan tre gånger mindre EU och då blir även slutsatserna mindre självklara. Kina har över 1.300 miljoner innevånare medan EU bara har 500 miljoner. Ett annat fel vi ofta gör både vid bedömningen av Kina och Ryssland är att vi fortsatt är väldigt starkt påverkade av ett tänkande från det Kalla kriget och kampen mot den globala kommunismen. Detta är en tendens som är starkt underblåst av den USA-propaganda som dagligen sköljer över oss i svenska MSM.

Huvudkritiken mot Kina är att landet är en enpartistat genom att den politiska makten fortfarande ligger hos kommunistpartiet, trots att landet övergivit den kommunistiska ideologin och infört en ordning som närmast kan beskrivas som statskapitalism med fri marknadsekonomi. Landets kommunistiska parti kan liknas vid EU:s politiska yrkesklass som framlidne Anders Isacsson döpte till den politiska adeln. Partiet består av över 80 miljoner medlemmar eller ca 6% av befolkningen, vilket i stort sett motsvarar dubbelt fler än de aktiva i våra etablerade politiska partier – det Thoren kallar Sjuklöverpartiet. Vi har ett liknande politiskt etablissemang inom EU som helt dominerar EU:s politik. Detta etablissemang kan i många avseenden liknas vid det kommunistiska partiet i Kina. Man har en gemensam s.k. värdegrund som inte får ifrågasättas och som omfattar viktiga delar av det politiska livet.

Frågan vid en jämförelse mellan EU:s och Kinas politiska styre är vilket system som bäst avspeglar folkviljan. Slutsatsen som ofta dras i våra MSM; att Kina är en diktatur medan EU är en demokrati, framstår inte som solklar. Det folkliga missnöjet med EU:s politiska härskarklass, värdegrunden och den brist på demokrati som vi upplever inom EU pekar snarast i motsatt riktning. Att det finns stora brister i mänskliga fri och rättigheter i Kina är uppenbart, men detsamma gäller även inom EU. Oppositionen mot etablissemanget i Kina verkar knappast komma i närheten av oppositionen mot den etablerade härskarklassen inom EU.

Det är bara att se hur EU:s etablissemang behandlar den folkliga oppositionen som tar sig uttryck i en rad nationalistiska partier som ifrågasätter värdegrunden i olika EU-länder. I Sverige har vi SD som öppet diskrimineras av etablissemanget och vars medlemmar bl.a. hängs ut i MSM, förlorar jobb och utesluts ut fackföreningar. Rasisten och antifeministen Mehmet Kaplan bjuds till Nobelfesten, men inte ledaren för det tredje största riksdagspartiet.

Vi ser även hur EU:s politiska klass nu agerar mot de EU-länder, där de som opponerar sig mot värdegrunden tagit makten som i Ungern och Polen. EU:s nära allierad USA är inte heller någon demokrati längre, utan en plutokrati där man inte kan nå politisk makt utan uppbackning från de hyperrika.

Vi i västvärlden har vant oss vid att se världen som vår; att det internationella samhället är vårt; att internationella institutioner är våra; att världsvalutan – dollarn är vår; att de universella värderingarna i värdegrunden är våra; att världens historia är vår; att världsspråket är vår engelska. I Kinas ögon är det inte så. Ju större Kinas ekonomiska makt blir, ju fler av dessa föreställningar kommer att utmanas. Kina och deras allierade Ryssland verkar av allt att döma att bl.a. förbereda en utmaning av dollarn genom lanseringen av en alternativ reservvaluta uppbackad av guld. När dollarn berövas sin privilegierade ställning, kommer det högt skuldsatta USA att hamna i en akut ekonomisk kris. USA kommer inte längre att klara av finansieringen av sin korrumperade rustningsindustri och enorma krigsmakt.

Demokrati i kinesernas ögon är i första hand demokrati mellan världens länder och folk, något som västvärlden frenetiskt motarbetar. Kineserna möter t.ex. amerikansk och EU dominans i olika organ som t.ex. Världsbanken och IMF med att etablera egna motsvarande organ, som stegvis kommer att ta över. Deras senaste framgångsrika skapelse Asian Infrastructure Investment Bank som motarbetades av USA är ett steg på vägen. EU har två egna permanenta platser i FN:s mäktiga säkerhetsråd, Kina har en och Indien har ingen.

Kina har tagit ledningen inom världssamfundet utanför väst och bygger upp infrastrukturen i fattiga U-länder och skapar en ekonomisk utveckling som västligt bistånd inte klarat på 70 år. Kina har tagit ledningen i den delen av världen genom sin BRICS-allians med de ledande utvecklingsländerna. USA:s och EU:s försök att få Ryssland ekonomsikt på knä slår nu tillbaka mot främst EU-länder. F.ö. kommer aldrig Kina låta Ryssland som är deras vapensmedja och främsta råvarubas att falla i västvärldens händer igen.

Det vi bevittnar är Slutet på Västvärlden och födseln av en ny världsordning sannerligen en spännande och lite skrämmande tid att leva i. Det behöver dock inte vara sämre än den gamla New World Order som de hyperrika angloamerikanska oligarkerna försöker tvinga på världen."

Källa: https://anthropocene.live/2016/04/20/var-betyder-folkviljan-mest-i-eu-eller-i-kina/
Refhttps://anthropocene.live/2016/04/21/kommer-kina-att-kollapsa/

-------------------------------------------

- Mycket har framkommit, som tyder på att den s k Panama-läckan är ett fabricerad amerikansk NWO-konspiration, medlöpare bankoligarkerna med Soros i täten skall ha riggat "läckan", i en desperation att tappa kontrollen över banksystemen, och det internationellt överordnade FN-Agenda30, nationalstaternas upplösning. Att Putin i Ryssland målades ut, helt ovederhäftigt, utgör en kraftfull indikation på denna setup. Hittills har ingen fristående granskare fått fullständig tillgång till jättematerialet, vilket sannolikt aldrig varit meningen om det är en del i en USA-riggad komplott.

Ref: Panama papers


lördag 9 april 2016

Förstörelsen av ett samhälle

- "Jag har som ni vet skrivit ett antal krönikor om hur den angloamerikanska oligarkin försöker blåsa nytt liv i västvärldens 200-åriga gamla världsordning genom att nylansera den i nya kläder som the New World Order (NWO). Det senaste utslaget av deras ansträngningar är den medvetna läckan av det som kallas Panama papers.

Läckan har presenterats av en organisation som kallar sig International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Denna organisation är inte så oskyldigt ädel som titeln vill ge intryck av. Den är finansierad av USAID som är en gren av CIA och oligarkernas Ford Foundation, Carnegie Endowment, Rockefeller Family Fund, W K Kellogg Foundation och framför allt av den ledande globala intrigmakaren George Soros´ organisation Open Society Foundation m.fl..

Jag har från flera läsare fått frågan vad dessa oligarker har att vinna på att läcka Panama dokumenten? Läckan har ju bl.a. slagit hårt mot den brittiske premiärministern David Cameron och andra som kan tyckas vara oligarkin närstående. Genom att försvaga Cameron ökar man ju risken för Brexit. Men kanske är det meningen? Man kanske t.o.m. vill försvaga EU för att unionen skall bli ännu mer beroende av deras USA-plutokrati.

För att förstå oligarkernas strategi kan man gå till Joseph Schumpeter. Han var en betydelsefull österrikisk-tysk-amerikansk nationalekonom som främst blivit känd för sina studier av ekonomisk utveckling. Han lanserade begreppet kreativ förstörelse år 1942 för att beskriva den förändringsprocess som åtföljer viktiga teknologiska eller ekonomiska landvinningar. Enligt Schumpeter står entreprenörers innovationer för långsiktiga ekonomiska utvecklingen i kapitalistiska samhällen, genom att de ersätter befintlig teknik och förstör för redan etablerade företag som byggt sina positioner eller monopol på dessa.

Vad NWO-globalisterna nu gör är att tillämpa just kreativ förstörelse i försöken att försvara sin maktposition och etablera sin NWO. Ni har säkert sett den strategin tillämpad i stora företag och organisationer vid byte av chef. När man kommer in som chef i ett företag med en cementerad maktstruktur, måste man slå sönder denna för att kunna få kontroll över organisationen. Ni har säkert otaliga gånger hört människor klaga över hårdhänta omorganisationer, som varit just en tillämpning av kreativ förstörelse. Jag har själv tillämpat den strategin när jag tagit hand om problemföretag.

Det är exakt detta som NWO-globalisterna håller på med. Man har dragit igång en kampanj för att slå sönder och underminera alla främst nationella maktstrukturer, för att sedan kunna ersätta dem med maktutövning via globala banker, företag och organisationer som man själva kontrollerar. USA:s korståg i Mellanöstern har haft som mål att störta starka nationella härskare och ersätta dem med svaga marionettregimer som gjorts beroende av oligarkernas banker och företag. Vi har sedan kunnat bevittna hur George Soros bedrivit en subversiv verksamhet för att dränka Europa med muslimska migranter som satts i rörelse av dessa destruktiva krig.

Panama läckan har som syfte att underminera ledare i hela världen som står i vägen för oligarkernas NWO. Man försöker klistra anklagelser om korruption på såväl Rysslands president Putin som Kinas Xi Jinping i förhoppningen att kunna provocera fram ett folkligt uppror mot dem. Ingen av dessa två figurerar dock i det läckta materialet. Det senare måste varit en besvikelse, men trots detta försöker man koka soppa på en spik, genom att hänga ut dem med hjälp av guilt by association. I Rysslands fall siktar man in sig på det ryska valet i höst med förhoppningen att kunna provocera fram en liknande kupp som den man med hjälp av CIA, genomförde i Kiev år 2014.

Strategin med kreativ förstörelse skördar givetvis massor av oskyldiga offer genom att man slår blint mot allt och alla i syfte att ur ruinerna av de samhällen man förstör kunna bygga sin egen maktstruktur. Den som framträder som världsmästare i denna destruktiva konst är oligarken George Soros som figurerar i snart sagt alla försök att destabilisera länder och konkurerande maktstrukturer. Sverige drabbades år 1992 när han genom en hänsynslös spekulation mot kronan berövade landet makten över vår egen valuta, med mycket stora ekonomiska förluster för vårt samhälle som följd.

Bakom Soros finns givetvis alla de övriga maktspelarna i oligarkernas organisationer som CFR, Bilderberggruppen, Trilaterala kommissionen och Romklubben m.fl. slutna sällskap som de bildat. Det osannolika med detta gäng är att det styrs av riktigt gamla gubbar som David Rockefeller (100), Jacob Rothschild (80), George Soros (86), Henry Kissinger (93), Zbigniew Brzeziński (88) m.fl. alla tydligen med självbilden att de är odödliga. De har skapat Barak Obama och står nu bakom Hillary Clinton.

Det tragiska för svensk del är att ett antal svenskar lierat sig hårt med NWO-gänget och på så sätt likt femtekolonnare medverkar i nedmonteringen av den svenska nationalstaten. Här hittar vi flera från Wallenberglägret samt Anders Wijkman och den tidigare stats- och utrikesministern Carl Bildt m.fl.. Nästan alla våra ledande politiker har relationer till de här destruktiva organisationerna utan att begripa hur mycket deras kreativa destruktion skadar det svenska samhället.

Jag tror inte alla inblandade svenskar är onda människor, flertalet är bara oligarkins nyttiga idioter. Jag skulle nästan ha lust att citera Jesus när han sa: Förlåt dem ty de veta icke vad de göra!"

Källahttps://anthropocene.live/2016/04/09/den-kreativa-forstorelsen-av-vart-samhalle/comment-page-1/#comment-3890
Ref: https://morklaggning.wordpress.com/2016/01/25/europas-undergang/
Ref: http://blueshift.nu/george-soros-bakom-flyktingfloden/

--------------------

- En svensklierad NWO-vasall som måste adderas, är psykopaten och landsförrädaren Fredrik Reinfeldt. I praktisk mening den värste av anti-svenskhetens vasaller.

fredag 8 april 2016

Asylkaoset 2015 kostar Sverige 600 miljarder skattekronor

De framtida kostnaderna för asylinvandringen bara under år 2015 kommer att uppgå till svindlande 600 miljarder skattekronor – lågt räknat. Det skriver ekonomen och forskaren Jan Tullberg. Siffran motsvarar Sveriges nuvarande årliga försvarsbudget gånger 14.


Vad kommer migrationen år 2015 att kosta de svenska skattebetalarna? Det centrala är knappast introduktionskostnaderna under 2016, utan de totala kostnaderna på längre sikt. Här följer en kalkyl med fem poster som är realistisk, men snarare optimistisk än pessimistisk.

1. Vad är kostnaden per person och år?
En första delfråga är: Hur många uppehållstillstånd leder de 163.000 asylsökningarna under 2015 till? Inrikesminister Anders Ygeman gör bedömningen att 60.000 – 80.000 invandrare kommer att skickas hem. Huruvida man verkligen kommer att lyckas med detta kan diskuteras. Den nuvarande kapaciteten ligger på 4.000 personer per år så det behövs i så fall radikala förstärkningar. Men låt oss utgå från den lägre siffran avvisade, vilken alltså innebär att 103.000 asylsökare får uppehållstillstånd.

Detta leder på sikt till en anhöriginvandring. Den historiska erfarenheten är att de anhöriga utgör 40 procent av den totala invandringen. Men då andra grupper, som arbetskraftsinvandrarna, importerar färre anhöriga blir anhöriginvandring knuten till asylinvandring ungefär lika stor. Nu kommer varsel om hårdare krav på att bevilja anhöriga – statsministern talar om ”en stramare anhöriginvandring” – men det återstår att se vad resultatet blir.

Nyligen presenterades ett undantag från den skärpning som utannonserades i november så att den inte berör större delen av asylsökarna 2015. Till problemen med rekordantalet asylsökare 2015 hör att det också rör sig om ett rekordstort manligt överskott, på 66.600 personer, det vill säga mer än det totala antalet män som föds i Sverige under ett år. Denna obalans talar för en hög anhöriginvandring. Här antas 97.000 anhöriga komma efter, vilket tillsammans med beviljad asyl för 103.000 personer ger 200.000 invandrare.
En utgångspunkt är Migrationsverkets kostnad för en asylhantering. I en efterkalkyl blev kostnaden 166.000 och tog 414 dagar (Årsredovisningen för 2012). Detta ger en årskostnad på cirka 150.000 kronor. Den stora kostnaden är att härbärgera de sökande under den tid processen pågår. Följande år ligger kostnaden inte på Migrationsverket, men torde ligga på samma nivå för andra delar av den offentliga sektorn.
Perioden utan arbete antas vara åtta år. Efter åtta år i landet har hälften av de nyanlända fått någon typ av arbete. En del har fått det tidigare, men många har ännu inte fått det och en del får det aldrig. Detta ger en ”etableringskostnad” på 200.000 personer x 150.000 kr x 8 år = 240 miljarder.

2. Hur stor är merkostnaden för "ensamkommande flyktingbarn"?
Under 2015 ankom 35.400 ensamkommande och en mycket hög andel får asyl. Uppskattningen är att 80 procent får asyl, det vill säga 28.000 personer.
Kostnaden för denna grupp är närmast bisarr, med en statlig ersättning på 1.900 kronor per person och dag bara för mat och logi. Jag sätter kostnaden till 800.000 kronor per person och år och med grundkostnaden 150.000 avdragen, enligt punkt 1, blir merkostnaden 650.000 per år. Jag räknar med tre års skolgång. 28.000 personer x 650.000 kr x 3 år = 55 miljarder.

3. Vad kostar de som inte får asyl?
Den grupp på 60.000 personer som får avslag kostar 166.000 om de ger sig av självmant. Ungefär hälften gör inte det och kostar samhället ytterligare. Skola och sjukvård för ”papperslösa” är en sådan post. Många håller sig undan för att återkomma med en ny ansökan efter fyra år när preskriptionstiden för den tidigare ansökan löper ut. Man kan då få uppehållstillstånd på grund av den långa ”anknytningen” till Sverige. En konservativ beräkning blir 300.000 kronor per person. Man kan fundera över det rimliga för en myndighet eller företag att betala så mycket för en bedömning av en ansökan som slutar med ett nej. Avslagskostnaden blir 60.000 personer x 300.000 kr = 18 miljarder.

4. Har invandraren betalat för sitt liv som pensionär?
Utifrån en studie om kostnaderna 2006 av Jan Ekberg räknade jag fram den totala offentliga kostnaden för en pensionär från 65 till 80 år. Den beräknades till 3,4 miljoner kronor och frågan är om invandraren har betalat för dessa kostnader under sina yrkesverksamma år.

Med utgångspunkt i den låga sysselsättningen så har invandraren knappast mäktat med att betala sina framtida kostnader. I åldersgruppen 20-65 har invandrarna en andel sysselsatta på 0,58, att jämför med 0,82 för svenskar. Denna differens på 24 procentenheter betyder att de har 30 procent lägre sysselsättning än svenskar. Estimatet här är att 30 procent av deras pensionskostnader kommer att betalas av de svenska skattebetalarna. Detta överskattar invandrarnas arbetsinsats och skattebetalningar då en hel del av sysselsättningen är subventionerad eller lågavlönad så att skatteintäkterna för de sysselsatta invandrarna är mycket lägre än för de sysselsatta svenskarna.
Detta blir 200.000 personer x 30 % x 3,4 miljoner kr = 204 miljarder.

5. Har invandraren betalat för sina barn?
Enligt samma mönster som i punkt 4 beräknas den totala offentliga kostnaden för ett barn från 0 till 20 år till 2,2 miljoner. Det finns en hel del barn bland asylsökarna och de räknas i kostnaderna punkt 1. Men barn som föds i Sverige finns inte med i tidigare kostnadsposter. Lite förenklat räknar jag med att det bli i snitt ett halvt barn till som ska finansieras. När invandraren kommit i arbete kan han bidra till viss del, men jag räknar, liksom för pensionärskostnaderna, med ett underskott på 30 procent.
200.000 personer x 0.5 ett halvt Sverigefött barn x 30 % x 2,2 miljoner kr = 66 miljarder.

Summering
De fem kostnadsposterna blir totalt 583 miljarder kronor, i runda tal 600 miljarder. Påminnas bör att siffrorna är åt det konservativa hållet. Pensionskostnaden är beräknad på en livslängd på 80 år, men den är redan längre och kommer att stiga ytterligare då livslängden ökar med ett år per decennium. Kostnaderna från Ekberg är från 2006 och Migrationsverkets från 2012, men de har inte räknats upp med inflation. En del ekonomer ökar framtida kostnaderna med inflation och diskonterar dem sedan till nuvärde. Jag ser den metodiken som diskutabel eftersom den minskar överskådligheten.
Hur rimlig är denna kostnadsberäkning?

Om vi fördelar de 583 miljarder på 200.000 personer blir det ca 3 miljoner kronor per person. Den kostnaden kan jämföras med andra studier för att ge underlag för en rimlighetsbedömning.

En studie (Holmøy och Strøm 2012) räknade fram en kostnad per utomeuropeisk invandrare till Norge. Deras kostnad hamnade på 4,1 miljoner norska kronor.

Forskarna Nilsson och Wadeskog har gjort beräkningar på vad en person i Sverige kostar från vaggan till graven om den inte bidrar med arbete utan lever på det offentliga. Den kalkylen användes i SOU 2010:55 vid beräkning av kostnaden för icke-integrerade romer, Observera att kalkylen inte gäller en ”värsting” som belastar kriminalvården och många medmänniskor utan en ”drop out” som varken gör något negativt eller något nyttigt. En sådan person kostar 14 miljoner under sin livstid. Man kan utifrån den siffran diskutera hur många år invandrarna bidrar och hur stor del av deras liv som de belastar det svenska samhället.

För det mesta handlar debatten om de omedelbara kostnaderna för Migrationsverket. Den långsiktiga diskussionen kan ge intryck av att invandrare efter åtta år går med vinst, men så är inte fallet. Vi går alla med en stor förlust under våra år som pensionärer och för att täcka de kostnaderna måste höga skatter ha inbetalats under många år. Det har invandrarna generellt sett inte lyckats med så ett stort underskott förväntas av alla insatta bedömare.
Men glädjekalkyler är efterfrågade och det finns många oseriösa personer som fabulerar. Ja, många menar att det snarast är personer som jag som borde ha samvetskval för vi stör retoriken om detta ”berikande” med obekväm information. Vi behöver dock inte kalkyler som är önsketänkande, utan realistiska siffror för att kunna hantera de verkliga problem som samhället utsätts för.

JAN TULLBERG

Jan Tullberg är författare, forskare och docent i företagsekonomi. Han är upphovsman till boken Låsningen: En analys av svensk invandringspolitik som kom ut 2014. Fler texter av Tullberg finns att läsa på hans hemsida.

Källa: http://www.friatider.se/tullberg-asylkaoset-2015-kostar-sverige-600-miljarder-skattekronor
Ref: https://morklaggning.wordpress.com/2016/03/21/notskalet/
Ref: https://morklaggning.wordpress.com/2016/04/05/argument-for-ett-notskal/#more-14753 

 --------------------------------  

- Denna information skulle tryckas i varje svensk dagstidning, och dessutom basuneras ut i SVT, SR och TV4. Nån som tror på det? Nä, tänkte väl det.

söndag 3 april 2016

Samhällets fiender

Läs krönikan, eller låt bli, om du tycker att tillståndet i Sverige är OK.

Ref: http://snaphanen.dk/2016/04/03/sondagskronika-samhallets-fiender/