onsdag 5 augusti 2015

Bostadslöshetsminister KaplanDen miljöpartistiske bostadsministern Mehmet Kaplan är född i Turkiet och troende muslim. Förr var bostadspolitiken en av Socialdemokraternas paradgrenar – det är märkligt att de nu överlåtit det tunga ansvaret på Miljöpartiet.

- Bostadsbristen är katastrofal i Sverige. Det var den också på 60-talet. Under ledning av Tage Erlander genomfördes Socialdemokraternas förslag om ”En miljon bostäder på 10 år”. Mellan 1965 och 1974 byggdes i ett gigantiskt projekt över en miljon nya bostäder. Trots bristerna i detta miljonprograms betongförorter en politisk prestation av avundsvärda mått. Knappast tänkbar idag.

Men behovet är lika stort nu. Minst en miljon nya lägenheter behövs för att få bukt med bostadsköer och trångboddhet. För en ung svensk är det i praktiken omöjligt att ta sig in på bostadsmarknaden. Lika omöjligt är det för allt fler invandrade, nya medborgare. Nu när regeln är att medborgarskap erhålls mot uppvisande av T-banebiljett.

Till detta kommer ett akut behov av renovering av 650.000 av miljonprogrammets bostäder. Till en kostnad av 1000 miljarder kronor! Där man i liten skala genomfört prov-renoveringar har hyran höjts med upptill 50% och en stor del av hyresgästerna har inte haft råd att flytta tillbaka.
Bostadsbristen hotar att knäcka Sverige. Vad gör då den ansvarige ministern? Han börjar med att med stora delegationer upprepat resa till hemlandet Turkiet. Uvell Kommunikation har lagt ner stor möda för att från regeringskansliet få ut verifikationer, kostnader och uppgifter om möten vid dessa utlandsresor.

Men man mörkar och utelämnar uppgifter, suddar i diariet och gör det omöjligt att få del av dessa offentliga uppgifter. Det är knappast någon djärv gissning att dessa resor motiverats av Kaplans kopplingar till regerande, islamistiska AKP i Turkiet.

Man bli därför misstänksam och börjar undra över andra egendomligheter. Den förra socialdemokratiska muslimska riksdagsledamoten Nalin Pekgul har kraftigt protesterat mot utnämningen av Kaplan. Han är enligt henne islamist med en dold agenda.

Kaplan har haft uppdrag i organistioner som Sveriges unga muslimer (SUM) och Sveriges muslimska råd (SMR) som liksom Islamska förbundet i Sverige (IfiS) ingår i det muslimska brödraskapets europeiska nätverk. Ordförande i IfiS är Omar Mustafa – som invaldes i Socialdemokraternas partistyrelse, men tvingades avgå efter en vecka till följd av anklagelser om antisemitiska och homofoba åsikter. Tidigare ordförande var den f.d. riksdagsledamoten Abdirizak Waberi (m) – nu rådsordförande. Kaplan har till riksdagen inbjudit samma antisemitiska talare som Mustafa kritiserades för.

Medlemmarna i Husby Islamska Kulturcenter samlade under flera år in 1,3 miljoner kronor till moskébygge. Vid ett styrelsemöte under ledning av Kaplan beslöts att lägga ner föreningen. Pengarna flyttades till andra okända konton. Ingen tycks veta vart pengarna tagit vägen.

Kaplan ivrar annars för moskébyggen. Han vill att det ska finnas minst en moské i varje kommun. Då skulle man enligt honom bättre kunna motarbeta att unga jihadister reser från Sverige för att delta i IS brutala terror! Det beror enligt honom nämligen på att svenska folket är islamofobiska och mobbar unga muslimer till att bli IS-krigare. Kaplan ivrar också för religiösa friskolor eftersom muslimska barn har svårt att anpassa sig i den vanliga svenska skolan.

Å andra sidan menar han att jihadterrorister inte är värre än de frivilligsvenskar som reste till Finland för att försvara demokratin och broderfolket. Ett uttalande som med rätta upprört svenska folket – t.o.m. de mest politiskt korrekta, svenska självhatarna kände sig förorättade.

Nästa förslag för att förbättra situationen är att invandrare ska gå före i bostadskön! Svenskar antas väl acceptera detta med risk att annars kallas rasister och främlingsfientliga.

För att möta det snabbt ökande behovet av bostäder till invandrare föreslår ministern också att man börjar bygga ”modulhus”. Baracker alltså. Den korta avskrivningstiden för dessa enklare hus innebär dock att hyran blir 20.000 i månaden för en trea. Det kan de flesta nysvenskar inte betala, så boendet lär få finansieras med skattemedel. Så kommer nya getton att växa upp runt om i landet. Bromma flygplats ska ju enligt Miljöpartiet läggas ned, så där kan man tänka sig att det istället växer upp ett sådant barackläger.

Bristen på studentbostäder söker man nu få bukt med genom att bygga om begagnade fraktcontainers till studentlyor. Ett kreativt sätt att avlasta en ansträngd sektor av bostadsmarknaden. Snart införs ju också amorteringskrav på bostadslån – vilket gör det än omöjligare för unga vuxna att låna till en riktig bostad.

Tro nu inte att de som redan äger ett hus/bostad går säkra. Avdragsrätten för bostadslånen hänger på en politiskt skör tråd. Kaplan levererade nyligen en annan bredsida mot landets villaägare – kommunerna ges rätt att vältra över gatukostnaderna till områdets husägare. Det blir dyrt för hushållen.

Nya avloppsregler tvingar nu småhusägare med enskilt avlopp att löpande betala dryga avloppsavgifter eller att investera 100 – 150.000 kr i nytt avlopp eller anslutning till det kommunala avloppsnätet. Det finns i Sverige ca 850.000 villor och sommarstugor med enskilt avlopp. Hushållens kostnader för detta beräknas till 39 miljarder kronor under en 14-årsperiod. Detta som några exempel på att Kaplans bostadspolitik berör oss medborgare på alla tänkbara sätt.

Vi borde då kunna kräva att den ansvarige ministern odelat ägnar sig åt detta gigantiska problem. Inte åt att utnyttja ämbetet för att företräda islamisterna. Kaplan företräder inte muslimer i allmänhet – han företräder islamism – som också kallas politisk islam och vars motpol kan kallas traditionell islam. Kaplan är också sunnimuslim. Det är ju ironiskt att en svensk bostadsminister har samma tro som ISIS – som ju är mer känt för att spränga byggnader.

Islamister anser att Sharialag ska gälla. Religion är en statsangelägenhet och inte en privatsak. Religionsfrihet liksom demokrati ska motarbetas till varje pris. Liksom jämställdhet mellan könen. Sunnimuslimer har i 1400 år krigat mot shiamuslimer. Senare års upptrappning till dagens måttlösa terrorkrig har orsakat dagens enorma flyktingströmmar. Kaplans roll som minister skärper både interna muslimska motsättningar i Sverige och motsättningarna mellan muslimer och sekulariserade svenskar.

Kaplan inser nog att den stora invandringen till Sverige gör det omöjligt att lösa bostadsbristen. Men hans större intresse är att Sverige islamiseras genom denna invandring. För detta har han ju också stöd av Miljöpartiets krav på helt fri invandring till Sverige. Fridolins förbehållslösa försvar av Kaplan tyder på en blåögd brist på insikt. Som han ju tyvärr delar med större delen av våra folkvalda.
Hur länge ska vi svenskar omisstänksamt låta oss tvingas från vårt eget hus? Med hjälp av de företrädare vi valt för att tillvarata våra intressen. Vi måste tydligen våga bli Sverigedemokrater allihop för att om möjligt rädda resterna av landet och åter bli herre i eget hus. Så verkar det ju dessbättre också bli efterhand som de andra in absurdum vägrar att ens diskutera elefanten i rummet.

Rolf Malm

Källa: http://avpixlat.info/2015/08/05/bostadsloshetsminister-kaplan/

-------------------------------------------

- Svårt att hitta ett mer lämpligt exempel, som bekräftar uttrycket "gör bocken till trädgårdsmästare".  Islamisten Kaplan kanske begriper sig på tältläger, turkarna har koncentrationslägerliknande tältläger i sö Anatolien, där flyende syrier inhyses under rigorös kontroll. Hur denne främmande person skall bidra till att lösa Sveriges bostadsproblem vet nog ingen, definitivt inte han själv, som mest använder sin ministerposition som en förtäckt resebyrå, för sina regelbundet återkommande och helt orationella Turkietbesök. Ansvaret faller lika tungt på kariesmongot, Kaplans chef Swe-Tsaren Löfvèn, Sveriges i särklass sämste statsminister genom tiderna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar