lördag 8 augusti 2015

Öppna gränser är dyrt

Gängkrigen kostar Göteborg hundratals miljoner.

- Gängkriget i Göteborg kostar samhället stora summor. En satsning från polisen har kostat närmare 180 miljoner på två år. Sahlgrenska sjukhuset uppger att akutvård för skjutningar kostat över sex miljoner kronor mellan 2013 och 2014. Öppna gränser är dyrt – den organiserade kriminaliteten som Europa haft länge finns nu också i Sverige, enligt polisen.

De frekventa skottlossningarna i Skjuteborg är en del av den kriminella världens uppgörelser. Det handlar om gängrivalitet och rena avrättningar. Alla skott är inte tänkta att döda, en del skjuts till exempel i benet i syfte att straffa eller skrämma. Andra är affektskjutningar för att någon känt sig ”kränkt”. Även vanliga göteborgare kommer dock i vägen för kulorna.

Polismästare Erik Nord berättar för Nya Tider att det vi nu har i Sverige är samma sorts organiserade brottslighet som övriga Europa haft i många år.

– Vi var skyddade här tidigare, det var svårt att ta sig in i Sverige. "Tidigare hade vi ett gränsskydd och en tullverksamhet. Det var helt enkelt svårt att ta sig in i landet", säger han.

Källa: http://www.nyatider.nu/gangkrigen-kostar-goteborg-hundratals-miljoner/

-----------------------------

- Där kom det! Ett erkännande från en offentlig myndighetsperson, en polismästare, att Sverige inte längre har något gränsskydd och fungerande tullverksamhet. Beklämmande men samtidigt bra att nedrustningen av landets lagstadgade skydd erkänns som kollapsat. Samt att bôset, de kriminella som tar sig in som "flyktingar", har svängdörr och utrullad röd matta in till skjutbanorna på våra gator, torg och bostadsområden i Absurdistan.

Tack Erik Nord.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar