lördag 8 augusti 2015

Alla går att integrera utom muslimer


- Singapore är en nation som är oerhört framgångsrik, de har Asiens högsta levnadsstandard och ligger på 11 plats i världen.

Bakom en stor del av denna framgångssaga ligger Lee Kuan Yew, republikens Singapores förste premiärminister som satt vid makten mellan 1959 och 1990 och fortfarande är en landets mest inflytelserika politiker. Singapore framhävs ofta som ett land som lyckats och där mångkulturen lever och frodas. C:a 15 % av befolkningen är muslimer. 

Lee Kuan Yew släppte en ny bok i januari i år med titeln ”Hard Truths To Keep Singapore Going”. I boken beskriver Lee Kuan Yew Singapores erfarenheter med multikultur. Han har en del saker att säga om integration som inte lär uppskattas av svenska politiker.

Lee skriver ”Jag vill inte såra det muslimska samfundet men jag måste vara uppriktig om det jag säger ska ha något värde. Jag menar att idag kan vi [i Singapore] integrera vem som helst, förutom muslimer. Jag bedömer att Singapore utvecklades positivt fram tills det att vi fick en kraftig ökning av muslimer i vårt land. Om du frågar mig om mina observationer så säger jag att våra andra folkgrupper integreras bättre – vänskap, äktenskap mellan indier och kinesiska, kines med indiska– än muslimerna. Det är resultatet av den plötsliga tillströmningen av muslimer från arabländerna. Jag tror inte muslimerna socialt orsakar några problem men de håller sig för sig själva.

─ Pettersson noterar speciellt några saker, som Lee nämner ” Jag skulle säga att vi idag kan integrera alla religioner och raser utom islam och muslimer och att Singapore utvecklades positivt tills vi fick en kraftig ökning av muslimer i vårt land”.

Läs mera: Heraldsun   Straitstimes

Källahttp://petterssonsblogg.se/2011/02/06/alla-gar-att-integrera-utom-muslimer/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar