tisdag 5 oktober 2010

Pk-ismen och undfallenheten sprider sig lavinartat:

De kristna korsen på Anneforskapellet i Nässjö ska kläs in och gömmas då församlingen vill att kapellet ska vara en "neutral begravningslokal för många användare".

Församlingen har ansökt om att få klä in de utvändiga kristna korsen hos länsstyrelsen, som gjort bedömningen att förändringarna inte kommer att påverka kapellet negativt.

Källa: Smålands-Tidningen 100929

"Länsstyrelsens beslut 2010-09-21 med beteckning 433-4943-10 – Tillstånd till inklädnaden av utvändiga kors på Anneforskapellet m.m. i Nässjö kommun i Jönköpings län, Växjö stift
Beslut: Länsstyrelsen ger med stöd av 4 kap 3 § lagen om kulturminnen m.m. (KML 1988:950) Nässjö församling tillstånd för inklädnaden av utvändiga kors på Anneforskapellet i Nässjö kommun."En personlig uppmaning: GÅ UR SVENSKA KYRKAN!!! (vilket jag gjorde innan förfallet blev totalt)