måndag 30 november 2015

Sluta tjata, börja b***a!

Sluta tjata, börja bomba!

Ett veckomagasin med utrikeskorrespondenter i BBC heter “Dateline”. Inte sällan framför gästerna tankeväckande analyser och förslag (de vi sällan hör i våra medier). I helgens upplaga medverkade den iranske kolumnisten och författaren Amir Tahiri. När Syrien togs upp framförde en Independent-journalist de vanliga flosklerna från vänstermedierna om hur komplicerat allt är och hur vanskligt det är med krig och hur riskfyllt det är att bomba IS.

När turen kom till Tahiri sa han att han var trött på alla analyser till döds och att han ville se mer bomber falla över Islamiska staten:
– IS kontrollerar inte de områden som visas på kartor i medierna. De finns närvarande där, ja, men med tillstånd från åtminstone 18 imirer [lokala stamledare]. Dessa imirer vill vara på den vinnande sida. Om IS vinner lierar man sig med dem, om IS förlorar då dödar man gärna IS-krigarna. Så det handlar inte om några strategiska planer, om vad som händer imorgon [i den diplomatiska storpolitiken].
 – Bombningar fungerar. Det fungerade i Kosovo mot serberna, det fungerade i Bosnien. Militärmakt fungerar. Det vackra med krig är dess enkelhet, oavsett om man gillar det eller ej.
– Krig inträffar när Status Quo blivit omöjligt att tolerera för en part. Krig förändrar situationen. När president Tomas Jefferson försökt med diplomati mot de islamiska piraterna som angrep amerikanska handelsfartyg och det inte fungerade, skapade han flottan och förgjorde piraterna. Problemet upphörde.
Särskilt det sista stycket är lysande. Även Independents antikrigsjournalist var tvungen att säga, “Det var den bästa argumentationen jag hört för bombningar.”

Precis så enkelt är det. Bomba skiten ur IS, och de kommer snabbt att förlora såväl sin hjältestatus bland vilsna unga i väst och bland muslimer i Syrien.

Varför krångla till allting och analysera till döds? Det leder bara till vår egen passivitet och andra människors död.

Källahttp://erixon.com/blogg/2015/11/amir-tahiri-sluta-tjata-bomba/

---------------------

- Bra, kallt stål biter. Återigen måste klarspråk hämtas från utlandet, gärna från de värsta oroshärdarna. Där finns analytiker med iskall insikt och den nakna sanningen närvarande. Till skillnad från västs och särskilt Sveriges fumlande godhets-tyckeri, via den "Banala felfärdsplanen".

 

"Grupp mot grupp"Att ställa grupper mot varandra – personlig assistans och invandring

- Det talas till och från om att man inte ska ”ställa svaga grupper mot varandra, det som då normalt avses är att den ena gruppen stillatigande ska acceptera att den nedprioriteras. Detta är i varje fall sakernas tillstånd så länge vi lever i en verklighet med sådana försmädliga inslag som att samhällets resurser är begränsade och att prioriteringar därför måste göras.

I samband med att kostnaderna för massmigrationen på allvar börjat skena iväg blir detta uppenbart. Någonstans måste pengarna tas, de flesta torde ha märkt av hur det gradvis gnagts på allt från väghållning till sjukvård. Kvaliteten blir sämre och köerna längre, det som idag håller upp diverse verksamheter trots minskande anslag är plikttrogna människor som därför också går in i väggen med jämna mellanrum. Försvaret är snart sagt avskaffat, även om huvudsyftena här snarare är att tvinga fram ett NATO-medlemskap och avskaffa den för manlighet och folksuveränitet så centrala värnplikten. Men detta räcker inte, mer pengar måste skakas fram.

Biståndet har då hamnat i fokus, och det har talats om att halvera hjälpen till fattiga i tredje världen. Även det såkallade trasproletariatet har drabbats av nedskärningar (uteliggare, missbrukare och liknande). Det finns uppenbarligen inte pengar till insatser för både EU-migranter och infödda hemlösa. En utgiftspost som också nämnts i sammanhanget är den personliga assistansen.

Den svenska ideologin och den svenska medelklassen
Dessa tre områden hjälper oss att identifiera några kännetecken hos det svenska systemet, de etablerade partierna är exempelvis beroende av medelklassens röster. För den svenska medelklassen tjänar termer som ”solidaritet” och ”humanism” som identitets- och statusmarkörer, avsedda inte minst att markera distans till obildad landsbygdsbefolkning (detta då den svenska medelklassen helt saknar någon form av högre kultur som skulle kunna markera sådan distans).

Men samtidigt markerar medelklassen sin tillhörighet till diverse trivsamma gemenskaper genom konsumtion. Detta leder till ett potentiellt problem när det gäller massmigrationen. De mer abstrakta statusmarkörerna, som ”solidaritet”, omöjliggör en kritisk inställning till migrationen. Men de mer konkreta, konsumtionen av allt från bostadsområden till kläder, får inte äventyras. Resultatet är logiskt, det som får stryka på foten är fattiga i u-länderna, hemlösa medborgare och personlig assistans, snarare än mellanskiktens konsumtionsmöjligheter. ”Det är en klassfråga”, frestas man konstatera, kanske rentav ”det är klasskamp”.

Vän av ordning kan här invända att de ovan beskrivna status- och identitetsmarkörerna egentligen inte är förenliga med den svenska medelklassens verkliga eller långsiktiga intressen. Så är fallet, och växande delar av mellanskikten bryter mer eller mindre med etablissemanget, ”den svenska ideologin” och uppenbart suicidal politik. Även i medelklassen föds det barn och barnbarn, och det samhälle som lämnas över till dem framstår inte sällan som direkt mardrömslikt. En uppryckning ska därför inte uteslutas.

Assistans
Vad gäller frågan om den personliga assistansen är situationen egentligen mer komplex. Går vi tillbaka till vår egen idétraditions företrädare har de ofta värnat om de svagaste grupperna, i vissa historiska epoker exempelvis änkor och föräldralösa barn. I vår tid kan människor med funktionshinder ses som en sådan grupp, något bland annat Per Engdahl tog upp. Vår antropologi bygger också på människan som en aktiv del av ett samhälle och människans värdighet. En reform med avsikt att hjälpa människor med funktionshinder att leva ett mer aktivt och delaktigt liv får därför ses som i grunden god.

Samtidigt har reformens praktiska utformning lämnat en del övrigt att önska. Kostnaderna har skenat iväg, och är idag större än försvarsbudgeten. Regelverket är också utformat på ett sätt som missgynnar den som drabbats av funktionshinder som pensionär, samtidigt som det möjliggjort flera storskaliga bedrägerier. Det senare personifieras sannolikt av den från Liseberg bekante, och dansante, ”kaninmannen”, men fenomenet är så utbrett att det antyder ett systemfel. Vi har här att göra med samma ”kompiskapitalism” som i mottagandet av ”ensamkommande”, där staten generöst förvandlar skattepengar till överprofiter.

Någon enkel lösning på detta finns inte, men i kombination med massmigration blir det olösligt.

Vidare läsning:
Sydsvenskan – Flyktingkrisen tvingar regeringen att låna och skära i välfärd
Familjeliv – Magdalena Andersson vill finansiera flyktingmottagningen med åtstramning i personliga assistansen
GP – Obegripligt slag mot utsatt grupp

Varjager har skrivit en hel del om assistansfrågor under åren
Handikapp för 8 miljoner
Skenande kostnader för assistansersättning

söndag 29 november 2015

Grundlurade

Ur SVT:s Agenda 29 november 2015. Experten totalsågar 
Turkiet och EU, de senare har "sålt sig till djävulen":
 

--------------------------------------
 
"Nya diskussioner om EU-medlemskap"   
                    
 Redan om några veckor ska EU och   
 Turkiet återuppta diskussionerna om  
 EU-medlemskap för Turkiet. Närmandet 
 sker samma vecka som en känd kurdisk 
 människoaktivist mördats och två   
 ansedda journalister fängslats    
 anklagade för spionage.        
                    
 Statsminister Stefan Löfven säger dock
 att EU kommer att hålla ett fortsatt 
 tryck på Turkiet i frågor kring mänsk-
 liga rättigheter och yttrandefrihet. 
                    
 -Det här samarbetet kommer naturligt- 
 vis också att balanseras av krav på  
 demokrati och fri- och rättigheter,  
 säger Löfven i Bryssel. 
 
-------
 
- Tidigare ikväll fick Turkiet EU:s förtroende
att vara väktarnation mot invällningen till EU. 
 
 
- I SVT Agenda ikväll totalavrättade 
Halil Karaveli, svensk-turkisk forskare, det
totala fiaskot att lita på skurk-Turkiet. 
 
ref: http://www.dn.se/nyheter/varlden/omvarlden-forstar-inte-allvaret-med-erdogans-vag/ 
 
ref: http://www.svt.se/nyheter/utrikes/miljarder-fran-eu-ska-losa-flyktingkris 
 
ref: Avtal med djävulen 
 
ref: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/gustav-fridolin-det-har-ar-ett-misslyckande-for-oss
 

ref: http://se.sputniknews.com/asikt/20151128/878185/erdogan-turkiet-syrien-nato.html

Systemförändring

En chans till systemförändring

- Den universella välfärdsmodellen i Sverige utkämpar sedan en tid tillbaka en kamp om sin överlevnad. Den migrations- och asylpolitik som förts under lång tid har tillsammans med stängda arbets- och bostadsmarknader satt de offentliga systemen under hård press på många håll. Detta kommer under de kommande åren att eskalera och bli mer av ett nationellt problem än ett bekymmer enbart i vissa så kallade utanförskapsområden.

Att människor kommer till Sverige är i sig inte det grundläggande problemet. Bekymret är att de vandrar rakt in i en av världens mest generösa välfärdsstater, ett system som upprätthålls med världens näst högsta beskattning av vanliga löntagare. Löftet är en bra offentlig service i retur. Det är ett löfte som svenska politiker inte har kunnat leverera på väldigt länge, om ens någonsin.

Det är hög tid för en reformering.

Jag är likt flera andra på högerkanten övertygad om att välfärdsstaten av nödvändighet måste förändras. En avskaffad välfärdsstat finns det inget politiskt stöd för hos svenska folket. Men en stegvis reformering kan vinna folkligt stöd om den motiveras med att den är nödvändig för att över huvud taget behålla en välfärdsstat.

Målet måste vara att fler försörjer sig själva och inte ser till stat och kommun för lösningen på sina egna livspussel. För att möjliggöra detta behöver inkomstskatterna tryckas ned rejält. Först för dem med lägst inkomster, sedan medelinkomsttagarna och slutligen av rättviseskäl för alla med höga inkomster. En platt skatt – samma procentsats för alla, oavsett inkomst – är det politiken måste sträva mot.

Med mer pengar över kommer behovet av offentliga bidrag att minska. Barnbidrag bör avskaffas med början för alla som i dag inte behöver dem för sin överlevnad. Bostadsbidrag och -tillägg ska inte heller vara nödvändiga på sikt. Hela det sociala transfereringssystemet måste ses över. Sedan 2010 har sjukskrivningskostnaderna ökat markant, och detta är ungefär lika hållbart som den centerpartistiska migrationspolitiken.

Att försörja sig själv, att stå på egna ben, ska vara ett självklart mål för alla friska människor. Detta ska inte tolkas som att inte många av oss kommer behöva stöd i livet ibland. Men även i ett samhälle med ett lägre skattetryck och betydligt mindre offentlig sektor kommer det givetvis finnas möjlighet till arbetslöshetsförsäkring, psykologhjälp, god sjukvård och så vidare. Skillnaden blir att var och en står för sina egna kostnader i högre grad.

Detta är betydligt mer rättvist system än dagens där vissa är nettoförlorare från första dagen i sitt vuxna liv till sitt sista. En ensamstående och frisk person har inget som helst att hämta i dagens Sverige.

Denne får bara betala. 

Samtidigt finns det gott om människor som aldrig blir en produktiv del av samhället. Inte till följd av fysiska funktionshinder, allvarlig psykisk ohälsa eller liknande utan för att de helt enkelt ser att det går utmärkt att klara sig utan att jobba. "Soc" fixar båda pengar och boende åt dig, och via Arbetsförmedlingen är det möjligt att hanka sig fram på allehanda låtsasjobb och praktikplatser och inkassera ersättning. Detta är en livsstil för alltför många.

Så här kan det inte fortsätta nu när ytterligare hundratusentals människor från 2014 och framåt ska integreras med hjälp av helt uttjänta verktyg. Sverige behöver reformeras. Arbetsmarknaden behöver avregleras, bostadsmarknaden genomgå en dunderkur av marknadstänkande och skattesystemet förenklas genom att dumheter som RUT och ROT tas bort till förmån för en allmän skattesänkning för alla.

"Gör din plikt, kräv din rätt", har Stefan Löfven sagt. Det är hög tid att göra verklighet av den devisen.

 Källa: http://motpol.blogspot.se/2015/11/en-chans-till-systemforandring.html

----------------------

- Nuvarande samhälls-/bidragsmodell har överlevt sig själv. Eller, annorlunda uttryckt, torpederats av nutidspolitikerna. De som långsamt och mödosamt byggde upp Sverige till en unik, och beundrad väldfärdsstat, en trygg mix av företag, offentlighet och skatter, som kallades 'den svenska modellen', finns inte längre. De politiker som fanns på den tiden, under nittonhundratalet, fram till katastrofen Olof Palme tog över på sent sextiotal, existerar inte längre. Utbildning, bildning och praktisk erfarenhet från arbetslivet, har ersatts med breda käftar, inövade floskelfraser, ungdomsförbund, politiska broilers, karriärfjortisar, name it, som i outsinlig svada gör sig breda, och har beretts plats i våra folkvalda församlingar. Dessa ungdomspratkvarnar utan verklighetsförankring utgör en plattform för den rasering av Sverige som skett. Ohämmad invällning, öppna bidragssystem för snyltare, 'godhet' innebärande 'allt-till-alla" (utom till svenskar, inkl svenska hemlösa uteliggare) har tillintetgjort modellen, ett läckande ämbar utan stopp, utan nödvändigt påfyllande av medel. Skattehöjningar uteslutna, vägen stängd, nivån är redan via s/mp nästan uppe på 70%-nivån. Notan måste skrivas ut, och systemet ändras i dess grundvalar. Tack vare "moderna politiker", ett samhällsgissel.

 

EU är en humbug

EU är gigantisk bluff och det är bäst att EU-ledare accepterar den bittra sanningen, skriver The Telegraph.

- Krönikören Janet Daley anser att den "katastrofalt okoordinerade" reaktionen på flyktingkrisen har redan misskrediterat EU:s kärna som union med lika rösträtt för alla medborgarstater. Alla högtravande ord om solidaritet och samarbete har försvunnit i skenet av den globala humanitära krisen.

Idén om det så kallade europeiska projektet framstår som allt mera meningslös efter serien terrordåd i Paris. Nu står det fullkomligt klart att de öppna gränsernas politik, som påstås vara en av EU:s stöttepelare, egentligen är dödfödd.

Varför var EU oförmögen att utveckla en realistisk plan för att skydda sina yttergränser och kämpa mot inflödet av invandrare? Ett möjligt svar är att detta skulle kräva samarbete, solidaritet och ömsesidigt stöd, alltså egenskaper, som EU egentligen borde ha haft, men som nu vittrats bort till följd av omständigheterna.

Den oundvikliga slutsatsen är att EU-institutionerna inte motsvarar unionens mål och att hela dess demokratikoncept är humbug, menar Daley.

Läs mera på: http://se.sputniknews.com/asikt/20151124/862274/eu-invandring-terrorism.html#ixzz3srqyW


--------------------

- Idag är naivismens toppfigurer, statsministrarna inom EU, samlade för att troligen ingå ett avtal med  skurkstaten Turkiet, som mot rundhänt betalning skall hejda de flyktingströmmar som samma land länge uppmuntrat, i sin ambition att dränka Europa med asyl-bluffande muslimer, inför den långsiktiga kalifatdrömmen om ett islamiskt övertag av kontinenten. Blir, om avtal tecknas, ytterligare en spik i den ruttnande EU-kistan. När skall realismen bringa staterna till insikt om EU-fiaskot, och avsluta det dåraktiga imperie-experimentet?

- Info SVT Text:
   
EU möter Turkiets premiärminister  
EU hoppas få bukt med flyktingkrisen
med hjälp av ett mångmiljardstöd till
Turkiet. Sverige förväntas bidra med 
700 miljoner kronor. 

Stats- och regeringscheferna i EU  
samlas i dag i Bryssel för att träffa
Turkiets premiärminister Ahmet Davu-  
toglu. Stefan Löfven deltar i mötet. 
Tanken är att Turkiet ska skärpa sin
gränskontroll och i gengäld få ekono-
miskt stöd från EU för att ta hand om
syriska flyktingar som finns i landet.
Tre miljarder euro ska användas till
ändamålet. 500 miljoner ska tas ur EU- 
budgeten, resten från medlemsländerna. 

Turkiska journalister vädjar till EU 
Två fängslade turkiska journalister
uppmanar EU:s ledare att inte offra
sina hänsyn till mänskliga rättigheter
och pressfrihet för att få till en
överenskommelse med Turkiet kring
flyktingkrisen. 

Can Dündar och Erdem Gül greps tidi-
gare i veckan anklagade för spionage
efter att ha publicerat en film som
påstås visa hur landets underrättelse-
tjänst smugglar vapen till islamist-
rebeller i Syrien. 

På Reportrar utan gränsers pressfri-
hetsindex hamnar Turkiet på plats 149
av totalt 180.

lördag 28 november 2015

Hur länge kan en gräns vara nådd?”Så länge den inpräntade konventionella retoriken i Sverige ses som manifestationer av gudom och godhet fortsätter den politiska oförmågan att lamslå landet.”
Jan Tullberg

Källahttps://affes.wordpress.com/2015/11/28/hur-lange-kan-en-grans-vara-nadd/

Ödesdiger villfarelse

"Europa dödsdömt i händelse av Merkels uppgörelse med Erdogan"

- Tysklands förbundskansler Angela Merkel står inför ett svårt val innan toppmötet med Turkiets president. Kan EU solidarisera sig med ett land som finansierar terrorism och handlar smuggelolja? Politiker som har några principer kvar vill att mötet ställs in, skriver den tyska affärstidningen Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

EU-ledarna väntas på söndag buga sig inför Turkiets president för att diskutera en historisk uppgörelse: miljarder euro i utbyte mot Ankaras villighet att bidra till flyktingkrisens lösning. Den hjälplösa EU ser fram emot en snabb lösning och betraktar Erdogan som frälsare, men detta är en ödesdiger villfarelse, skriver den tyska tidningen.

De redan etablerade fakta av Turkiets samröre med jihadister borde egentligen räcka för att göra söndagsmötet otänkbart. Inte desto mindre har Angela Merkel på sistone visat Turkiet allt mera gunst. Det är inget under att Recep Erdogan ser fram emot denna uppgörelse. Förutom europeiska skattebetalares pengar kommer han att få en välkommen bonus i egenskap av Merkels tystnad om alla känsliga och annars obehagliga teman.


Erdogan har redan sluppit besvara frågorna varför Turkiet sköt ned det ryska bombplanet i Syrien och är på väg att underblåsa krigsstämningar i världen. Likaväl som han sluppit förklara på vilket sätt hans familj är kopplad till terroristernas finansiering och vad som blir av journalister som avslöjat Ankaras samröre med IS. Ingen funderar längre på vilka villkor Turkiet kräver sig EU-medlemskap och ifrågasätter inte heller att EU:s miljarder verkligen spenderas på flyktingarnas behov.

Merkel kan inte garantera att uppgörelsen med Erdogan och hans dunka affärer med jihadister inte förvandlar EU:s laglydiga skattebetalare till Islamiska statens indirekta sponsrar. Uppgörelsen med Ankara väntas dessutom bli en dödsdom till terroristernas alla potentiella offer.
----------------------
- Helt korrekt. Att ingå en pakt med en hårdför islamist, en sunni-ivrande sultandrömmare, är ett gigantiskt misstag. Horderna muslimer som kommit till Europa senaste året kommer från,,,, just det, Turkiet. Medveten strategi, förtrupper till islams dröm, kalifatet. Att tro på Erdogan är att sälja sin själ till djävulen.

- Tyvärr ser det dystert ut. Merkels WW2-komplex har fått henne att balla ur nästan totalt, och därför kan fler idiotier förväntas. Må andra EU-länder inser hotet och se till att inget avtal upprättas.


Introfilm

SD gör en exposé över tillståndet i landet Sverige. En video som under inga som helst omständigheter skulle nämnas i kulturmarxistiska, svenska PK-media, än mindre ges tillfälle att beskåda. Vilket går bra här.


fredag 27 november 2015

PK-sekten


Så länge den inpräntade konventionella retoriken i Sverige ses som manifestationer av gudom och godhet kommer den politiska oförmågan fortsätta att lamslå landet, skriver Jan Tullberg.

- Ickereligiösa förstår ofta inte trons karaktär. De tänker sig att religiösa söker tröst på samma sätt som de själva gör. Var och en agerar på valfritt sätt och söker bli salig på sin tro – religionen är som en hälsokostaffär där man väljer de produkter man blir nyfiken på. Men religionen är inget smörgåsbord som erbjuder något för varje personlig smak. Religionens styrka är tvärtom att den inte är en privatreligion som anpassar sig till individen tycke och smak, utan har auktoritet att kommendera. En autopilot tar över styrningen.

I många frågor tänker svenska ateister som muslimer och andra religiösa. Det finns sådant som stämplas som heligt/halal och det finns annat som är synd/haram. Det gäller inte att ha argument för klassningen utan bara att känna till vilken klassning som gäller.
Alla kan tro på något som också stöds av rationella skäl. Ett sätt att läsa av den religiösa trons styrka är att mäta förmågan att tro på något riktigt oförnuftigt. Jungfrufödslar, hav som delar sig, manna från himlen och så vidare. Det skarpa läget inställer sig när tro ställs mot kunskap och förnuft. Katolska kyrkan har en devis: ”Det är orimligt, därför tror jag” som visar på vilket val som bör göras när frågan ställs på sin spets; trons diktat ska följas och rationella tvivel undertryckas. Uttalanden som ”tron försätter berg” betonar mindre det absurda, utan uttrycker snarast en beundran för trons kraft.

En gång var svenska politiker samhällsingenjörer som var instrumentellt styrda. Vitala frågor var: Vad blir effekten om vi gör si och vad blir den om vi gör så? Sedan dess har de blivit troende på vår tids pseudoreligiösa trossatser. Det finns massor med budord och om de kan kopplas till en frågeställning så kan detta ge vägledning till handlandet, istället för en analys. Dagens politiker är inte ingenjörer utan kommunikatörer som upprepar snälla ord och avfärdar snabbt sådan som förknippas med farliga ord. Ord står inte längre för åtgärder, utan för attityder och känslor. Ett ord som ”asyl” har blivit heligt och om sådana ord bör inget annat sägas än att de medför heliga plikter. Den som inte anser detsamma behöver inte bemötas, utan kan avfärdas som en ond människa. Vi har en uppsjö av semireligiösa teser som ”alla människors lika värde” och tvångsmässiga formuleringar som ”de flyr för sina liv” som har samma funktion som religiösa mantra. De leder tanken utan att man behöver tänka.

När muslimen säger att griskött är haram har han inga rationella skäl. Det handlar inte om hälsorisker, dålig djurhållning, vegetariska böjelser eller att hålla vikten. Det är Gud som har bestämt att grisen är haram. Att söka rationella skäl till beslutet är otillständigt, som att förhöra gud. Hur är det tänkt här då? Tron erbjuder just möjligheten att hoppa över rationella diskussioner och komma till kategoriska imperativer: Gör detta men inte det där! De olika buden anses inte heller stå i konflikt utan alla bud gäller alltid. Liknande optimism finns också hos idealistiska filosofer som Kant.

I den svenska invandringsdebatten uppfattas allt fler ord som antingen heliga eller fördömda av en icke-existerande gudom. Asylsökare blir en sekulariserad skärseld. Det är allt mindre myndigheten som har kontroll över domslutet, fast det är den formella ordningen, utan den svenska medbestämmandelagen tycks vara med och sprida förvirring. Påståendet ”jag är flykting” blir av samma dignitet som ”jag är frälst”. Det anses opassande att ifrågasätta påståendet även om det förefaller helt osant.

I verkligheten är valet att fly och bli flykting ofta svårt att ta. Det är oftast oklart om man löper större eller mindre risk genom att ge sig ut på vägarna än att gömma sig i källaren. Vad flyr man till? Möjligheten att få en basal trygghet i ett flyktingläger är naturligtvis en faktor som påverkar till att fly. I många situationer har människor haft en föreställning att det inte finns något alternativ att fly till, men den bilden har förändrats. I en situation med risk att bli ett civilt dödsoffer gör förekomsten av flyktingläger att antalet flyktingar ökar.
Nästa avgörande är om man ska försöka flytta från flyktinglägret till det rika landet. Detta innebär inte att ”de flyr för sina liv” – även om den fantasifulla beskrivningen slagit igenom som den konventionella beskrivningen – utan något helt annat. Den innebär heller inget avståndstagande från diktatur och patriarkat och en attraktion till den västerländska samhällsmodellen. Det handlar om pengar: Money motivates all people some of time, and some people all of the time. Detta skriver jag inte som ett moraliserande fördömande utan som ett socialt konstaterande. Skillnaden i satsade resurser på en person i ett flyktingläger och en person hos Migrationsverket är väldigt stor. Valet av logi är lika självklart som om man får en fråga om man vill ha en gratis uppgradering av sitt hotellrum på en semester. Steget från läger till Europa kallas av EU-myndigheter för resettlement. Jag tycker ”uppgraderat boende” kan var en adekvat svensk term som är fri från emotionella inslag.
De som riskerar livet på Medelhavet behöver inte vara flyktingar ens i minimal betydelse för att ta en dödsrisk på 1-2 procent för att komma till ett bättre land att bo i. Antalet personer med uppgraderingsintresse är i praktiken obegränsat och hur många som bosätter sig i Sverige avgörs inte av antalet intresserade, utan av myndigheternas avvisningsförmåga. Problemet är att det skär sig att först säga att en person ”flyr för sitt liv” och sedan säga stopp. Retoriken tycks ha predestinerat beslut vid gränsen till ett Refugees welcome. Den troende följer mekaniskt trons instruktioner.

I en kamp mellan ont och gott uppfattas avsikterna som centrala. Ser man sina avsikter som goda anses den skada som ens handlingar kan åsamka som begränsad. Man anser sig därför inte behöva fundera så mycket över konsekvenser av olika handlingar utan fokuserar på att personer vid makten har den goda tron och inte den onda tron, vilket enkelt kan avläsas direkt i personers vokabulär. Den svenska invandringspolitiken anses göra Sverige till en moralisk stormakt och till ett föredöme, för de andra, mindre högtstående, nationerna. Att tro gott om svensk invandringspolitik är inte en intellektuell bedömning, utan en indikation på den goda tron.

Det gäller därför att ändra så lite som möjligt i den förda politiken; det finns inte skäl till omprövning. Möjligen kan det akuta läget göra att frågan hur vi får fram 10.000 bäddar till nästa vecka kan bli aktuell. Ska man göra något i migrationen ska det vara tillsammans: ”Det är viktigt att träffa breda uppgörelser”. En liten förändring har tillkommit efter migrationsöverenskommelsen den 23 oktober. Nu har Moderaterna bestämt sig att gå ut med egna förslag utan att hålla socialdemokratin i handen. Vilket har belönats; de har framstått som initiativrika och på ett riskfritt sätt då Socialdemokraterna ofta följt efter bara några dagar senare. Nu föreligger dock en intressant skillnad genom moderaternas förslag om restriktioner för asylsökande som kommer från andra EU-länder. Det första potentiellt substantiella förslaget och en första skillnad mellan de två ”statsbärande” partierna.

Det steg som togs den 24 november upprör de mest hysteriskt troende och ses som kätteri, men det är ännu ett symboliskt beslut. Några grupper skall få svårare att få asyl: ”övriga skyddsbehövande” som utgör 0,5 procent av beviljade asyler i år och ”synnerligen ömmande omständigheter” som utgör 4 procent. Till detta kommer att Sverige hittills saknat förmåga att utvisa de som får avslag varför betydelsen av ett fåtal fler avslag krymper ytterligare. Intentionen att släppa in färre anhöriga och vuxna ”ensamkommande flyktingbarn” måste manifesteras för att kunna tas på allvar. Regering presentation slår fast att en förnyad politik sker ”utan att göra avkall på den individuella asylprövningen”; det är en förlamande restriktion. Anstormningen av asylsökande kommer rimligtvis att fortsätta. Regeringens förhoppning är att EU inför ett omfördelningssystem som räddar Sverige från konsekvenserna av landets självdestruktiva politik.

Moderaterna har ett belastat CV av reella eftergifter till Miljöpartiet och symboliska restriktiva utspel som blivit till intet. Decemberöverenskommelsen dödförklarades formellt den 9 oktober, men när det är dags för votering i riksdagen gäller den fortfarande. DÖ har endast dött som officiell politik därför att den blivit en belastning för alliansen i dess strävan efter att attrahera väljare. Men man har inte funnit ut någon ny politisk linje, utan fortsätter med samma politik dock utan den belastade parollen.

Socialdemokratins CV är lika erbarmligt. Volymen har inte minskat genom införandet av gränskontroll, men regeringen förklarade att det höga antalet insläppta inte var ett misslyckade då syftet, märkligt nog, inte var att minska volymen. En analys som beaktar möjligheten att man måste minska volymerna bygger på att det är ett möjligt alternativ och inte faller på att det ses som tabu. Att säga ”Refugees welcome” uppfattas som en moralisk plikt, ett kategoriskt imperativ. Det behövs dessutom mod och kraft att stoppa tillströmningen av invandrare. Nietzsche har ett berömt uttalande som är högst relevant i detta sammanhang: ”De biter inte, för de har inga tänder”. När alla ingredienserna för att agera saknas, förvånas man inte av att det blir svårt att göra även det minsta.

Sverigedemokraterna fick så sent som för några veckor sedan kritik för att de spridit felaktiga uppgifter om Sverige som mindre välkomnande. Regeringen tog tillfället i akt för att dementera och berätta att Sverige var högst välkomnande. Först senare trillar polletten ned att det kanske är rent idiotiskt att sända lockrop när mottagandet havererar. Men med den ström av migranter som drar fram genom Europa behövs mer kraftfulla åtgärder än att sluta sända lockrop.

En hel del kommentatorer har noterat en retorisk glidning inom etablissemanget. Men det är huvudsakligen retoriska steg, under stor vånda vi talar om. Det kommer att behövas tuffa tag för att stoppa migranter som tränger sig över gränsen med våld på ett flertal platser i Europa. Bilderna från Calais och Ungern är hotfulla. Klarar de svenska politikerna och polisen något sådant eller söker de undvika en konfrontation som riskerar att sluta med att de får hissa vit flagg?

Svenska politiker har inte kommit till ansvarsfull fas där de mäktar reflektera över konsekvenser av olika möjliga åtgärder. En fas i vilken man bör beakta radikala handlingsalternativ, och inte oreflekterat förkasta möjligheter. Politikerna befinner sig fortfarande i en ansvarslös moralistisk fas där handlingsalternativ lättvindigt avfärdas som stridande mot någon av alla de sentimentala och högtravande proklamationer som har ackumulerats under åren och vars baksidor är förklaringen till att vi hamnat i dagens prekära situation. Svaga människor följer tabun då deras intellekt och integritet är oförmögna att ge dem andra riktlinjer. Så länge den inpräntade konventionella retoriken i Sverige ses som manifestationer av gudom och godhet fortsätter den politiska oförmågan att lamslå landet.

JAN TULLBERG

Källahttp://www.friatider.se/den-politiskt-korrekta-sekten

- PK-ismen, "godhets"-fanatismen, naiviteten och utopismen är en hjärntvätt, en form som vuxit fram i ett land, med närbesläktat system till DDR, och gamla Sovjetunionen. Det tar tid att bli av med impregnerade virrhjärnor.

No Way

                                                

Operation Sovereign Borders

2013: 400 skibe med 26.543 illegale på vej til Australien blev opbragt. I 2014 kom kun et enkelt skib. I 2015 kom indtil juli ingen skibe. Australien sætter en ære i at bevogte sine grænser, men også i at beskytte illegale flygtninges liv. Ingen er druknet på vej til Australien siden 2014. Christian Jung & Torsten Groß.Europa – Grenzenlos, overdubbed på tysk

Refhttp://snaphanen.dk/2015/11/27/operation-sovereign-borders-2/

-------------------------

- Australien fegar inte ur, trots internationella 'godhets'-ivrares typiska invändningar. Den anti-kriminella invällar-/smugglarpolitiken har burit frukt, bara att läsa och ta del av fakta. Om mes-EUropa kunnat ta sig samman, och driva en hård linje från början, så hade man kanske kunnit undvika dagens anarki och kaos. 

torsdag 26 november 2015

S(V)TKonkurrensutsätt public service
De är så vänster att de inte fattar att de ständigt avslöjar sina vänsterlojaliteter, vår kära journalistkår. I Dagens Nyheter har Johan Croneman gått till storms mot att Eric Erfors på Expressens ledarsida påtalat SVT:s totala vänsterdominans: Välkommen till vänster-SVT.
Croneman skriver i DN:
Frågan är bara hur Erfors vill få bukt med ”problemet”? Åsiktsregistrering? Offentlig utfrågning?
Nej, problemet löses genom att utsätta det statliga monopolet gällande den tjänst som kallas “public service” för konkurrens. Historien är överfull med bevis på att där statliga monopol härjat har effektivitet och kompetens dalat. Självklart gäller det också samhällstjänsten public service, det vill säga nyhetsförmedling och samhällsbevakning i allmänhetens tjänst.
De skattemedel som nu per automatik går till SVT, Sveriges Radio och UR borde inte göra det framöver. Olika nyhets-, kultur- och dokumentärtjänster borde upphandlas. SVT och SR borde tävla på samma villkor som Axess TV och andra medieproducenter om att producera och sända nyheter och program gratis till medborgarna (dvs gratis vid konsumtionstillfället).
Då skulle SVT och SR utsättas för konkurrens. Och då skulle man inte kunna plocka in vilka kommunister och antisemiter som helst från gatan eller bland släkt och vänner. Idag finns visserligen ett avtal med SVT och SR om public service, men hur mycket de än missköter sitt uppdrag kan skattepengarna idag inte allokeras om till andra producenter och redaktioner.
Här borde ändring ske. Ingen kan ha automatisk dragningsrätt på skattemedel, inte ens SVT och SR.
Det vore kul att se hur en nyhetsredaktion i Kanal5 skulle ta form. Eller ett veckosänt kulturprogram i TV3.
Fram för mångfald! Död åt monopolet!

Källahttp://erixon.com/blogg/2015/11/konkurrensutsatt-public-service/

--------------------------

Lägg ner SVT/SR. Vem skulle sakna sk*ten? Kommunisterna/mp-stollarna som kapat detta tidigare hyfsat neutrala media kan sen försöka sig på att hitta nya jobb. Usla TV4 suger väl upp de värsta extremisterna, Norrskensflamman, Greiders Dala-Demokraten plus ETC kanske tar några rötägg också, resten får omskolas.

onsdag 25 november 2015

Invandrardebatt 1994- Argumenten känns igen, verkar som tiden har stått stilla...

tisdag 24 november 2015

Erdogan har skitit i det blå skåpet


Putin parkerar robotkryssare på Turkiets gräns.

 • Örlogsfartyget Moskva får order om att "skjuta ned allt som kan utgöra ett hot" mot ryska enheter
 • Ryssland "bryter allt militärt samarbete" med Turkiet efter att turkarna vägrat svara på en kontaktbegäran
Den ryska robotkryssaren Moskva får nu order om att ingripa mot alla potentiella hot från sin lokalisering vid territorial­vatten­gränsen mellan Turkiet och Syrien. Kryssaren, som är bestyckad med det kraftfulla luftvärns­systemet S-300 Fort, har order om att "förstöra vilket mål som helst" som kan utgöra en fara för de ryska luftstridskrafterna i området, rapporterar RT ikväll.

Från stationeringen i Medelhavet kan missilerna nå 150 kilometer – alltså långt in i Turkiet och inom hela det område runt syriska Latakia där tisdagens nedskjutning av ett ryskt attackplan typ Su-24 inträffade.

Förutom stationeringen av robotkryssaren meddelar den ryska generalstaben att man vidtar flera åtgärder för att avskräcka Turkiet och höja säkerheten för ryska trupper som deltar i striderna mot IS.

Alla enheter som skickas på attackuppdrag kommer att eskorteras av ryskt jaktflyg – alltså flygplan som till skillnad från attack- och jaktplanet Su-24 är byggda för att bekämpa andra flygplan. Dessutom bryter Ryssland alla militära förbindelser med Turkiet, rapporterar RT.

Vid 18-tiden meddelade det ryska försvarsministeriet på Twitter att man vänt sig till Turkiet för att försöka etablera en kommunikationslinje för krishantering men misslyckats.

Källahttp://www.friatider.se/putin-parkerar-robotkryssare-p-turkiets-gr-ns

----------------------

- Drömmen om det Osmanska väldet v2.0 har tagit över fantasi-sultanen in spe, sunni-islamisten Erdogan. Nu har han dock bjudit upp till dans med den ryska björnen, ingen god idė. Vilket även Obama lär beklaga, han har officiellt sökt skapa hanterbara umgängesformer i området. Rysslands närvaro är helt legal, inbjudna av Syrien, en allianspartner. Däremot är inte Turkiet välkommet på syriskt territorium, där dom härjar ihop med ISIS, för att skapa en "buffertzon" i norr, i syfte att beröva kurderna möjlighet att skapa en egen stat gränsande till Turkiet. Erdogan representerar en alltmer diktatorisk regim, han agerar maktfullkomligt, irrationellt, och har tagit så många felbeslut de senaste två åren, att många misstänker att han inte längre är vid sina sinnens fulla bruk. Ett exempel, han lät bygga ett marmorpalats åt sig själv, 1000 rum, större än vita Huset.. I en fredad centralpark mitt i Ankara. Han har förbjudit media att kontrollera statstjänstemän, i s m upptäckten att hans son satt på miljarder lira, icke legalt förvärvade. Denne son fick då plötslig reslust, drog iväg till Italien, medförande miljarderna, och har inte återvänt. Läsningen kan göras mycket längre...

Refhttp://www.globalresearch.ca/triple-alliance-the-us-turkey-israel-and-the-war-on-lebanon/2906
Ref: http://www.counterpunch.org/2015/11/24/an-invisible-us-hand-leading-to-war-turkeys-downing-of-a-russian-jet-was-an-act-of-madness/
Ref: The Sick Man of NATO - Erdogan's Madness 'Could Provoke WWIII
--------------------
- Turkey is a beautiful land, rich in resources, with many highly intelligent and warm people. It also happens to have a President who seems intent on destroying his once-proud nation. More and more details are coming to light revealing that the Islamic State in Iraq and Syria, variously known as ISIS, IS or Daesh, is being fed and kept alive by Recep Tayyip Erdoğan, the Turkish President and by his Turkish intelligence service, including MIT, the Turkish CIA. Turkey, as a result of Erdoğan’s pursuit of what some call a Neo-Ottoman Empire fantasies that stretch all the way to China, Syria and Iraq, threatens not only to destroy Turkey but much of the Middle East if he continues on his present path.  
-------------------- 

German Vice-Chancellor on Su-24 Crash: Turkey is Unpredictable, not Russia

“This incident showed that, based on statements from other countries in the region, there is a player in the region who is unpredictable and that is Turkey and not Russia,” Gabriel told the weekly newsmagazine Der Spiegel.


------------------- 

Downing of Russian Jet Shows Turkey's Support for Jihadists, Oil Profiting Read more: 
http://sputniknews.com/analysis/20151126/1030779073/su-24-russia-turkey-isil.html

Mad Man Erdogan: "Turkey Will Continue to Treat Airspace Violators Like Russia's Su-24"
http://sputniknews.com/europe/20151126/1030789818/turkey-russia-airspace.html

-------------------

SVT 2 - Korrespondenterna (sändningstid tisdagar 20:00)

1 december 2015:
 - Om Turkiet, i nutid och framtid (en pessimistisk ansats, 'demokratin' i svaj)

ref: http://www.svtplay.se/video/5110474/korrespondenterna/korrespondenterna-sasong-12-avsnitt-9

-------------------

"Fria syriska arméns brigadgeneral: Turkiet/Erdogan hade oljekontrakt med Daesh"

Ref: http://se.sputniknews.com/varlden/20151202/892026/intervju-daesh-olja.html

Ref: http://www.veteranstoday.com/2015/12/03/vladimir-putin-to-erdogan-resign-now-buster/ 

-------------------

Dags att avgå

Plötsligt händer det! Regeringen slår till på bromsen i migrationsmottagandet. Det man till helt nyligen kallade rasism, främlingsfientlighet och okänsligt människoförakt är det man nu själv vill genomföra: Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande.
Vad säger det om Socialdemokratin och Miljöpartiet? Att man är odugliga på att regera landet i de orostider som nu råder. 
Den här bloggen och andra har sedan länge sagt att de vidöppna gränserna kommer att leda till systemsammanbrott för svensk välfärdspolitik. Men det har bemötts med ovilja att ens ta ordet “volymer” i sin mun eftersom man påstått att det är allt det som ovan nämnts.
Nu tvingas man — av verkligheten — inse att kritikerna hade rätt. 
Skälet till att så många söker sig till just Sverige beror på att makthavarna spridit ut att alla som vill är välkomna. Signalpolitiken har varit tydlig. Danmark har rätt när man säger att Sverige får ligga som man bäddat. Den groteska utopism och världsfrånvända idealism som dominerat flertalet partier och medier i ett halvår har skapat alla de problem som landet nu står inför. Något man borde insett från början. 
Regeringen borde avgå. Den har tydligare än någonsin visat att man inte är förmögen att regera utifrån sunda och förnuftiga analyser av samhällsutvecklingen i landet och i vår omvärld.

Källahttp://erixon.com/blogg/2015/11/s-mp-regeringen-erkanner-sin-oduglighet/

-----------------------

- Bara att hoppas på, att (m) och (kd) pressar Löfven så hårt - för att göra mera - att han tvingas gå med på detta (även för att sd skall stötta upp). Vilket logiskt sett utlöser att mp avgår ur regeringen, eller att Löfven själv gör detsamma, och därmed har vi ett nyvalsscenario framför oss. Eller att Löfven tar sig samman, och regerar vidare utan koalitionspartner, en vana s har sedan gammalt.

De övriga riksdagpartierna kan sannolikt lämnas utanför spelet. Nyflumspartiet c, med massinvällnings-Lööf står nu plötsligt som ensamma inom alliansen, v står för samma flum på vänstersidan, och Gluggén-Björklund i piss-Liberalerna torde haka på att stänga gränserna, men man vet aldrig, kronisk opålitlighet enda "adelsmärket".

Snart vet vi.

Löfven tvingad stänga Sverige'Bättre sent än aldrig', heter det. 'Sent skall syndar'n vakna' passar bättre.

Idag går regeringen, via en i skrivande stund pågående presskonferens, ut och offentliggör att landet inför en ordning i enlighet med "EU:S miniminivå". I princip blir bara "kvotflyktingar" välkomna, med pass och erforderliga skäl. PUT ersätter TUT (i praktiken redan avskaffat), till garanterad förvivlan hos Migrationsverks-gangstrarna Danielsson och Ribbenvik. EU är förhandsinformerat, jämte de viktigaste aktörerena, t ex Danmark och Tyskland. Det handlar om en räcka åtgärder, asylanter minimeras, detaljåtgärder, t o m verifiering av åldern på "ensamkommande barn" (!) ingår. Det tidigare "omöjliga" har nu blivit verklighet, sanningen har betvingat lögnhalsarna och bedragarna i regering, rikdsdag (exkl SD), 7Partiet, plus alla myndigheter, media, privattyckare m fl, under rubriken "de goda".

Detaljerna i "Stäng-Sverige"-paketet framgår av länkhänvisning nedan.

Anm.*) Åsa Romsson bröt ihop, rösten stakade sig, och hon fick tårnupet avsluta en pågående tirad, när hon fick frågan hur hennes miljöpartivänner, t ex mp-kommunalråd,  har reagerat inför denna totala omsvängning, av det tidigare "gränslösa" fantasipartiet. Jag hoppas verkligen att det blir en GENERALCHOCK för dessa verklighetsförnekare, sorgligt nog en koalitionspartner till (s) i nuvarande regering. "Det blir en chockvåg för människor i det solidariska Sverige", basunerades ut. vilket jag inte tror på. Att de "goda" får en chock är bara en nyttighet. Svensken i gemen kommer att hälsa omsvängningen med glädje, det som pågått har varit vägen mot stupet, Sveriges kollaps som välfärdsland redan naggat rejält.

SD:s kommentarer blir en väntad läsning ("vad-var-det-vi-sa"), återigen kan konstateras att sverigedemokraternas varningar  fullt ut besannats, men alldeles för sent. SD är det enda parti som haft katastrofens verkningar framför sig, nu har sjuklövern fått vika sig platt, men fortfarande bjuds inte SD in, när nu hela paketet skall förankras med 'Alliansen', kommunistpartiet (v) gick inte med i MÖK1 och lär ställa sig vid sidan igen. Jag vill ha en "bred uppgörelse", sa Löfven, och uteslöt omgående SD som deltagande part. Så i sak, har Löfven, den totalt omogne regeringschef, visat att han är en anti-demokrat, en betongsosse av välkänd kaliber, makten går före folkets intressen och demokratin.

(m)-Batra anser att kraftigare åtgärder behövs, bra, kanske kan det komma med i slutuppgörelsen.

*) Romsson bryter ihop i direktsändning - http://www.svt.se/nyheter/inrikes/romson-i-tarar-det-har-varit-tufft 

Gråt-Åsa hånad på Twitter: http://nyheteridag.se/har-tvingas-en-gratande-asa-romson-forsvara-stangda-granser-hanas-pa-twitter/

Grædefærdig miljøutopist ramte betontaget: http://snaphanen.dk/2015/11/24/taarevaedet-utopist-ramte-betontaget/

(V)-kommunisterna går till motangrepp: http://unvis.it/expressen.se/nyheter/ohly-gar-till-angrepp-mot-regeringens-plan/ 

Ref: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-utokade-id-kontroller-vid-gransen

Ref: Dom kallar det "ansvar"

Refhttp://cornucopia.cornubot.se/2015/11/asylkrisen-verklighetens.html

Ref: https://tanketornet.wordpress.com/2015/11/01/svenne-du-ar-sa-sjukt-hjarntvattad-med-pk-propaganda/

Refhttp://www.6mannen.se/romsons-tarar/

Ref: http://store.blogg.se/2015/november/jag-i-goda-tider-alla-andra-i-onda.html 

-------------------------

SVT Text-TV:

- "Det här är fruktansvärda beslut", sade Romson efteråt.

- På frågan varför MP, som profilerat sig som Sveriges mest flyktingvänliga parti, inte lämnar regeringen om be- sluten är så fruktansvärda, svarar hon: - "Då hade det kunnat fattas ännu mer fruktansvärda beslut." 

Gråt-Åsa ser sig alltså fortfarande som en bromsare, motståndare, av det för Sverige helt nödvändiga beslutet. En form av femtekolonnare, som borde hjälpas ur regeringen, via en fet spark, avsked på grått papper.

--------------------------
  
Miljöpartiet har ändrat namn?


--------------------------

Eller...?

 Ref: Fnordspotting

--------------------------

- Fridolin, mp:s pojkminister, medgav i SVT Aktuellt 21,
att Löfven/(s) ville gå fram ännu hårdare, men att (mp)
då contrat med att man då lämnar regeringen. Ytterst
svagt att Löfven föll undan, hade han av denna anledning
blivit av med miljötalibanerna hade mycket varit vunnet
för Sverige. Visar Löfvens usla (obefintliga) fingertopps-
känsla.

--------------------------

Romson, den gråtande fascisten: http://motpol.blogspot.se/2015/11/den-gratande-fascisten.html

--------------------------

Dessa "barn" vill Löfven i framtiden kasta ut i kylan. Vilken fascist och rasist han plötsligt blivit, svetar'n.


---------------------------


Väldigt låg aktivitet på många gammelmedia ikväll. Fast, eftersom dom till 85% är miljöpartister eller kommunister, så är det förståeligt. Den Romsonska CHOCKEN måste solidariskt lindras av hinkvis med rödvin.

---------------------------

En liten film med Arnstad, Löfven, Fridolin i huvudrollerna och en lipande Romson i en liten biroll. Fyra nyanser av brunt?Ref: http://www.6mannen.se/fyra-nyanser-av-brunt/

--------------------------

"Dålig stämning" inom MP efter asylbeskedet -


- Regeringens beslut att kraftigt minska asylinvandringen väcker kritik bland många inom MP, som anser att partiledningen inte borde ha accepterat de nya förslagen. Bland kritikerna finns flera riksdagsledamöter och partiets avdelning i Malmö.

Ref: http://www.friatider.se/d-lig-st-mning-inom-mp-efter-asylbeskedet

--------------------------

Hotell Paradiset

Ett exempel på vad som kan hända, när en omhuldad s k minoritetsgrupp ges tillfälle att flytta in i ett modernt bostads-/hyreshus.


måndag 23 november 2015

Dum, dummare, lojal


 - Det roligaste med att börja blogga igen är de kommentarer som strömmar in. Litteraturtips, inblickar, små berättelser. Ett och annat felfinnande men aldrig några hatmejl. Den pensionerade filosofiprofessorn Bertil Rolf har skrivit dagens inlägg. Han har tidigare förekommit på bloggen, men om jag minns rätt så har jag då citerat honom anonymt. Ofta består hans kommentarer av en yrkesfilosofs invändningar, alternativt kompletteringar. Det händer också att han tycker att jag skrivit bra. Den här gången fick jag godkänt. Så här skriver han:

Utmärkt blogginlägg om politikers dumhet den 25 augusti.

"Jag håller helt med om att Löfven – med nedanstående reservationer – visar dumhet. Men jag skulle tillägga att dumhet är närmast ett tjänstekrav som måste uppfyllas för att han ska kunna inta den position han har. Och i det mediaklimat som råder i Sverige är dumhet ett tjänsteåliggande i många av riksdagens partier. Det är dock en selektiv dumhet, som främst gäller de frågor som Du ägnar Din blogg."

För att behålla sitt jobb kan det vara smart att vara dum.

Om dumhet har jag haft anledning att tänka en hel del under mina 30 år i staten. Dumhet är ju baksidan av sådan kunskap och kompetens som jag hela min yrkesbana forskat och undervisat om.

Så till en yrkesfilosofs synpunkt på Din definition, särskilt ”Den som påstår något som inte är sant är okunnig. Den som mot bättre vetande håller fast vid sin version är dum.”
Jag skulle precisera det till att dumhet består i ovilja eller oförmåga att enligt bästa praxis i viktiga ärenden inhämta information, att begreppsligen ordna den eller att dra slutsatser för bedömningar och beslut.

Så min definition kommer nära Din. Min definition av dumhet är så att säga motsatsen till vad Kant avser med upplysning, alltså en självförvållad oförmåga eller ovilja att bruka sitt förstånd.

Jag vill inte använda dumhet om småbarn, senila eller förståndshandikappade, utan dumhet är alltså ens alldeles egna ansvar. Det är därför man med gott samvete skrattar åt de dumma men beklagar dem som utan egen förskyllan inte kan bruka sitt förstånd.

Ett frapperande och förvånande forskningsrön inom källorna bakom modern kompetensforskning är upptäckten av den energi och systematik som ligger bakom yrkesmässig dumhet. Det fordrar en kraftansträngning att uthålligt kunna tänka i strid med uppenbara fakta. Ofta fordras särskild utbildning, inskolning, socialisering eller on-the-job-training för att man ska orka att framgångsrikt framhärda i sin självförvållade okunnighet. Lågutbildade grupper har därför sällan någon chans att uppnå högre grader av systematisk, verklighetsförnekande dumhet.

I systematik och energi ligger därför de dumma ofta hästlängder före de kloka. De dumma har ofta någon mindre krävande akademisk utbildning som låter dem svarva fantasifulla fraser som oinvigda inte kan skilja från äkta kunskap. Det är i många avseenden närliggande att beundra de dumma och sätta in dem som ledare eller opinionsbildare i samhällets nyckelpositioner.

Dumhet är avgörande för att politiska system ska fungera i vissa kritiska lägen. Hur annars kan man veta vem man ska lita på? Om folk följer sitt eget förstånd, så hotar de att bli illojala så snart som faktaunderlaget för en politik viker.

Ett av de tydligaste exemplen på hur viktig dumhet kan vara är ordförande Maos simtur i Yangtze. Kort före kulturrevolutionen tog Mao enligt kinesiska medier denna simtur som varade cirka 1 timme under vilken han avverkade cirka 15 km. Den då 73-årige ordföranden uppnådde en hastighet cirka 3 gånger olympiska rekordtider. Vågorna i floden gick också höga, vilket gör prestationen än mer imponerande.

Rapporteringen i kinesiska medier har rimligen haft till syfte att identifiera illojala element som inte okritiskt, fullt ut litade på den offentliga versionen. Bara de som sväljer den grova offentliga lögnen kan man helt lita på.

Receptet att hantera kritiska situationer för en politisk ledare är att servera en uppenbar, väsentlig lögn rakt i ansiktet på anhängarna. Därigenom kan han få veta vilka av dem som är fullt ut lojala. De dumma är dem han tryggt kan förlita sig på.

Utan detta slags dumhet skulle antagligen politisk verksamhet avstanna i vissa kritiska lägen. Som i Kulturrevolutionens Kina eller i Invandringspolitikens Sverige. De dumma är pålitliga, de kloka opålitliga.

De som gapflabbar åt Maos simtur eller åt Löfven bland flyktingbarnen får politikerna se upp med. Eller de som i likhet med Dig upprörs av den fräcka, uppenbara lögnen.

Så Löfvens visade dumhet är kanske smart i den politiska verklighet som är Sveriges. Själva avsaknaden av offentlig indignation och offentliga gapflabb inför bilden av Löfven visar att dumheten fungerar som tänkt, även i Sverige. Och att mediafolk i stort sett är mycket lojala, det vill säga antingen så kan de inte tänka eller så vill/vågar de inte.

Bertil Rolf

Källa: https://morklaggning.wordpress.com/2015/08/27/dum-dummare-lojal/

-----------------------

- Sossig, sossigare, hjärntvättad

Intervall(s)

 Två socialdemokrater med sex veckors intervall
 

 

 

För att förstå den enorma svängningen inom socialdemokratins migrationspolitik kan det vara värt att lyssna på två erfarna socialdemokrater med sex veckors intervall.

- “Sverige förändras. Det är en sådan härlig känsla att få vara med om det”, sa Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S), 22: 45 min in i detta klipp från det väckelsemöte som regeringen höll på Münchenbryggeriet den 12 oktober i Stockholm. Jag var själv där och upplevde denna batikhäxornas och hipsterskäggens sista brygd av känslosvall och inbillad intelligens .


Sex veckor senare, den 20 november, anordnade den borgerliga tankesmedjan Axess ett seminarium om socialdemokratins migrationspolitik med Widar Andersson, politisk chefredaktör på Folkbladet (S) och f.d. riksdagsman. Han säger då att “Hela den vanliga politiken är helt borta”, 2:35 min in i detta klipp. Se gärna hela den en timme långa diskussionen där förutom Axess vd PJ Anders Linder deltar, även Thomas Gür, Annika Borg, Patrik Engellau m fl. bekymrade företrädare från näringslivet.

Widar Andersson vill knappast tillstå att SD haft rätt hela tiden, men det är kontentan av vad han faktiskt säger och de övriga deltagarna eldar på. Men hur ska socialdemokratin agera nu när den katastrofala migrationspolitiken eroderat samtliga politikområden? Arbetsmarknad, utbildning, försvar, infrastruktur, socialvård, energi – alla påverkas av att upp till en halv miljon kan komma in i Sverige under 2016, något som finansministern accepterade med en axelryckning i SVT Agenda för några veckor sedan.

Det finns ett beprövat strategiskt politiskt upplägg som använts i Danmark, Norge och på kontinenten, nämligen att ta åt sig det önskvärda innehåll som folket vill se och paketera om det utan att ange avsändaren. I vårt fall har SD haft en i allt väsentlig realistisk analys och en hel del pragmatiska populära förslag som dock inte accepteras av övriga partier. Vad som då sker, och det sker exakt i dessa veckor före jul, är att främst Socialdemokraterna börjar föra en Sverigedemokratisk politik, så att folk känner att de inte behöver välja de otäcka SD:arna för de får samma nyktra och kloka förslag ändå från S, eventuellt utan MP men kanske med M, KD och/eller L (f.d. FP).

För att detta ska fungera måste SD demoniseras ytterligare. Alla egenskaper hos SD som inte hör till det eftersträvansvärda innehåll Socialdemokraterna vill ta över, får bära upp och dölja det faktum att S kopierat SD. Dessa Sverigedemokratiska innehållslösa egenskaper kan vara den tidiga partihistorien, reklamkampanjer, klädsel, järnrör, frisyr – ja allt tänkbart som blir än viktigare att berätta om för villrådiga väljare.

Berättelser om vikten av att bevara ”det öppna samhället” räcker inte när väljarna snarare vill stänga gränserna. Då kan allt flyta upp, helst så snaskigt det går med sex, sprit och pengar inblandade. Få väljare kommer orka lyssna på Widar Anderssons erkännande av att den tillställning Ylva Johansson talade på för sex veckor sedan var ett enda stort misstag och fullt med floskler. Utom du Avpixlat-läsare som kommer klicka på denna länk och för första gången höra en erfaren Socialdemokrat (nästan) erkänna att Sverigedemokraterna haft rätt hela tiden. Han gör det till sist och säger samtidigt att hela regeringen insett det kritiska läget. Jag tillåter mig att tvivla men det är smärtsamt vackert så.

Källahttp://avpixlat.info/2015/11/23/tva-socialdemokrater-med-sex-veckors-intervall/
Refhttp://erixon.com/blogg/2015/11/multikultur-kraver-polisstat-for-att-vara-trygg/

------------------------

- Det går trögt, men det går långsamt framåt. En ångvält, SD, kan inte välta en betongkoloss (S) utan vidare. Men (s)-folket själva hjälper till. Hjälplösa inför verkligheten, därtill nödd och tvungna.