söndag 30 augusti 2015

Den goda dumheten


- Migrationskatastrofen har i de självutnämnda godas (som jag skrivit om tidigare) medier bemötts med en flod av vällovliga initiativ för att försöka stävja den snabbt eskalerande främlingsfientlighet som blivit följden av tiggarna och den okontrollerade invandringen. Det senare är lätt att se om man går ut på sociala medier på nätet. Människors oro över utvecklingen och vad BRÅ redovisar i form av ett snabbt ökande våld blir allt mer dominerande i inlägg och kommentarer.

Vi upplever samma fenomen inom klimatdebatten. De goda ger obegränsat oemotsagt utrymme i såväl tidningar som Public Service åt den totalt obalanserade alarmisten Rockström, medan seriösa klimatforskare som Lennart Bengtsson nästan inte ges något utrymme. Vetenskapsakademins senaste uttalande om klimatforskningen passerade nästan helt utan uppmärksamhet i de godas medier. Syftet med detta är givetvis att de goda tror sig göra något vällovligt när de medverkar till att skrämma människor för deras sätt att leva. På samma sätt som i migrationsfrågan bygger man mycket av sin argumentation på ren advokatyr med helt falska påståenden om en enig forskarkår.

De goda försöker med alla till buds stående grepp att bemöta den rädsla och det hat som florerar i de medier där allmänheten har tillträde. När jag följer den här debatten blir jag allt mer övertygad om att de goda biter sig själva i svansen. Istället för att stävja den opinion som växer likt en lavin, förstärker man den. SD:s opinionssiffror pekar mot att man blir största partiet i Riksdagen efter nästa val.

Vad jag tänker på är nyhetsinslag där de goda medvetet förvränger brottsstatistik med diverse advokatyr i det vällovliga syftet att lugna människorna med att våldet inte har ökat, trots att samma medier dagligen levererar andra nyheter som motsäger detta. När man förmedlar nyheter om våldsbrott försöker man även att mildra den främlingsfientliga effekten, genom att utelämna viktiga detaljer. Det blir löjeväckande där de goda alltid utelämnar uppgifter som avslöjar etnicitet när det gäller brottslingar som är invandrare eller migranter, medan man inte gör det när brottslingen är etnisk svensk. Hur korkad får man vara? Sättet att agera får ju precis motsatt effekt.

Vad blir då resultatet av detta? Jo, effekten blir att allmänhetens förtroende för det goda etablissemangets medier urholkas och människor vänder sig till olika sociala medier och nättidningar för att få veta sanningen. Ser man till hur olika inlägg sprids på nätet, kan vi konstatera att Public Service av detta skäl är på väg att tappa ledningen vad gäller genomslag till nättidningar som allmänheten tydligen litar mer på.

Utvecklingen har nu gått så långt att de godas s.k. pressombudsman nu ifrågasätter vår yttrandefrihet. Dumheten bland de goda har inte längre någon gräns. Tänk att någon kan tro att förtroendet för de godas medier skulle bli större om man inskränker yttrandefriheten för de nätmedier som misshagar de goda?

Lars Bern

Källahttp://antropocene.se/2015/august/den-goda-dumheten.html
Refhttp://antropocene.se/2015/september/godhetsindustrin.html

----------------------------------

De Politiskt Korrekta --> Absurdistans Strutspopulation.

Som en vis man en gång sa: "En flykting är en person som vill lämna ett land, en parasit/invällare (lyxflykting) är någon som vill ta sig till ett specifikt land".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar