fredag 2 oktober 2015

Västvärlden faller på eget grepp

- Den anglosaxiskt dominerade västvärlden som vi känner den, kan man säga etablerades som en global maktfaktor i och med brittiska flottans seger i slaget vid Trafalgar år 1805. Med Royal Navys kontroll över världshaven kunde Storbritannien leda kapplöpningen för att kolonisera stora delar av världen utanför Europa. Det är denna kolonisering som har lagt grunden för de problem som vi idag är mitt upp i.

Afrika och Mellanöstern koloniserades och gränser drogs upp med hjälp av en linjal på en karta. Länder formades utan hänsyn till människors etnicitet, stam- eller klantillhörighet och religiösa tro. Stora spänningar byggdes på detta sätt in i en rad av dessa länder. Resultatet blev att när länderna blev självständiga så tog oftast den dominerande gruppen över makten. I många fall ledde rivalitet mellan olika grupper till blodiga inbördeskrig och etnisk rensning. Något som pågår än idag. Resultatet blev att den segrande gruppen etablerade hårda diktaturer för att kunna hålla samman länderna.
I en andra koloniseringsvåg har sedan den gamla koloniala västvärlden försökt att inlemma flertalet av de gamla kolonierna i den västliga demokratiska hegemonin genom införande av folkstyre. I några afrikanska länder har detta lyckats, men för det mesta har det gått väldigt illa. USA:s och Storbritanniens illegitima anfall på Irak för att försöka skapa en modern demokrati där, har som alla vet slutat i ett totalt fiasko. Orsaken är att västvärlden i allmänhet och USA i synnerhet inte begriper sig på klandominerade länder.
Som om fiaskot i Irak inte skulle vara nog har väst uppmuntrat och delvis iscensatta resningen i en rad andra länder i Nordafrika och Mellanöstern. T.o.m. lilla fredliga Sverige lämnade sitt bidrag i störtandet av Libyens diktator. Resultatet av detta västliga korståg låter sig inte beskrivas ens som ett fiasko, det är mycket värre.
Inte ens sedan det stått fullständigt klart att det var ett stort misstag att slå sönder maktstrukturen i länder som Irak, Egypten och Libyen har USA och dess allierade tagit lärdom. Man har fortsatt att understödja resningen mot regimen i Syrien, vilket ställt till med ett blodigt flerårigt inbördeskrig där. Irak och Libyen befinner sig i upplösning och har blivit baser för allehanda terroristgäng och andra laglösa grupper. I Egypten var armén tillräckligt stark för att klara av att ta tillbaka makten och återställa en viss ordning, hur länge det nu varar?
Resultatet av västs klumpiga försök att dyvla på denna del av världen vårt folkstyre och sekulära samhällssystem, blev ett uppslitande delvis religiöst inbördeskrig i hela regionen mellan sunni- och shiamuslimer. Ett krig där ett sätt att visa vem som är mest rättroende muslim är att bedriva folkmord på alla otrogna med en annan tro. Ur västs försök att inplantera demokratiska styrelseskick har det vuxit fram en motreaktion som kallar sig IS som slåss mot demokratin för religiös diktatur via sharialagar. Risken är överhängande att när konflikten mellan sunni och shia sorterats ut, då övergår kriget i ett blodigt krig där muslimerna vänder sig enbart mot den otrogna västvärlden.
Ryssland har hittills setat passivt och bara tittat på medan västvärlden skjutit sig själva i fötterna. Nu har dock ryssarna insett att får väst fortsätta på den inslagna vägen, då utvecklas snart konflikten till ett hot även mot Ryssland som har stora muslimska provinser i syd. Detta är givetvis bakgrunden till att man nu ingriper för att rädda vad som räddas kan i Syrien genom att hjälpa Assadregimen att återta förlorad mark. Att USA och väst framhärdar i att till varje pris störta Assad visar att man ingenting lärt av detta superfiasko. Och det hela blir än värre av att USA leds av den kanske svagaste presidenten i USA:s historia.
Väst skördar nu frukterna av en vansinnig kolonialpolitik under 1800-talet och ett särledes klumpigt nykolonialt projekt i vår tid för att återta förlorade kolonier, genom inplanteringen av västligt statskick och sekulära livsstil. Europa är som en följd av destabiliseringen av Mellanöstern även själv på väg att destabiliseras, av en okontrollerbar ström av flyktingar med mycket dåliga förutsättningar att kunna integreras i våra samhällen. EU som en gång såldes in som ett fredsprojekt håller på att disintegreras och motsättningarna mellan länderna ökar istället för att minska.
Enda sättet att hindra en total kollaps är att sätta alla resurser på att återställa någon form av fred och ordning i Mellanösternregionen, att se till att alla väpnade terroristgrupper avväpnas och att flyktingar får hjälp att stanna i regionen istället för att folkvandra in i Europa. Detta verkar Ryssarna ha förstått, men hur tänker sig väst att vi skall få situationen under kontroll?
Ledarnationen USA har tappat initiativet. Obama är mest fåfängt upptagen med sitt eftermäle som han som fick världshaven sluta att stiga. Han pumpar ut förfalskad klimatpropaganda i den naiva tron att resten av världen inte genomskådar honom. Inom EU råder total förvirring och början till ett riktigt diplomatiskt inbördeskrig både vad gäller klimatpolitiken och politiken i Mellanöstern.
Väst står idag utan fungerande ledarskap. Den som har initiativet är den sluga ryska presidenten!
Om nu Putin skulle lyckas stabilisera läget i Syrien och få slut på inbördeskriget blir han hjälte i hela Europa, vilket måste vara en mardröm som håller Obama vaken på nätterna.

Källahttp://antropocene.se/2015/october/vastvarlden-faller-pa-eget-grepp.html
Refhttp://motpol.blogspot.se/2015/10/valfardsstatens-strupgrepp.html
Ref: http://henrikalexandersson.blogspot.se/2015/10/den-svenska-avundsjukan-sanker-sverige.html 
Ref: http://unvis.it/http://www.expressen.se/kultur/thomas-engstrom-farval-till-valfarden/
Refhttp://se.sputniknews.com/norden/20151002/694856/estland-och-finland-for-eu-uttrade.html

--------------------------

- I Kållered, söder om Skjuteborg, sov invällare på trottoarer, bänkar och på marken, utanför Migrationsverkets lokaler. Mer tältläger, Löfven! Mer invällare! Den humanitära stormakten måste gödas till sin oundvikliga kollaps.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar