söndag 11 oktober 2015

Fredens religion?

Koranen Sura 5:33

 I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Det finns ingen annan gud än GUD
Koranen Sura 5:33
De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från sitt land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande.


- Pettersson läser detta på olika ställen om islam och ser att det är precis detta som kriminella muslimska mördargäng som Al-Qaida, ISIS, Hamas, Nusra-fronten, Boko Haram, Hizbollah, PLO, Muslimska brödraskapet, al Shabab, Abu Nidal, Al-Aqsa-martyrerna, Fatah, Nusrafronten, talibanerna och alla de andra lever efter, de gör bara vad som står i koranen och det är islam som den oföränderliga koranen beskriver det.
Koranen 56:77-80

I Koranen säger Gud den Högste att han skall skydda den från alla ändringar, tillägg, strykningar och andra manipulationer. Gud lovar i Koranen att den skall förbli samma bok hela tiden. Gud säger att Han, som sände ner Koranen, också skall se till att bevara den. Gud utmanar människor och djävlar och hela skapelsen att komma med något liknande Koranen om de kan, Gud låter sina profeter göra underverk som överträffar sin samtids främsta begåvningar; annars vore de inga underverk. På Muhammads tid, var araberna mycket framstående vältalare. Koranen kom och berättade med ännu större vältalighet om skapelsen och livets uppkomst. Inom vetenskapen framkommer mycket nytt, som faktiskt redan står i Koranen. Alla människor kan hämta bevis från Koranen på att vetenskapen har rätt. Vetenskap som inte stämmer med Koranen saknar grund. Gud är den högste läraren och allt vi lär oss måste komma ifrån Gud.

Källahttp://petterssonsblogg.se/2015/10/11/koranen-sura-533/#more-138640

--------------------------------

- Ingen religion. En ideologi, totalt oföränderlig sedan drygt 1600 år, och för alltid. De högre surorna/verserna, de s k Medina-surorna, äger företräde framför de äldre, mildare, kallade Mecca-surorna. Från påhitteprofeten Muhammeds olika epoker i sin "karriär".
En muslim som påstår sig hylla 'moderat' islam, förpassar sig automatiskt till icke troende, och blir ett fritt villebråd, jämställd med s k 'otrogna', icke-muslimer. Den som tvivlar kan fundera på varför inte s k "fredliga" muslimer, häver upp sin röst mot mord, halshuggningar, stympningar mm. Svarar själv, genom sin tystnad godkänner de den hårda tolkningen, och därmed tillhör alla muslimer, utom ett minimalt renegat-skikt, den mordiska ideologin, kvinnoförtryck, och stenåldersregler i vardagslivet, till trots att de befinner sig i civiliserade tider. Men det biter inte på Koranen, fantasiboken.

Man kan inte vara "lite gravid", precis som man inte kan vara "moderat islamist". 
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar