fredag 23 oktober 2015

"Flyktinguppgörelsen" ett tomt slag i luften

- Regeringen och allianspartierna har kommit överens om ett antal punkter kring migrationen. Betyder det något? Svar: nej. Eftersom regeringen inte upprätthåller några lagar, exempelvis inte utvisar de tiotusentals som fått avslag på asylansökan i domstol och enligt svensk lag ska lämna landet, spelar det ingen roll vad regering och riksdag säger. Alla gör som de vill ändå — stannar i Sverige och kräver att bli försörjd.
Sverige är laglöst land. Rättsstaten är på fallrepet. Politiker klarar inte av att — eller i många fall, vill inte — upprätthålla några regler beslutade av riksdagen.
Ta exempelvis det som anses varit “svårast” att enas om, övergång från permanenta till “tillfälliga” uppehållstillstånd. Är det någon som tror att en enda migrant som får ett “tillfälligt” uppehållstillstånd kommer att lämna landet efter ett eller två år? Om inte avslagna asylansökningar verkställs, kommer naturligtvis inte utgångna uppehållstillstånd att respekteras på något sätt. Svensk lag är något man numera kan fnysa åt, strunta i, förakta.
Riksdagen är en lekstuga där man inte längre, inte ens ledamöterna själva, respekterar de beslut man fattar. Ledamöter har större lust att gå ut och slåss mot polis än upprätthålla rättsstaten och domstolsbeslut. Förfallet är uppenbart och det eskalerar nu i snabb takt.
Källahttp://erixon.com/blogg/2015/10/flyktinguppgorelsen-ett-tomt-slag-i-luften/

------------------------------

- Det destruktiva 7Partiet fortsätter sin ödeläggelse av Sverige. En beklämmande uppvisning i politisk anarki. Inte minst av (m)oderöderna. Stora ord krymper ihop till intet, när det blir allvar av.  Bogvisirets glappkäft står i omvänd proportion till utfallet.

"Hellre död än moderöd"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar