lördag 10 oktober 2015

Misstroendevotum

*De sämsta ministrarna*


Hämtat från dagens Johan Westerholms-krönika. som f ö är mycket läsvärd och spetsig. Dessutom från denne själverkännande sosse, en av de absolut få som är klarsynt och i det närmaste pulvriserar sitt eget parti. Märkligt att han får hålla på, det tycks som om JW och Widar Andersson begåvats med unik frispråkighet, till skillnad från i stort sett alla andra, kuvade sossar.

Utan inbördes ordning betr uselhet:
- Anna Johansson, infrastrukturminister, som genom oskickligt handlag fördyrade Förbifart Stockholm med 700 MSEK. För detta har hon fått allvarlig, och enig, kritik av Konstitutionsutskottet
- Morgan Johansson, migrationsminister, som trots varningssignaler från mitten av augusti nu försatt hela asyl- och migrationssystemet i ett stadium av systeminfarkt. Johansson har utöver detta försenat inarbetningen av FN:s resolution 2178, mot resande stridande, på ett sådant sätt att vi idag anses vara en ”safe-haven” för terrorister internationellt
- Mehmet Kaplan, bostadsminister, som överlag varit i det närmaste aktivt passiv trots den kända bristen på 430 000 bostäder fram till 2020. Dagens flyktingströmmar gör situationen ännu värre
- Margot Wallström, utrikesminister, som på tretton månader lyckat göra oss obsoleta eller non grata med runt trettio länder. De flesta av dessa av strategisk karaktär och till men för svensk exportindustri och svenska jobb
- Sven Erik Bucht, landsbygdsminister, som genom aktiv passivitet och ohörsamhet mot riksdagens jordbruksutskott medverkar till mjölkböndernas kris. Som minister har han inte hörsammat när riksdagen kallat till utfrågningar.

Givetvis står Löfven, feminist-svetsarlärlingen, i en särklass för sig. Hen är outsägligt usel i sin roll som statsminister. Som ledare för (s) däremot utmärkt, han bidrar kraftfullt till partiets opinionsras, till dagens genom tiderna rekordlåga.

Ref: http://ledarsidorna.se/2015/10/misstroendevotum/
Ref: http://www.skd.se/2015/10/10/ett-sverige-med-taltlager/

-------------------

# Min uselhets-rangordning av ovanstående "de fems gäng":

- Margot Wallström (en utrikespolitisk katastrof, genom sitt agerande rent Sverigefientlig)
- Morgan Johansson (nästan delad förstaplats med värmlandsnåljåpen MW, mångmiljonärs-fruntimret prutar på röda realappar bland skohandlarbutiker i Karlstad)
- Mehmet Kaplan (ett dåligt skämt, en sunnimuslim med kvinnoförakt inbyggt i generna)
- Anna Johansson (i politiken genom arvegods, oduglig dotter till hädangångne Jöteboss-pampen Göran Johansson)
- Sven Erik Bucht (tycks allmer sky offentligheten, gömmer sig i nån Stockholmsbuske)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar