onsdag 14 oktober 2015

USA största hotet mot Europa?

Är EU:s följsamhet till USA största hotet mot Europas säkerhet?

 I ett mycket viktigt utspel i tyska Passau på onsdagen varnar EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker enligt Reuters, för att låta USA diktera EU:s utrikespolitik främst med bäring på relationerna till Ryssland. Han sa bl.a. att vår relation till Ryssland inte får dikteras av USA. Han fortsatte att påpeka att vi måste anstränga oss för att få till en praktisk relation med Ryssland. Det är inte sexigt men det måste göras. Vi kan inte fortsätta som vi gör nu. Han menade att EU dessutom måste se till att USA inte kan influera relationen mellan EU och andra länder och framhöll att Ryssland måste behandlas anständigt. Vi kan inte låta vår relation till Ryssland dikteras av Washington.

- EU:s relationer med Ryssland har förvärrats sedan EU införde av USA initierade sanktioner efter landets påstådda stöd till rebellerna i Ukraina och annektering av Krim efter statskuppen i Kiev. Den ryska regeringen har samtidigt förnekat allt stöd till någon sida i Ukraina-konflikten. Bakgrunden till Junckers utspel är bl.a. att Europas jordbruk drabbats extremt svårt av det importstopp Ryssland svarat med.

Samtidigt skrivs ett frihandelsavtal mellan EU och USA, som vissa menar kommer att innebära ännu större svårigheter för EU:s jordbruk. Många varnar för att Europa blir allt mer beroende av energi och mat från USA. Målet är bl.a. att hindra EU från att använda den lättåtkomliga naturgasen från norra Ryssland och öka marknaden för USA:s jordbruk.
Man skall se Junckers varningar mot bakgrund av att EU:s sanktioner mot Ryssland är uppe för förnyelse i slutet av året. Hittills har det rått enighet om att behålla sanktionerna, trots att de tillsammans med ryska motåtgärder drabbat många medlemsländer som t.ex. Finland mycket hårt.

Det mest anmärkningsvärda för oss svenskar är att svenska Public Service och etablissemangets övriga medier i stort sett förtigit detta viktiga utspel från EU-ledningen. Det är tydligt att det svenska etablissemanget inte vill ha något som stör NATO-euforin och den från Washington styrda hatpropagandan mot Ryssland och landets populära president. Som vanligt sviker den svenska journalistkåren sitt ansvar. Den kritiska granskningen lyser med sin frånvaro, precis som med den av USA grovt manipulerade klimatpropagandan.

Det är välkänt att ett scenario som fruktas mycket i Washington är att det skall ske ett närmande mellan Ryssland och EU och då speciellt Ryssland och Tyskland. En sådan utveckling som var på gång efter Sovjets kollaps, skulle givetvis ha skapat ett väldigt starkt Europeiskt block med stor industriell kapacitet och enorma naturtillgångar. Detta block skulle varit ytterligare ett hot mot USA:s dominerande roll i världsekonomin och på sikt även millitärt. Kina/Indien är det andra hotet.

Det Junckers sätter fingret på är frågan om vi européer skall tänka på oss själva i första hand eller om vi skall fortsätta med efterkrigsrollen som underordnade USA:s maktsfär. Det så omtalade fredsprojektet skulle onekligen få ett substantiellt innehåll om EU och Ryssland hittade en form för en närmare samlevnad. Självklart ligger en sådan utveckling inte i det amerikanska militärindustriella komplexets intresse. Den ligger dock i högsta grad i det europeiska folkets intresse.

Junckers utspel förtjänar all uppmärksamhet och stöd från svensk sida. Det skulle även vara välgörande om det svenska politiska etablissemanget besinnade sig innan de sätter oss ännu mer i USA:s knä genom att söka medlemskap i NATO. Det som hänt och nu händer i världspolitiken tyder i mina ögon knappast på någon strävan efter en lugn och fredlig värld från NATO:s och USA:s sida. Varför skapar man ett totalt instabilt Mellanöstern som orsakar de flyktingströmmar som nu dränker EU? Varför stödjer USA tillsammans med det medeltida Saudiarabien den bestialiska islamistiska staten?
Junckers har rätt, det ligger i Europas intresse att EU frigör sig mer från USA, inte motsatsen som tycks vara de svenska politikernas linje.

För en fullständigare bakgrund kan ni läsa: http://www.sott.net/article/303677-Russia-Syria-and-the-anglo-American-existential-gas-war-in-the-Middle-East

Källahttp://antropocene.se/2015/october/ar-eus-foljsamhet-till-usa-storsta-hotet-mot-europas-sakerhet.html

-------------------------------------

- Givetvis är USA det ojämförligt största hotet, inte minst exemplifierat med "den nya våren", destruktionen av fungerande klandiktaturer i Aghanistan, Irak, Libyen och pågående försök i Syrien. USA för en vidrig utrikespolitik, hegemoni och total underkastelse via vilka metoder som helst. Och denna gangster, Uncle Sam, vill naiva svenska politiker äkta via Nato, pga en påhittefabricerad myt om Ryssland, som "expansivt". Sovjetunionen föll, därmed också Warszawa-pakten. Nato? Fortsatt expansion, även när fienden föll bort. 

Här måste Hultqvist, sosseregeringens få kompetenta ministrar, ges en eloge. Han står pall, och argumenterar ned moderöder, Björklund och sina svassande Alliansen-kombattanter. Sverige skall förbli neutralt, vilket även SD backar, en garanti som förhindrar Nato-anslutningen. Carl Bildts våta byxor till trots.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar