söndag 18 oktober 2015

Polisfacket Tyskland: "Stängsel"!

Som Avpixlat tidigare rapporterat om har ordföranden för Tysklands polisfack, Rainer Wendt, i skarpa ordalag varnat för konsekvenserna av den okontrollerad massinvandring från tredje världen som landet nu utsätts för. Detta efter obetänksamma och ansvarslösa löften från förbundskansler Angela Merkel om att alla är välkomna att söka asyl i Tyskland, oavsett hur många andra säkra länder de passerat på vägen. Dublinförordningen skulle inte längre tillämpas. Nu skärper det tyska polisfacket tonen ytterligare och kräver att stängsel uppförs utmed den tyska gränsen för att få stopp på asylkaoset.
 
- Merkels signalpolitik har också drabbat många andra länder hårt, inte minst Ungern som fullständigt invaderats av välfärdsmigranter som forcerar landets gränser illegalt i syfte att ta sig vidare upp genom Europa till Tyskland, något som lamslagit viktiga delar av det ungerska samhällets infrastruktur och system. Det redan av asylmissbruksinvandring svårt utsatta Sverige har också drabbats hårt av Merkels signaler till omvärlden. Till vårt land anländer nu cirka 10.000 välfärdsmigranter i veckan i jakt på det liv med bidragsförsörjning och gratis heltäckande offentlig service som här hägrar.

Situationen i Tyskland påminner om den i Sverige. Även där håller nu stora delar av samhället på att kollapsa till följd av de enorma och okontrollerade strömmarna av välfärdsmigranter från tredje världen som tar sig in i landet. Det tyska polisfacket vars medlemmar i yttre tjänst är de som har det yttersta ansvaret att upprätthålla lag och ordning i landet går nu på knäna och är djupt oroade över det sociala sammanbrott de bevittnar i sitt arbete. Man uppmanar nu regeringen att ta ansvar på samma sätt som Ungern gjort, genom att bygga stängsel utmed landets gränser i syfte att stoppa den olagliga för att hindra flyktingströmmen till landet.

”Någon måste dra i nödbromsen”, säger det tyska polisfackets ordförande, Rainer Wendt, i nya skarpa varningar riktade till landets politiska ledning. Polisfacket är inte ensamt i sin kritik mot den ansvarslöshet som den tyska politiska ledningen gjort sig skyldig till och som nu försatt landet i något som liknar ett katastroftillstånd. En intensiv diskussion och breda protester har blossat upp och det tidigare tämligen höga förtroendet för Angela Merkel sjunker som en sten. Även in hennes eget kristdemokratiska parti är kritiken hård. Också från frivilligorganisationerna kommer nödsignaler om att man inte längre mäktar med det hårda trycket. Folkliga protester och demonstrationer mot asylkaoset fyller gator och torg på många håll i landet.

Det tyska polisfackets ordförande Rainer Wendt har genom sina upprepade och skarpa varningar också blivit något av en offentlig talesperson för det tyska folket, som nu i förtvivlan ser sitt samhälle rasa samman. Och Wendts senaste uppmaning är alltså att bygga stängsel för att få stopp på den illegala invandringen och återta kontrollen över landets gränser. Värst är situationen vid gränsen mot Österrike i delstaten Bayern.
Wendt och det tyska polisfacket menar att Tyskland måste gå före och visa vägen, våga ta till de åtgärder som krävs för att återställa ordningen och återgå till den reglerade invandring som nu ersatts med totalt kaos. Om Tyskland visar att det är OK att stänga gränsen kommer även politikerna i Österrike att repa mod och våga stänga sin gränsen mot Slovenien. Detta är vad som behövs nu, säger Wendt i en intervju med tidningen Welt am Sonntag.

Angela Merkel, som successivt tvingats retirera från den hållning hon tidigare aviserat och som satte igång de okontrollerade strömmar av välfärdsmigranter till EU som vi nu bevittnar, är i dagsläget dock inte beredd att åtlyda uppmaningen från det tyska polisfacket. Några stängsel i syfte att få stopp på asylkaoset vill hon inte bygga. Merkel fortsätter, i likhet med Stefan Löfven i Sverige, att tro – eller i varje fall utåt låtsas som att hon tror – att Tyskland ska kunna hantera situationen och att man har kapacitet att ta emot de uppemot en miljon (!) välfärdsmigranter om året som nu strömmar in i landet.

Länkar: DN, Welt am Sonntag

Relaterat:
Tysk polisfackschef talar klarspråk om massinvandringens konsekvenser

Källahttp://avpixlat.info/2015/10/18/tyska-polisfacket-vill-skydda-landets-granser-med-stangsel/

---------------------

- EU-Merkel måste bort. Fostrad och politiskt verksam i gamla Östtyskland. Plus, som fruntimmer känslobaserad, ävensom tysk sådan. Med det eviga WW2-traumat i sinnelaget dessutom. En sån beslastning kan inte ett fruntimmer bära, och fungera logiskt samtidigt, därför måste ett byte ske snarast , förhoppningsvis finns även anti-EU-krafter inom Tyskland, landet med imperietendser skall inte tillåtas behärska ett överstatligt organ som EU. Bäst vore att Tyskland deklarerade en återgång till forna EES, och nationell suveränitet som innan EU, det vore bästa medicinen för ett vacklande, sönderfallande Europa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar