söndag 4 oktober 2015

Utvisa 6 000? Rent trams!

Nedanstående text är förstahandsuppgifter från en tjänsteman som arbetar med avvisningar åt Nationella Transportenheten, NTE. Det är dessa som hanterar verkställningarna av avvisningsbeslut.

Systemet har redan kollapsat på grund av arbetsbördan, och det är antagligen helt orimligt att öka takten. Dessutom finns det bara 200 låsta platser för de som ska avvisas. Övriga 5 800 måste alltså hittas först.


Vid normal migration åker vi tillbaka med ca 4 000 ärenden om året, som anses verkställda.

Dock är det så att det finns 10 000-tals ärenden med avvisningsbeslut, som aldrig blir verkställda. Sedan har vi ett stort antal som inte lyckas pga att de bråkar och stökar.
Dessutom har vår arbetsbörda sjunkit ca 30% under året då kedjan Migrationsverket - polisen har havererat pga arbetsbördan.
Dessutom är det så att de 6 000 som nämns inte sitter förvarstagna, då det finns ca 200 låsta platser i Sverige.

Resterande 5 800 ska alltså letas upp av en poliskår utan resurser.

Sammanfattningsvis, det är för att tala klarspråk rent trams."


Det kom i september ca 24 000 nya asylsökande. Om hälften av dem får avslag är det ytterligare 12 000 som ska avvisas, enbart på grund av septembers asylsökande - sedan kommer oktober, november etc. Övriga 12 000 saknar kommunplaceringar, då det redan sitter 10 000 med asyl som saknar kommunplacering, helt enkelt för att kommunerna inte har några bostäder åt dem. De facto står vi inför en total systemkollaps av migrationspolitiken där vem som helst kan stanna i Sverige så länge de (med lätthet) kan ducka myndigheterna och inte fryser eller svälter ihjäl. Den ultraliberalt utopiska migrationspolitiken.

Det är uppenbart att migrationsminister Johanssons och Migrationsverkets utspel om att utvisning av 6 000 avslagna asylärenden på kvällens presskonferens visar att de inte vet vad de talar om och helt saknar verklighetsförankring. Man kan och bör fråga sig om de saknar samma verklighetsförankring kring alla övriga akuta "planer" de presenterade?Källahttp://cornucopia.cornubot.se/2015/10/nte-tjansteman-avvisa-6-000-rent-trams.html
Refhttp://snaphanen.dk/2015/10/04/morgan-er-beklemt/
Ref: http://www.6mannen.se/finns-det-hjarterum-2/

--------------------

- Nu duger inget politiskt svetsar-snömos längre. Verkligheten har kommit ikapp drömmarna och klåparna i regering, 7Parti, gammelmedia, kändis-besserwissrarna, och den kulturmarxistiska PK-dräggen. Landet kollapsar inom de närmsta veckorna, om inte gränserna stängs, men det verkar knappt som vi har förmåga att ens genomföra detta. En förlamad polismakt, och andra myndigheter inom landets skydd och värn, har slutat fungera, tittar på i st f att utöva makt, det råder närmast anarki betr den illegala invandringen, som tycks ohejdbar i Sverige. S/mp-regeringen oförmögna att regera, en DÖd allians som inte vågar opponera/regera, Sverige håller på att bryta ihop.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar