måndag 26 oktober 2015

Migrationsverket: "EU har avskaffat sin yttre gräns"

- Nu skapas ursäkter av Danielsson/Ribbenvik, herrarna ikläder sig uttolkningsrätten att bombastiskt chikanera EU (visserligen ett uselt imperium, men ännu en legal sammanslutning av länder), efter att under åratal ha satt sig över de svenska regeringarna, och drivit sin egen invandrings- och asylpolitik (med dessas outtalade goda minne, förstås). Luktar dåligt försvar, dom anar kanske att räfst och rättarting så sakteliga nalkas, och då förbereds alla tänkbara varianter av försvar, för deras landsförrädiska och olagliga ämbetsverks-aktioner.

-----------------------

FRI INRESA: Länderna på vägen till Sverige via den så kallade västra Balkanrutten ställer upp med busstransporter och "korridorlösningar" för illegal genomresa mot Sverige, istället för att registrera asylsökarna enligt Schengenavtalet.

 Rekordinvandringen från arabvärlden är inte ett resultat av kriget i Syrien, så som media hävdar, utan av att EU inte längre försvarar sina yttre gränser och att EU-länder låter asylsökare resa vidare till Sverige utan registrering. Det framgår i en ny prognos från Migrationsverket.
 
EU:s gemensamma grundprinciper för en reglerad asylmigration har för tillfället "nästan helt satts ur spel", skriver verket på sidan 55 i rapporten. Dessa utgjordes tidigare av yttre gränskontroll, registrering vid inresa och att asylansökan ska prövas i första medlemsland. Men istället "tillåts" människor nu resa vidare till länder som Sverige och Tyskland för att söka asyl.

EU lyckas inte åstadkomma gemensam lösning på situationen, konstaterar Migrationsverket och skriver att invandrare "nu anländer i okontrollerat antal till Europa via yttre EU:s yttre Schengengränser."

Verket räknar med att länderna vid EU:s yttre gränser kommer att upprätthålla "nationella flyktingkorridorer" som gör det möjligt för asylsökarna att snabbt ta sig vidare till länderna i västra Europa, där de föredrar att bosätta sig.

"Tyskland och Sverige utmärker sig som mottagarländerna", skriver verket vidare i sin rapport.

Tino Sanandaji, migrationspolitisk bloggare och forskare i nationalekonomi, konstaterar att den nya prognosen från Migrationsverket är mer realistisk än de tidigare, som alltid underskattat invandringsvolymerna. Även denna rapport antar dock att migrationstrycket kommer att minska, konstaterar han.

"Det är dock ett bra tecken att Migrationsverket medger att huvudförklaringen till krisen är sammanbrott av EU:s yttre gräns i stället för medias manipulativa propaganda om en temporär topp på grund av kriget i Syrien", konstaterar Sanandaji i sin blogg.

Källa: http://www.friatider.se/migrationsverket-eu-har-avskaffat-sin-yttre-gr-ns

------------------------

Anm. Människor "tillåts" resa vidare... osv

- Detta är inte en korrekt beskrivning. Trots både stängsel, polis- och militära krafter, Ungern, Bulgarien m fl balkanländer, så VÄLLER horderna in via vattendrag, uppklippta stängsel, överhopppade stängsel, m fl OSTOPPBARA sätt. Mängderna FLYTTINGAR är av sådan storlek, att det kan jämföras med vandrarmyror, fysiskt omöjligt att stoppa, resurserna skulle bli så enorma att det inte låter sig göras i praktisk mening.

-Samt, därutöver, rekordinvandringen är inte alls att EU "upphävt försvaret av sina yttre gränser" (vilket dock inverkat kraftigt, EU var inte och är inte beredda, och har aldrig ens spekulerat i vad som nu händer. en 'yttre' fysisk gräns är en papperskonstruktion, omöjlig att få fungerande).  Grundorsaken är att USA:s demolering av Mena-diktaturerna, inkl Afghanistan, den sk "arabvåren", som skulle förvandla ökendiktaturerna till "demokratier", är och var ett omöjligt projekt. Dels släpper det fram anarki, i länder där etnicitet, klan och familjekonflikter är det normala, våld ett naturligt inslag, om det inte hålls tillbaka av stenhårda härskare, som Saddam och Kadaffi, som USA lät mörda. Dels att 'demokrati' inte kan eller nånsin vill fungera, i islamistiska länder. "Religionen"/koranen uttrycker öppet sitt avståndstagande från demokrati, that's it.

Landet som rätteligen skall ta hand om alla folkvandrare från Mena, inkl Pakistan och Afghanistan, är USA. Verkställande brottsling skall sona sina gärningar, inte Europas länder. Men USA rycker på axlarna, vet sin militära övermakt, och symboliskt sade Obama... "vi tar 10 000 syrier", där stannade ansvarskänslan.

Europa har sålt sin själ till gangster-USA, via Nato och EU. Och en lam anka får ta skiten, som massinvällningen t ex, och låta sin civilisation och välfärd duka under. först välståndsmässigt, på sikt som en del av islam-kalifatet, invällningen är ett politiskt styrt projekt dessjämte, Turkiets Erdogan myser i Ankara, liksom andra sunni-potentater, som emotser Osmanska riket 2.0 (Turkiet) samt kalifatet som det uttolkas främst av Saudiarabien. då är cirkeln sluten. Idag är det bara att beklaga sig över den demografiska rutschkanan - och dess effekter i vårt samhälle -  utför, men det är lindrigt i förhållande till våra barn, och barnbarn, vars framtid som vita européer är helsvart, bara en tidsfråga.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar