torsdag 1 oktober 2015

Sveriges första megagetto

 
I dagarna togs de första spadtagen för att förtäta och bygga ihop de segregerade förorterna kring Järvafältet i Stockholm. Även omkringliggande medelklassområden ska nu byggas samman med det nya invandrartäta jätte­bostads­området, som beskrivs som "Sveriges första megagetto".


- Nu har det första bostadshuset i projekt Rinkebyterassen börjat byggas. 114 lägenheter i 16 våningsplan ska husera hundratals nya rinkebybor i det första av många nya bostadshus i området.

Rinkeby "erbjuder shopping och kulinariska upplevelser från jordens alla hörn” och är ett område som "passar bra för barnfamiljer”, enligt lägenhetsförmedlaren Fastighetsbyrån.

Rinkebyterassen är en del av stadsplanen Vision Järva 2030, vars syfte är att förtäta och bygga samman stadsdelarna Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta – några av Sveriges mest segregerade områden. I sociala medier beskriver boende det nya projektet som "Sveriges första megagetto" – ett getto som kommer få två nya moskéer, flera nya butiker och restauranger, ett nytt mångkulturellt centrum, fler cykelbanor och ett eget vindkraftverk.

Även bostadsområdena som ligger omkring stadsdelarna i Vision Järva 2030, ska byggas samman med det nya megagettot. Först ut blir det exklusiva bostadsområdet Ursvik i Sundbyberg. Ursvik och Rinkeby har hittills varit avskärmade från varandra av en stor bilväg, men genom byggandet av en gångbro över denna ska nu Urviksborna och Rinkebyborna komma närmre varandra.

"Med brons tillkomst skapas en ny koppling mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Rinkebyborna får genom bron tillgång till den planerade hållplatsen för Tvärbanan i Stora Ursvik, som bland annat når Kista. Sundbybergsborna kan via bron lätt nå Rinkeby centrum och tunnelbanans Blå linje.”, skriver Stockholms stad på projekthemsidan.

Gångbron tycks ha mött visst motstånd, men stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle kan lugna de boende:

– Det finns alltid visst motstånd mot förändring, men ibland måste hembygdskänslan vika för en ökad attraktivitet. Bron mellan Ursvik och Rinkeby Allé kan bidra med en positiv omvandling av både Rinkeby och Ursvik och faktiskt bidra till en minskad segregation, säger han i en intervju i DN.

2010 hade 81 procent av de boende i järvaförorterna utländsk bakgrund . Hälften av invånarna i arbetsför ålder arbetade minst en timme i veckan.

Källahttp://www.friatider.se/h-r-byggs-sveriges-f-rsta-megagetto

--------------------------------

- Even-worse no-go zones... som att hälla bensin på elden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar