torsdag 8 oktober 2015

The Rise and Fall of Erdogan's Turkey- Med anledning av EU:s snabbförhandling och val av Turkiet, som tjf 'gränsland' mot SÖ EU/Grekland (oförmöget korruptionsland No #1), så finns välgrundad anledning till misstro betr den tilltänkta lösningen, betr jättefrågan om invandringskatastrofen och de effekter som härjar Europa. Idag beslutades en ny, gemensam policy i EU/Luxemburg, som innebar ett dråpslag mot Sveriges unikt släpphänta hantering, och hur det skall administreras av S-regeringen blir högintressant.

Turkiet står inför ett om-/nyval, hastigt utlyst till förste november, vars resultat kan leda till en drastisk inrikespolitisk förändring, som helt kan förkasta och rita om den politiska kartan, till dels redan inlett.

Läs mer i denna färska, analytiska beskrivning:

"The Rise and Fall of Erdogan's Turkey"- No other state has catapulted itself into the future quite as rapidly, nor relapsed back into its dark past as suddenly, as Turkey. First there was modernization, and now the beginnings of a civil war. The country is divided by mistrust and hate.


Refhttp://www.spiegel.de/international/europe/turkey-under-erdogan-is-becoming-politically-riven-a-1054359.html
Refhttp://www.economist.com/news/europe/21673041-parliamentary-elections-near-turkey-descending-savage-violence-pro-kurdish-peace-rally   - bombing in Ankara October 10, 2015 -

"Why Turkey risks descending into a bloodbath" - det blir värre och värre. Nu varnar svenska UD för hela Turkiet som osäkert, inkl turistorterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar