- Gapet i sysselsättning mellan infödda och icke-EU-medborgare är proportionellt större i Sverige än i något annat EU-land, visar EU-kommissionens statistikenhet Eurostat.

Det enda land som är jämförbart med Sverige i statistiken är Belgien, där 30,7 procent av icke-EU-medborgarna går utan arbete jämfört med 7,3 procent av de infödda. I Sverige är arbetslösheten något lägre hos båda grupperna, men proportionellt är statistiken ännu sämre än Belgiens: 28,2 procent arbetslöshet för icke-EU-medborgare mot 6,1 procent för infödda.

Spanien och det krisande Grekland har ännu högre arbetslöshet bland icke-EU-medborgare, men där är arbetslösheten också hög bland infödda. I exempelvis Danmark går ”bara” 15,2 procent av icke-EU-medborgarna utan arbete mot 5,6 procent av de infödda, i Tyskland 11,9 procent jämfört med 4,5 procent av de infödda.

Bäst på att få icke-EU-medborgare i arbete är Tjeckien där endast 4,6 procent går arbetslösa, vilket är mindre än den infödda befolkningens 6,0 procent. Å andra sidan har Tjeckien ingen asylinvandring att tala om.

Varken Stratfor eller Eurostat redogör för olika invandrargruppers respektive sysselsättningsgrad, trots att det är välkänt att vissa invandrargrupper är svårare att få i arbete än andra. Exempelvis är över 80 procent av somalierna i Sverige arbetslösa, och hör även till de minst sysselsatta grupperna i andra länder som Danmark och Storbritannien. Invandrare från icke-EU-länder som USA, Australien och Kina har däremot låg arbetslöshet oavsett var de är bosatta.