lördag 31 oktober 2015

Den svenska kärnrötan

Flyktingkrisen sätter ljuset på ett antal problematiska svenska företeelser – som egentligen inte alls har med flyktingar och invandring att göra.

  • Svenska myndigheter följer bara gällande lagar och regler när de själva känner för det.
  • Statens våldsmonopol, förkroppsligat av polisen, klarar inte av (eller förmår inte förstå) sin kärnverksamhet.
  • Sverige klarar inte skarpa lägen. Vid större katastrofer skulle landets myndigheter stå handfallna.
  • Bidragssystemen har en del uppseendeväckande generösa inslag.
  • Den svenska arbetsmarknaden är närmast ett skråväsende, som fokuserar på att hålla folk borta från densamma.
  • Bostadsbristen är inte bara akut i dag. Den kommer att bli mycket värre. Och situationen kommer att vara omöjlig under överskådlig framtid.
  • Samhällsdebatten fokuserar på gnäll kring konstruerade problem istället för att tackla verkliga utmaningar.
  • Politikerna vet inte vad de sysslar med.
  • Media har en politisk agenda och man kan inte lita på att de förmedlar en korrekt bild av verkligheten.
Allt detta är problematiskt – och skulle fortfarande vara det även om Sverige inte tog emot en enda flykting.

Källa: http://henrikalexandersson.blogspot.se/2015/10/flyktingkrisen-exponerar-den-svenska.html
Ref: http://www.friatider.se/ensamkommande-f-r-mer-pengar-n-polisen-klagarmyndigheten-och-domstolarna-tillsammans
Ref: http://www.friatider.se/stimulanspaket-ska-ka-invandringen

--------------------------

- Landet har en totalt obildad lärling - inte ens svetsarkunnig - fåntratt, Stefan Löfven, som statsminister. Snacka om att spänna vagnen före åsnan. Kasperdockan styrs av ett rabiat gammelbetong-(s) fruntimmer vid namn Jämtin, som numera tiger som muren. I bästa fall medveten om den katastrofal regering som nu fördärvar Sverige till ett oigenkännligt u-land in vardande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar