onsdag 1 juli 2015

Störande ljud - ett allvarligt samhällsproblem

Barnskrik är ett sällan addresserat problem, icke desto mindre en fruktansvärd företeelse, som tycks vara "tyst accepterat" i samhällets offentliga rum.

- Föräldrar som tillåter sina ungar att GALLSKRIKA... utan att själva inse vilken terror detta utgör för ljudkänsliga medmänniskor, vimlar det av. Och när man inte kan skydda sig, som t ex i ett flygplan under färd, så blir agerandet av närmast brottslig karaktär.

Jag har tröttnat, och på min senaste lång-flight, så fick jag nog. Kallade till mig cabin purser, och bad om en rulle silvertejp. Han var givetvis oförstående, men jag förklarade skälet, nämligen att gallskrikande småbarn, med föräldrar totalt utan kontroll, förstörde mitt känsliga hörselsinne, och jag spädde på med hot om anmälan och skadeståndsanspråk.

Givetvis hände ingenting, en direktdrabbad singelpassagerare hade turen att bli omplacerad i kabinen, eftr att ha klagat. Det råkade finnas EN tom stol, långt från den djävulska ljudkakafonin, och denne passagerare var lycklig nog att slippa ljudterrorn. Jag och min respartner hade inte den 'flyktmöjligheten', och utsattes för löpande terror under en flygfärd på drygt tio timmar.

Jag kommer att kontakta de flygbolag jag vanligen använder mig av. Plus konsumentombudsmannen i Sverige, för att påtala de övergrepp och hälsofaror man utsätts för. På en byggarbetplats i Sverige skulle facket/skyddsombudet omedelbart stoppa arbetet, under liknande omständigheter. För att göra en jämförelse. Barnskrik är värre än de mest högeffektiva visselpipor, dvs en ren hälsofara.

Mitt förslag till lösning är enkelt. "Barntjutar-passagerare/familjer" skall placeras i en separat sektion i flygplanen, en variant av förstaklass-passagerarna, i bekväm avskildhet  (lämpligen längst bak i kabinen), och betalandes extra för 'flärden'. Genomför skyddsåtgärder betr "skrik-terroristerna", med extra tjocka, ljudisolerande draperier. För att undvika att skada hörselorganen på övriga passagerare, fullbetalande, men ofrivilliga offer för den skadliga terror, som skrikbarn (via deras odugliga föräldrar) utsätter andra för. Det borde vara en självklarhet, plus straffrättsligt kriminaliserat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar