måndag 6 juli 2015

Malmö - Sveriges Grekland

Malmø, multikulturens udstillingsvindue, er fallit og bankerot og holdes oppe af de endnu fungerende dele af Sverige. Socialt er byen også et fallitbo, men disse fakta spiller ingen rolle for en svensk politiker, der drikker hvidvin i enklaven Almedal.  Økonomen Tino Sanadaji skriver i Blir det lång sikt snart?, en rubrik der hentyder til, at de første mange årtier var “indvandringen til Sverige en direkte gevinst.” NU er den det kun “på lang sigt”. Temmelig lang, ser det ud til. Vil resten betale en skat til det indtil da, der giver dem selv mindre og mindre, eller vil velfærdssamfundet bare forsvinde, som det var Reinfeldts udtalte ønske?
Almedalen är full av politiker och journalister som kännetecknas av ett stort mått av ”blissful ignorance”.
Malmös budget är minst sagt intressant läsning. Nästa år räknar Malmö kommun med 17 miljarder i nettokostnader, vilket finansieras med 12 miljarder i egna skatteintäkter och 5 miljarder i kommunalt utjämningsbidrag. Ytterligare ca 5 miljarder går till landstinget i Skåne. Om Malmö vore ett eget land skulle det ha ett större strukturellt underskott än Grekland.
På ytan kan delar av Malmö se ut att ha förbättrats, men det beror helt enkelt på att landets övriga skattebetalare generöst har finansierat dyra byggprojekt.Den centrala förklaringen till den dåliga utvecklingen i landets mest mångkulturella kommuner skriks samtidigt ut från statistiken: invandring kombinerad med decennier av misslyckad integration
Om Malmö hade haft samma demografiska fördelning som övriga landet hade dess ekonomi sett helt OK ut. Till saken hör att den andra generationen i Malmö och övriga mångkulturella kommuner klarar sig mycket sämre, speciellt de med bakgrund från utanför Europa. I takt med att första och andra generationens invandrare blir en allt större andel av befolkningen eroderas därför skattebaserna gradvis. En av de mest oroväckande trenderna som har sopats under mattan är att andra generationen utomeuropeiska invandrare klarar sig långt sämre i termer av utbildning och inkomst.
ESO-rapporten ”En förlorad generation?” är kuslig läsning för de som bekymrar sig om landets framtid, men dess resultat har inte diskuterats i media. Tvärtom försäkrar makthavarna i Almedalen entusiastisk att integrationen fixar sig själv any day now.
Har landets statsbärande parti överhuvudtaget en plan annat än att skjuta upp problemen ännu en mandatperiod och hoppas på det bästa?

Källahttp://snaphanen.dk/2015/06/30/malmoe-sveriges-graekenland/

---------------------------------


- Tillagt borde varit det välförtjänta och allmänt nätspridda begreppet "gangsterstaden". Där nu delar av de icke-kriminella invällarna går ut i media, och deklarerar att de känner sig så otrygga och hotade i sina ghetto-stadsdelar, att de bestämt sig för att flytta ifrån hålan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar