söndag 26 juli 2015

FN världskommunismens fanbärare

"Så ska FN:s nya utvecklingsmål finansieras"


I september håller FN en stor konferens i New York där man ska anta de nya hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals) som ersätter Millenniemålen. De nya målen handlar bland annat om att helt utrota extrem fattigdom fram till år 2030, samtidigt som världens befolkning ska leva inom gränserna för vad jorden klarar. Medan Milleniemålen främst gällde utvecklingsländerna kommer de nya hållbarhetsmålen att gälla alla världens länder.

"Enligt FN:s beräkningar kräver den ambitiösa utvecklingsagendan uppemot 30 gånger så mycket pengar som i dag ges i bistånd i världen. För att nå målen krävs därför nya finansieringsformer och att fler är med och delar på kostnaden.

Även om det globala biståndet bara står för en bråkdel av de pengar som krävs kommer det att spela en strategiskt viktig roll. Förutom att finansiera social service i de allra fattigaste länderna behövs biståndet för att stärka skattemyndigheter och andra institutioner i fattiga länder och finansiera fortsatt anti-korruptionsarbete. Dessutom har biståndet en katalytisk roll och kan till exempel bidra till att kanalisera privat pensionskapital till länder där risken för investerarna är hög, genom att överta en del av risken.

Privat kapital behövs för en hållbar utveckling."

För bara med hjälp av privat kapital kan utvecklingsfinansieringen säkras. Förutom att se till att pensionsfonder ökar sina investeringar i utvecklingsländer ska privata företag delta mer i hållbarhetsprojekt genom så kallad offentlig-privat samverkan. Företagen ska också, tillsammans med stater och civilsamhället, se till att ny teknik på ett snabbt och billigt sätt blir tillgänglig för världens fattiga. Överenskommelsen betonar också att företag ska betala skatt där de producerar sina varor och att nya riktlinjer ska förhindra skatteflykt.

Överenskommelsen slår också fast att det är avgörande att utvecklingsländer höjer sitt eget skattetryck.

– "Det finns inga länder som långsiktigt klarar att nå en hög utbildningsnivå och god hälsovård utan att samtidigt bygga ut sin förmåga att ta in skatt", säger Torbjörn Pettersson.


----------------------------------

- Hela komplexets finansiering handlar om kontroll, skatter, överstatlighet, ökad byråkrati, t o m pekpinnar att privat pensionskapital skall användas vid finansiering inom fattiga utvecklingsländer. En övermaga uppgift, ett supergigantiskt grepp för att ge sig i kast med ett konfiskatoriskt baserat experiment av aldrig tidigare skådad omfattning. Bara att tro sig kunna eliminera korruption, mutor och politikersvindlerier, genom att vräka ännu mer pengar in i de närmast svrta hål, som kännetecknar t ex afrikaländer, asien och sydamerika, är dömt att misslyckas. Man behöver inte gå längre än till medelhavsbältet inom EU, för att inse verkligheten. EU har själva visat total inkompetens betr Grekland, ett i praktiken konkursat råttbo, där man "löser" problemen genom att knuffa dom framför sig. Varför skulle FN, denna tandlösa världshybrid, lyckas bättre? Dom är totalt misslyckade inom sitt  grundområde, att skapa fred och bilägga konflikter. Att ge FN, i Sveriges fall genom socialistiska slösarorganet SIDA, jättebelopp är en huvudlös ide. Men typisk för nutidens feodalherrar, de alltmer demokraturiska staterna, USA och EU de främsta syndarna, som medvetet urholkar småskalighet, lokal påverkan, individens frihet. Säg den svensk, som idag skulle acceptera att se sina framtida pension äventyras via fondplaceringar i afrikanska fattigdiktaturer? Det räckte och blev över, när sosse-Persson snodde 258 miljarder, som vräktes in i Ebberöds bank, den svenska statskassan. Nyligen gick tomladornas okrönta drottning, finan(s)minister Magdalena Andersson, ut och aviserade 'infrasruktursatsningar' på järnvägar i Norrland, med medel ur AP-fonderna. Vad Löfvén tycker vet man inte numera, han tiger som muren, kanske är tunghäftan beordrad av spin doctor Jämtin, som håller sin kasperdocka till statsminister i herrans tukt och förmaning.

Världskommunismen, draperad som 'kulturliberalism' måste hejdas. Men det är svårt att se hur, processerna i icke-demokratisk riktning är i full gång sedan lång tid, imperieivern i världen har aldrig varit större i modern tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar