onsdag 15 juli 2015

76 procent av de kriminella är invandrare

Den iranskfödde kurden och nationalekonomen Tino Sanandaji , är känd för att krossa PK-myter om invandringen med ekonomiska fakta, som i ett inlägg på Facebook lyfter fram det faktum att en studie visar att minst 76 procent av medlemmarna i kriminella gäng som polisen granskat är första eller andra generationens invandrare.
 
- Sanandaji lyfter först fram en rapport som handlar om hur 58 personer behandlats för skottskador inom vården under de senaste 18 månaderna. Till detta kopplar han en annan studie som visar vilka ”svenskar” som är inblandade i gängverksamhet och skjuter på varandra:
The National Swedish Police Intelligence (NSPI) recently identified seven gangs as the most notable and prominent street gangs in Sweden… We utilized primary sources from the Police Intelligence Registry (PIR) to identify gang members from these seven gangs. In doing so, we created a dataset of 239 gang members. Once we had established the identity of the gang members, we gathered individual-level data (e.g., age, gender, ethnicity, place of birth, income, place of residency, and criminal record) from various governmental records to get a complete “member profile”…76% of members are first- or second generation immigrants.
-Pettersson tycker att det verkar lite lågt räknat med 76 %, i varje fall när det gäller den riktigt grova brottsligheten med skottlossningar på öppen gata. Men tredje generationens invandrare är inte medräknade.

Det finns alltså en anledning till att regeringen förbjudit kriminalvården att föra statistik över etnicitet på de intagna. Samma regering som tycker det är viktigt att framhäva etniciteten på läkare, ingenjörer, vårdpersonal osv. Har ni hört någon säga att 80 % av de intagna på våra anstalter är invandrare eller har invandrarbakgrund…

Vänsterextremisten Jan Guillou skrev i januari 1996: ”…besöker man ett svenskt fängelse ser man en mycket mörkare bild, en närmast chockartad bild. För bland de intagna på fängelse är invandrarnas överrepresentation mycket större än vad man kan utläsa ur brottsstatistiken. Jag överraskades själv av denna syn när jag besökte Norrtäljefängelset förra året för att hålla ett föredrag. Så gott som alla fångarna kom till gymnastiksalen och det var ju lätt att se att svartskallemajoriteten var enorm (idag (1996) 75 % på just det fängelset)…”
”…Anledningen till att fler invandrare än svenskar dras in i narkotikasmuggling är mest att invandrarna har vissa talanger som är nödvändiga i sammanhanget men som helsvenska förbrytare saknar. De talar exempelvis kurdiska, arabiska och spanska, vilket underlättar om man ska göra affärer på de språken…”

Det var då det, inte mycket har blivit bättre och Jan Guillou och de andra skriver inte längre sådana saker även om de fortfarande är samma…
Källapetterssonsblogg.se/2015/07/15/76-procent-av-de-kriminella-ar-invandrare/
Refhttp://petterssonsblogg.se/2015/07/15/allt-ar-som-vanligt-handgranater-och-skottlossning-i-malmo/
Ref: http://motpol.blogspot.se/2015/07/sverige-behover-en-ny-kriminalpolitik.html 

--------------------------

- Igår uttalade en göteborgsk läkare, att kostnaden för skjutningarna uppskattas till 6 miljoner SEK. Samt att sjukvården inte "har resurser" att hantera skottskador. Vårdapparaten är högst specialiserad, och skottskador drabbar ofta flera organ, vilket dagens utbildade läkare inte har utbildning för att hantera. "Inrätta en specialenhet - fortbildning i krigssjukvård - på Sahlgrenska, dit alla skottskadade i området tas om hand", var denne läkares förslag. Säkert en riktig bedömning, ur rent medicinsk synvinkel. Men åt h-e, nu skall skattemedel omdirigeras till särskilt kostsam, kriminellt förorsakad specialverksamhet. Samhället skall acceptera att inrätta sig i en gatukriminell inriktning, det är förstås väldigt "synd om" de skjutna invällargängen, och "godheten" krävar att vi gör allt för att rädda dräggen. I samma takt som världens sämsta polis, den svenska, blir om möjligt sämre, så ökar gatuvåldet, politikerna blundar, poliserna darrar av skräck inför invällarstyrda no-go~områden, som blivit sharia-styrda enklaver, helt utanför svensk lag och rättsskipning. Och ytterligare snedvridning av sjukvårdskostnaderna blir följden, om man följer läkarens förslag. Ibland tar sig s k humanism icke-önskvärda former, och där ståtar den "humanitära stormakten", dårskapets Sverige, i ohotad ledarposition.

Av de 58 skjutna och behandlade - som omnämns i ingressen ovan - dog 10 stycken. Bättre vore om skyttarna siktade bättre, och den summan vore lika med offertotalen. Om böset tar kål på varandra, så kan man iaf konstatera en viss, om än marginell, minskning av de outlaws som håller på att ta över samhällets gator och torg.

F ö, vad har hänt med den normalt bjäfsige, kaxige sossepolitruken, numera rikspolischef, Dan Kräkman-Eliasson? Har han insett att han är oförmögen att sköta sina uppgifter, precis som han misslyckades som GD för både Migrationsverket och Försäkringskassan. Bottenfiguren No #1 i svenskoffentlig verksamhet, denne Kräkman, tycks ha glidit in i den totala tystnaden. Sällan har total oduglighet belönats mer, än denne vämjelige figurs karriär uppvisar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar