söndag 19 juli 2015

Klimatskräcken

Domedagsprofeten och charlatanen Johan Rockström har nyligen sommarpratat och gjort sitt bästa för att spä på klimatskräcken i landet. Rockström framställs i vänstermedia (de enda gammelmedia som finns) som klimatforskare, vilket han inte är. Han är agronom och har en rent politisk professur av ringa vetenskapligt meritvärde. Som motvikt har landets mest vetenskapligt meriterade klimatforskare professor Lennart Bengtsson skrivit följande för att lugna de som låtit sig skrämmas av Rockström:


*Skräckfigur*
- Den märkliga uppfattningen att holocene var en idylliskt tid ur klimatsynpunkt gäller bara om  vi jämför med istiderna. Dagens alla "extrema" väderhändelser är knappast extrema i ett längre perspektiv utan är en följd av människors och medias korta minne och bias.  Den allra senaste orosmolnen har gällt skogsbränder och det svenska dricksvattnet där en obönhörlig föreställd, men ännu ej inträffad, klimatändring driver landet till förtvivlan! Vädret under 1800-talet var knappast harmlöst to say the least! Det som har hänt under de senast tvåhundra åren är den mycket snabba befolkningsökningen men också för ett stort antal människor väsentligt förbättrade levnadsförhållanden. Detta glöms ofta bort.  Detta har medfört diverse  nya miljöproblem vilka dock gradvis håller på att bemästras. Ingen oroas längre för sur nederbörd samt fisk- och skogsdöd inte heller för något ozonhål.
 Media gör allt för att skapa intrycket att vädret har blivit värre och därmed miljön  sämre men noggranna studier visar att så inte  är fallet. Ändringen i jordens strålningsbalans har ändrats något genom förhöjda växthusgaser men klimateffekten är hittills ringa och i de flesta fall knappast märkbar mot bakgrund av naturliga väderhändelser. Det finns all anledning att tro att de omfattande arbeten som äger rum inom energisektorn kommer  inom några decennier att  börja minska koldioxidutsläppen och göra de långsiktiga skräckscenarierna om jordens klimat och väder obsoleta. Det enda system som kan hantera denna utmaning är det öppna samhället och det sämsta systemet är det totalitära samhället som lätt drivs fram om fantasifulla skräckscenarier utan solid vetenskaplig substans får dominera i samhällsdebatten och biter sig fast i människornas föreställningsvärld. Detta borde om något dagens "undergångsprofeter" tänka på.

Lennart Bengtsson

Källahttp://antropocene.se/2015/july/om-klimatskracken.html

---------------------------

- Kulturmarxismen och vänsterlögnarna fortsätter i känd stil. Egenfabricerad "godhet", påhitte-floskler och nyspråksterror är bestående fenomen, i en alltmer konstlad, populistisk och patetisk bubbla. "Vi var nog en aning naiva" pudlar allt fler avslöjade lögnhalsar, som Reinfeldt, Björklund, Ullenhag m fl. Och tror sig komma undan så enkelt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar