onsdag 8 juli 2015

Korruptionsindex


- Ju korruptare ett land är, ju korruptare dess medborgare. Sverige hävdar sig väl, liksom de övriga nordiska länderna, som regel bland de minst korrupta. Dock finns anledning misstänka att Sverige kanske inte förtjänar detta. Inga-Britt Ahlenius, den f d riksrevisionschefen, tillika under fem år chef för FN:s internrevision, har påtalat klara brister. Som att svensk lagstiftning saknar begreppet 'korruption', till skillnad mot i stort sett alla västdemokratier. Endast begreppet 'mutor' finns inskrivet i svensk lag. IBA gav exempel på hur denna svaga lagstiftning faktiskt används för att skydda ertappade mutkolvar. Ett hårresande exempel gav hon i en SVT-intervju (tillgänglig via SVT Play), om de s k "tegelmannen", Göteborgs kommunägda fastighetsbolag Posidons dåvarande tekniske chef Olle Lundgren, som tog emot tonvis med tegel till sitt privata villabygge, motsvarande ett värde om  drygt 40.000 SEK, från ett inblandat privat leverantörsföretag. En go' gôbbe, eller? Groteskt, säger Inga-Britt Ahlius (om OL 47:24-48:55). Samt att den svenska ämbetsmannakulturen medvetet och gradvis urholkats, genom regeringens slappa hållning betr skattebetalarnas, offentligt konfiskerade medel. Att brist på etik och ansvarskänsla är ett faktum torde stå utom allt tvivel, särskilt inom den offentliga sfären, eftersom korruption med skattepengar inblandade är oerhört mycket allvarligare.

OL fälldes i tingsrätten, men friades, under makabra tillämpningspiruetter, i hovrätten. Endast i Muteborg, Sveriges korruptaste Grönköpingshåla. IBA var glasklar, svensk lagstiftning bör ändras och skärpas till. Men i landet som avskaffade tjänstemannaansvaret, som dribblar ned grundlagen närhelst det passar, som skapat en politikeradel villkorsmässigt, så lär detta inte hända. PK-demokraturen har ersatt den flyktade demokratin, ej heller lär vi få uppleva en fristående författningsdomstol, som många vill se. Att jämföra med t ex Kina, som har stora korruptionsproblem. Vilket inte sällan leder till dödsstraff för ertappade förbrytare.

Ser man på landslistan, statistik från 2013, så finner man i bottenskiktet de länder varifrån idag 7partiet importerar "asylflyktingar", att permanent "berika" Sverige och dess befolkning. Undra på att  det ser ut som det gör, de lycksökare som Migrationsverket tillåter välla in, kommer från bottenskrapsländer, som Somalia, nr 175, sämst av alla länder, i sällskap med Afghanistan, samma placering, Sudan 174, Sydsudan 173, Irak 171, Syrien 168, Eritrea 160.

Refhttp://www.dn.se/ekonomi/2013-ars-korruptionsindex/
Refhttp://www.transparency.org/cpi2014
Refhttp://www.svtplay.se/video/1074811/min-sanning/avsnitt-8-inga-britt-ahlenius  (tillgängligt till 30 december 2015)
Refhttp://www.expressen.se/gt/olle-lundgren-frias-for-grovt-mutbrott/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar