torsdag 9 juli 2015

Världsledande i dålig integrationspolitik

Idag tävlar den svenska journalistkåren om vem som kan slå allra hårdast på den stora godhets-trumman. Rubrikerna i media fylls av ord och meningar som får det att låta som att Sverige är bäst i världen på integrationspolitik.

- Anledningen till den mediala glädjeyran är att journalisterna nu kan använda den nya MIPEX-rapporten (Migrant Integration Policy Index) som släpptes idag för att påvisa Sveriges förträfflighet inom flera statistiskt jämförda områden, däribland diskriminering, arbetsmarknad och familjeåterförening.

Men när orden låter allt för bra för att vara sanna är det inte sällan också så. Vad svensk media inte framhåller lika tydligt är nämligen att rapporten i själva verket inte alls visar på framgångsrik integration, utan att den utgör ett index för satsningar på integration. Rubrikerna i svenska tidningar borde således inte vara att Sverige är bäst på integration, utan snarare att Sverige är världsledande när det kommer till att ösa skattemedel och resurser över integrationspolitiken.

Faktum är att det faktiska resultatet i slutänden ger Sverige ett stort underbetyg, då statens enorma satsningar på integration inte ger i närheten av det utfall man skulle kunna förvänta sig. Sverige är enligt statistiken i själva verket sämst av alla länder i OECD vad gäller sysselsättningsgraden bland utrikes födda. Och andelen nyanlända som inte får godkänt i nionde klass och klarar behörigheten till gymnasiet ligger på nästan 50 procent.

Studien konstaterar också, trots alla 100-miljarderssatsningar, att det inte skett några övergripande förändringar i den svenska integrationspolitiken de senaste fem åren. Detta trots att den förra regeringen, i slutet av 2010, sjösatte det man kallade ”den största integrationssatsningen på 25 år”. Oavsett storleken på satsningarna har integrationspolitiken varje gång misslyckats, och resultatet är inte vackert.

En bild av samhället som för bara något decennium sedan var helt otänkbar är idag verklighet. Det kastas sten på polis, ambulans och brandmän flera gånger i månaden. Brinnande bilar har blivit ett vårtecken. Gruppvåldtäkter och dagliga skottlossningar har blivit vardag i nyhetsrapporteringen. Polisen har meddelat att de i flera områden håller på att tappa greppet, och forskarna talar idag om växande organiserad brottslighet och enklaver – områden som i princip inte längre behärskas av den svenska staten.

Integration tar tid säger Thomas Huddleston, huvudansvarig forskare för MIPEX-studien, och ju fler nyanlända desto längre tid krävs. Frågan är hur mycket tid det svenska samhället är redo att avvara och hur högt pris folket är villigt att betala.

Källa: https://sdkuriren.se/varldsledande-i-dalig-integrationspolitik/ 
Ref: http://www.europeanguardian.com/81-uncategorised/immigration/485-swedish-media-establishment-once-again-caught-spreading-lies-about-immigration

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar