söndag 26 juli 2015

Ormet kruper

Få lär sig svenska på SFI

- Svenska för invandrare, SFI, har genom åren utsatts för omfattande kritik angående allt från långsam genomströmning till bristande kvalitet i undervisningen och dåliga resultat. För Nya Tider berättar en före detta lärare även om bristande motivation hos eleverna, stök i klassrummen och utbrett fuskande vid provtillfällen.

Den stora asyl- och anhöriginvandringen skapar också ett tryck på den svenskundervisning som kommunerna är skyldiga att erbjuda. Bland nyanlända invandrare i Sverige är det dessutom en allt högre andel som har liten eller ingen skolgång. Av de drygt 100 000 deltagarna i SFI:s kurser i dag är det numera en femtedel som har maximalt tre års tidigare skolgång i livet. Trots olika ekonomiska incitament är det få som får godkänt på alla kurserna i svenska. Av Skolverkets egen statistik framgår att 37 procent av alla elever, fler än var tredje, inte fick godkänt på en enda SFI-kurs. Detta trots att regeringen understrukit att det viktigaste verktyget för integration är att snabbt förvärva kunskaper i det svenska språket.

Dålig kvalitet på lärarna

Nya Tider har fått kontakt med en före detta SFI-lärare, som ger en bakgrund till problemen. Som utbildad språkvetare hade han svårt att finna ett arbete inom sitt fält, men fick så småningom ett arbete som SFI-lärare i en stad i Mellansverige, en tjänst där han stannade i ett år. Trots att han i sin ansökan glömt att bifoga CV, blev han efter att ha svarat på en annons uppringd inom en halvtimme och efter en lättsam intervju erbjuden en tillfällig tjänst. Eftersom han fortfarande behöver använda denna anställning som referens föredrar han att vara anonym. Vi kan kalla honom Johan.

För att få undervisa inom SFI krävs en lärarutbildning på någon nivå inom något ämne, kompletterat med en speciell extrakurs, varför Johan själv inte skulle kunna få en fast tjänst. Om sina kollegor säger han bland annat:

– Säg att du är en väldigt dålig lärare och inte får jobb någon annanstans. Då kan du ta de där 30 extra poängen [en termin], så är du efterfrågad vart du än vänder dig, eftersom vi har så mycket invandrare. Lärarna är extremt dåliga på att lära ut svenska.Nya Tider kontaktar Eva Nordlund, undervisningsråd vid vuxenutbildningsenheten på Skolverket. Även hon har genom besök i olika kommuner upplevt att det i dag finns en brist på SFI-lärare:

– Det finns ju ett stort behov av utbildade SFI-lärare. Man har inte lyckats rekrytera tillräckligt och det saknas tillgång på så många som skulle behövas.


Källahttp://www.nyatider.nu/fa-lar-sig-svenska-pa-sfi/

--------------------------------

- Dåliga lärare i all ära, men ingen lätt uppgift att "kasta pärlor för svin", som uttrycket heter. Skulle vilja lägga till... "Urusel kvalitet på eleverna".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar