fredag 17 juli 2015

Olle Ljungbeck: Brev till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon

"Hösten 2014 gav Ni ett internationellt uppdrag åt Sveriges statsminister Stefan Löfvèn. Uppdraget innebar att Stefan Löfvèn internationellt skulle arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män, innebärande en frigörelse från våld och förtryck för hela världens kvinnor."

Tyvärr har Ni valt helt fel person för denna kanske viktigaste uppgift i dag. Sverige är i dag på grund av massinvandringen på väg att bli ett land där det begås mest våld och våldtäkter mot kvinnor per capita i världen. Inte endast de etniskt svenska kvinnorna är utsatta för detta fruktansvärda våld. Många av de invandrarkvinnor som i Sverige trott sig komma till frihet från förtrycket från sin kultur/religion, männen etc, när de flydde till Sverige är lurade.

Förtryck som våld, våldtäkter hedersvåld är lika utbrett som i deras hemland. Ansvariga och utövare är i första hand företrädare för Islam och de ”kulturbärare” (män) som hävdar att kvinnan skall vara underordnad männen.

Mot detta förtryck agerar inte Stefan Löfvèn eller hans regering. Det hör också till saken att Stefan Löfvèn i sin regering tagit in en utövande islamist, som varje dag genom sitt agerande kränker och motsätter sig de jämlikhetssträvanden mellan kvinnor och män som Ni avsåg när Stefan Löfvèn utsågs för denna viktiga uppgift. Hans krypande inför regimer som Saudi-Arabiens är närmast skamligt. Enbart detta talar för att han är helt olämplig att föra kvinnornas talan.

Det är med andra ord en skymf mot alla kvinnor men också mot alla jämlikhetssträvanden för kvinnors likaberättigande att Stefan Löfvèn får fortsätta. Han bör därför omgående befrias från denna viktiga uppgift, och en ny person med en moral som innebär att han/hon skapar respekt för uppgiften – utses.

Olle Ljungbeck, Gävle

Brevet även skrivet på engelska:

To the General Secratary of the United Nations, Ban Ki- moon.

Easter 2014, You gave the Swedish Prime Minister, Stefan Löfven, an international assignment. Stefan Löfven were supposed to work internationally for equality between men and women, which means liberation from violence and oppression for women in the world.

Unfortunately you have chosen the wrong person for this in modern time most important task, as Sweden now, because of the mass-immigration is going towards becoming a country where women are assaulted and raped at the highest level per capita in the world.*

Not only the ethnical Swedish women are assaulted, also many of the women immigrating to Sweden are victims. These women believe they are free from the oppression and violence within their culture when they come to Sweden, but they are deceived. In fact, the violence is as common in Sweden as in their home countries. The responsibility lies, on those who according to religion(Islam)and culture(men), claim women to be inferior than men.

Stefvan Löfven and his government do not act against all this, instead the Prime Minister has chosen to put an islamist in his government. Every day, equality between men and women are spat upon and this is probably not what you had in mind when you chose Stefan Löfven for this important assignment. He crawls before regims such as Saudi-Arabia*, which I feel is disgusting and therefore ha cannot claim to be a spokesman for women.

To summarize, it is an insult towards all the women in the world if Stefan Löfven is to continue as responsible for this, instead he needs to be replaced with another person(man or woman) with high morals and standards.

From Olle Ljungbeck, Gävle, Sweden

Källa: http://www.exponerat.net/olle-ljungbeck-brev-till-fns-generalsekreterare-ban-ki-moon/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar