söndag 5 juli 2015

Protester mot EU:s invandringskvoter

EU-kommissionen anser att migrantströmmen över Medelhavet ska fördelas jämnt över Europa. Samtidigt går länder som Ungern i motsatt riktning och revolterar mot asylsystemet.

- Många nya EU-medlemmar i östra Europa har valt en försiktig linje vad gäller mångkultur, bland annat sade Tjeckiens president Václav Klaus redan 2005 att mångkulturen är ett ”tragiskt misstag” som hans land inte tänker upprepa. EU-kommissionen vill nu tvinga även dessa länder att öppna upp för omfattande migrantströmmar.
Till att börja med vill man fördela de 40 000 migranter som anlänt till Italien och Grekland under våren, samt ytterligare 20 000 andra asylsökande, på medlemsstaterna. Farhågor finns om att detta är ett led i att införa invandringskvoter för alla EU-länder. Den 27 maj presenterade EU-kommissionen ett detaljerat förslag om hur detta ska gå till. Hur mycket varje land skall ta emot bygger på fyra nyckeltal, som ges följande vikt; befolkningslängd ges vikten 40 procent, ekonomisk tillväxt 40 procent, arbetslöshet 10 procent och tidigare asylmottagande 10 procent.
Förslaget har dock stött på motstånd, flera länder menar att de gärna bidrar till att underlätta situationen för Italien och Grekland, men att detta måste ske på frivillig basis. Polen har rakt av svarat att man bara tänker acceptera kristna asylsökande. Sedan EU-kommissionen lade fram sitt förslag har Polen valt ut 60 familjer från Syrien som man vill bevilja asyl – alla kristna.
I Ungern har regeringen gått ett steg längre och helt avvisat Dublin-förordningens regler som säger att landet är skyldigt att ge asyl åt de migranter som anländer till Ungern som första land. EU-kommissionen har bett Ungern att omedelbart förklara sig, men en talesman för den ungerska regeringen säger:
– Ungerns asylsystem är överbelastat, mest överbelastat av de EU-länder som påverkas av illegal invandring.
Ungern har också väckt uppmärksamhet genom planerna på att bygga ett stängsel mot den södra grannen Serbien, som inte är medlem i EU. Premiärminister Viktor Orbán kommenterade situationen:
– Problemet måste hanteras utanför EU. Jag anser inte det vara rätt att de sänder sina flyktingar till oss. Vi tycker att de ska stoppas inom Serbien.
I Slovakien anordnades den 20 juni en demonstration mot de av EU-kommissionen föreslagna invandringskvoterna. Med slagord som ”Slovakien är inte Afrika” och ”Tillsammans mot EU-diktaten; Europa för européer” tågade man genom huvudstaden Bratislava. Lokala medier skriver att ”tusentals” deltog, utan att ange någon närmare uppskattning. Det invandringskritiska partiet Folkpartiet vårt Slovakien uppger siffran 8 000. Arrangörerna, som kallat till demonstrationen genom Facebook, menar att 14 000 personer närvarade. Några hundra motdemonstranter försökte störa marschen och polisen uppges ha gripit minst 140 personer.

Källahttp://www.nyatider.nu/protester-mot-eus-invandringskvoter/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar