fredag 14 november 2014

U-båten: Sverige måste ständigt ha ett starkt försvar mot yttre fiender

Det var en u-båt (sägs det). Det politiska Sverige uppvisar ett klädsamt allvar.

Men vad förändras egentligen?

- Det kommer fortfarande att ta sisådär tio år innan det svenska försvaret ens liknar ett fungerande försvar. (Om inte försvarsanslagen äts upp av ökade arbetsgivaravgifter för unga och försvarets havererade IT-upphandlingar, vill säga.)

Sverige är ett säkerhetspolitiskt vakuum – i en orolig värld och med ett allt stökigare närområde.

Frågan är vad man kan göra åt saken. Sverige klarar sig kanske inte utan Nato. Men ett svenskt Nato-medlemskap skulle samtidigt innebära att ryssen skärper tonen (och sina handlingar) mot oss.

Om man har en stat, då är skyddet mot yttre fiender en av denna stats kärnuppgifter. På den punkten har hela det politiska Sverige misslyckats.

Med Sveriges geopolitiska läge (och neutralitet) måste vi ständigt ha ett starkt försvar. Det duger inte att försöka rusta upp i panik när det bränner till och redan är för sent.

Källahttp://henrikalexandersson.blogspot.com.tr/2014/11/u-baten-sverige-maste-standigt-ha-ett.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar