tisdag 11 november 2014

Formgren: Anmäl mig till Journalistförbundet

Journalisten Marika Formgren, som tidigare arbetat på bland annat Östgöta Correspondenten och Smålandsposten, rasar i ett blogginlägg mot Svenska journalistförbundets (SJF) nya stadgar.

- Hon föreslår nu att någon läsare av bloggen anmäler henne till SJF för brott mot deras nya paragraf om "allas lika värde", detta då hon i två publicerade artiklar kritiserat den dogmen. I en krönika i Norrbottenskuriren förra månaden skrev Formgren att "allas lika värde" är "ett tomt begrepp".

Bakgrunden är att SJF förra månaden genomförde en förändring av sina stadgar med ett tillägg om "alla människors lika värde". Det uttalade syftet är att man vill kunna utesluta framförallt konservativa journalister ur förbundet – journalister som inte delar förbundets vänsterliberala ideologi. Bland annat har man sagt att man vill utesluta tidningen Dispatch Internationals chefredaktör Ingrid Carlqvist.

Marika Formgren vill bli anmäld eftersom hon anser att SJF befinner sig på ett "sluttande plan" och hoppas på att en sådan anmälan ska kunna "väcka journalistkårens förnuft till liv". "En fri press i ett demokratiskt land kan inte ha krav på journalister att dela vissa åsikter eller trosuppfattningar, det är i totalitära stater där pressens roll är att hylla ledarna och tysta oppositionen som det fungerar så", slår hon fast i sitt blogginlägg.

Källahttp://www.friatider.se/formgren-anm-l-mig-till-journalistf-rbundet

- "Journalister, maktens lakejer, idag den sorgligaste 'yrkesgruppen' som står att finna i landet. Unkna medlöpare, propagandister, och beordrade 'folkuppfostrare', som totalt har förlorat sig i konformismens och förljugenhetns kultur-marxistiska moras, Sverige/Absurdistan. Den s k 'tredje statsmakten', granskarna, har förvandlats till den 'fege slaktmasken', som agerar precis tvärtemot sitt tänkta, men nu avskaffade uppdrag, i den semi-totalitära demokratur som använder gammelmedia och dess skråpukar i sin tjänst. Enligt välkänd modell från DDR och Sovjetunionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar