fredag 28 november 2014

Moms införs på roaming utanför EU

Från och med den 1 januari 2015 införs moms på roamingtrafik utanför EU på grund av en ändring av Mervärdesskattelagen. Ändringen berör privatpersoner som är bosatta eller på annat sätt hemmahörande i Sverige och sker till följd av ett riksdagsbeslut efter ett EU-direktiv.

- Roaming utanför EU har varit momsbefriat hos Telia sedan 2011.De nya bestämmelserna  innebär att du som privatkund från och med 1 januari 2015 kommer att betala svensk moms på samtalstrafik, meddelandetjänster samt surftrafik när du befinner dig i länder utanför EU. Detta innebär att 25 procent moms tillkommer på det nuvarande priset för dessa tjänster. Denna förändring påverkar samtliga operatörers kunder i Sverige när de reser utanför EU. Från och med den 1 januari 2015 kommer Telia att uppdatera priserna med tillägg för 25 procent moms och aktuella priser  finns på telia.se/utomlands. Befinner du dig redan utanför EU när ändringen sker kommer du få ett sms med den nya prisinformationen.

Roaming innebär att du ringer samtal, skickar meddelandetjänster och surfar via en inhemsk operatörs nät i det landet där du befinner dig. När din operatör, i det här fallet Telia, saknar eget nät i ett annat land så har vi avtal med en eller flera operatörer i det landet som möjliggör för dig att använda det landets nät. Man är helt enkelt gäst i det landets nät. Omvänt så kan det landets kunder använda sina mobiler när de kommer till Sverige.

Om du inte accepterar prisförändringen har du rätt att säga upp ditt avtal med Telia som berörs av prisförändringen utan att betala någon extra avgift för abonnemanget. Har du en  hårdvara kopplad till ditt abonnemang för vilken en förhöjd månadsavgift betalas och du väljer att säga upp ditt avtal kommer du att få den resterande avgiften för hårdvaran på en slutfaktura. Sådan uppsägning gäller med verkan från den dag ändringen träder i kraft om den görs senast den 31 december 2014.

Mer information om lagändringen finner du här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/SkU31/

Källa:  http://www.telia.se/privat/aktuellt/2014/November/Moms-inf-rs-p--roaming-utanf-r-EU&cmpid=SMS_momsutanforeu_NOV2014_MSC_aktuellt

------------------------

- Jaha, nu har EUssr-imperiet ytterligare bestämt sig för att straffa svenskar, som funnit sin fristad utanför DDR-kolossen EU. Ytterligare ett skäl att avskaffa denna sovjet-kopia, en skamligt företeeelse, som utvecklat i totalitär riktning, vilket inte alls var det syfte som ursprungsidén presenterades.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar