torsdag 13 november 2014

Dags att lämna EU

- I dag är det 20 år sedan svenska folket med liten marginal röstade ja till medlemskap i EU. Jag vågar påstå att få kunde föreställa sig vilket samarbete EU skulle vara efter 20 år, och hur Sverige skulle påverkas.

Vid folkomröstningen röstade många borgerliga ja för att slippa Systembolaget. Faktiskt. Snusets vara eller icke vara var en annan het fråga. På riktigt. Många hoppades på en liberalisering av Sossesverige. Förändringens vind skulle blåsa in från Europa, var förhoppningen.

Mindre pratades det om vilken effekt på demokratin som detta samarbete skulle få. Hur makten skulle flyttas från de nationella folkvalda parlamenten till ansiktslösa byråkrater i Bryssel och Strasbourg. Hur ett postdemokratiskt Europa skulle växa fram. Hur Sverige skulle åläggas att implementera integritetsfientlig lagstiftning (och alltid sträva efter att vara bäst i klassen).

Vi lovades frihet för människor, varor, tjänster och kapital. Vi fick emellertid en odemokratisk koloss på köpet. De borgerliga partierna har bestämt lagt sig platt för maktförskjutningen till EU och verkar inte bekymras av det demokratiska underskottet i unionen. Det papegojaliknande mantrat om ett "smalare men vassare" EU bör nog stå de flesta upp i halsen vid det här laget. Floskler gör inte EU till ett bättre samarbete.

Jag tror att vi behöver tacka för vår tid i EU och ta en annan väg. I dag är frågan om EU-utträde död i Sverige. Men den lever i Storbritannien, och ett brittiskt utträde skulle kunna få fart på debatten även i Sverige.

Det sägs att lilla Sverige behöver det trygga EU för att kunna påverka i världen. Utan EU skulle vi stå ensamma och utanför alla internationella samarbeten. Och ändå slöt Schweiz nyligen ett frihandelsavtal med Kina... Det går att stå utanför detta politiska prestigeprojekt och ändå vara en aktiv aktör i världen. Det finns fler exempel på det.

Det är dags att återta kontrollen. Det är dags att lämna EU.

refHAX: Jag älskar Europa. Därför avskyr jag EU

Källahttp://www.motpol.blogspot.com.tr/2014/11/dags-att-lamna-eu.html

-Jag kan inte nog mycket instämma. Även om frågan inte är på dagordningen så är jag förvissad att en ny folkomröstning skulle be EU dra åt helvete. Tyvärr lyckades landsförrädaren Reinfeldt få med sig riksdagen, att i strid mot Sveriges grundlag stadfästa, att "Sverige är en del av EU", i samma grundlag!!! Medelsvensson, Svenne Sexpack, röstade för fri försäljning av brännvin, det var mångas huvudskäl. Vilket givetvis dribblades bort som ett specialundantag, av svenska "folkhälsoskäl".

Tilläggas bär att 'Schengen', regelverket om 'fri rörlighet mellan medlemsstaterna, har utvecklats till en katastrof. Genom att ta in gangsterländer som Rumänien och Bulgarien, har detta bäddat för fri invällning av zigenarslödder, och blivit en brygga, via grannen Turkiet, att Mena- och främre Orienten-pack av värsta sort, tar sig till Europa, och där främst till naiva Absurdistan, med dess öppna famn, uppehålls- och bidragskranar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar