torsdag 5 november 2015

Tidningarnas dödsdom

Delbetänkande No #1 i regeringens tillsatta media-utredning lät idag meddela att papperstidningen inlett sin dödrossling, inom max tio år har gammel-/ljugmedia-/prasslet försvunnit. Nätmedia kommer att ta över, ingen som helst överraskning. Främsta orsaken är givetvis gammelmedias eget fulgrepp. Lögnerna, förtigandena, omformuleringarna, och upphörandet att granska makten, för att istället bli politiska svassare och medlöpare är orsakerna. Man kan fråga sig vad 'delbetänkande' No #2 skall innehålla? Ett förtäckt mediastöd till gammelmedias nätalster, som dom dödssjuka redan illvilligt antytt/förfäktat? Återstår att se, man kan aldrig lita på de landsförrädare som ryms inom 7Partiet, den saken är klar och bevisad. Inklusive gammelmedia i ny nätkostym, same shit.

Edit/tgg: Presstödet ska bli "teknikneutralt"
                                       
  Det 40 år gamla presstödet måste    
  förändras till att gälla alla platt-
  former, slår den statliga Medieutred-
  ningen fast i en delrapport.        
                                       
  Det innebär att det framtida stödet  
  likväl kan gå till nättidningar som  
  papperstidningar. I betänkandet påpe-
  kas också att digitaliseringen öppnar
  enorma möjligheter.                  
                                       
  "Men bristfällig infrastruktur, en  
  försvagad offentlighetskultur och ett
  till synes sanktionsfritt "näthat" re-
  sulterar i att långt ifrån alla fått
  utväxling i praktiken", framhålls det
  i pressmeddelandet.

---------

Jaha, där kom det redan. Typiska sossefasoner,
som väntat. "Sanktionsfritt Näthat"? Expressens och Afton-
bladets specialkompetens.

Att tryck- och åsiktsfriheten kommer att attackeras är uppenbart.
Och en given del i ett samhälle som transformeras löpande till en
för gammelpartierna, inkl gammelmedierna, totalitär stat.

---------


Ref: Om opinionsbildning då och nu

- LEVE tidningsdöden, ju förr dess bättre! Må journalistkåren förtvina, ingen misskund med dessa fascister!  Aldrig mera "press-stöd"! Leve sociala medier och det fria ordet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar