fredag 6 november 2015

En välfärdsstats självmord

Vi har en flyktingkris som uppenbarligen är utom kontroll.

Men det är bara början. En akut bostadsbrist är på väg att bli helt omöjlig. Och som svensk arbetsmarknad och integrationspolitik ser ut, så kommer vi snart att ha en verklig arbetslöshet på i vart fall 15 procent.

Oavsett vad man tycker i flyktingfrågan, så är faktum att vi redan har en massa nya människor i vårt land – som måste absorberas in i samhället om inte allt skall gå helt över styr.

Detta är vår tids stora 'utmaning'.  (anm. 'apostroferna' mitt tgg)

Här gäller det att tänka utanför lådan. Det måste bli fråga om systemförändringar.

Intressant nog håller situationen på att bli sådan att det inte är mer politik som behövs. Politikerna har haft sin chans. Deras stelbenta system erbjuder ingen lösning. De har misslyckats.

Vi måste i vart fall våga tänka tanken att öppna för mer spontan ordning. Människor brukar organisera sig själva. Marknaden är snabbare på att anpassa sig än politiken och bättre på att utnyttja befintliga resurser. Samhällen tenderar att ordna och balansera sig själva.

Men det kommer knappast att ske. Välfärdsstaten, den hårt reglerade arbetsmarknaden, högskattesamhället och bostadsbyråkratin är heliga kor i svensk politik.

Politikerna kommer att hålla fast så hårt vid sin modell att de hellre låter systemet haverera helt än att ändra på något.

Och ett systemhaveri riskerar att även drabba kärnverksamhet, sådant som staten bör och måste ägna sig åt – som ordningsmakt och rättsväsende.

Vi lever i intressanta tider. Ironiskt nog kommer det att vara den generella välfärdsstatens främsta förespråkare som ger densamma dödsstöten.

Av HAX


Källa: http://henrikalexandersson.blogspot.se/2015/11/flyktingkrisen-och-valfardsstatens.html
Ref: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-06/sweden-tells-refugees-stay-in-germany-as-ikea-runs-out-of-beds
Ref: https://varjager.wordpress.com/2015/11/08/stefan-lofven-kommer-att-ga-till-historien/
Ref: http://henrikalexandersson.blogspot.se/2015/11/darfor-kommer-eu-inte-att-hjalpa.html
Ref: http://www.barometern.se/ledare/kalifatets-aterkomst/

-----------------------

"Utmaningar"? Tillåt mig ett genmäle.


- Snart dags att sluta publicera/kommentera katastrofen. Vid en viss tidpunkt - bortom all hjälp - finns ingen återvändo. Sverige har via en världsunik, katastrofal invandringspolitik beseglat sitt eget öde, frivilligt politiskt nationellt självmord. Vi kommer aldrig att återfå den harmoniska nation, som Tage Erlander lämnade efter sig, men snart deklasserades (av landsförrädaren Palme), därefter demonterat via världsrekord-invandring, av landsförrädarna Westerberg, Reinfeldt och Löfven. Kvartetten är de värsta landsförrädarna i Sveriges historia. Wennerström och Bergling borde ges upprättelse och hedersmedalj, i jämförelse med de sentida förövarna.

Ynkryggen, ointagliga fästningen Sveaborgs kommendant, Carl Olof Cronstedt, gav upp den utan strid till ryssarna 1808, och därigenom förorsakades förlusten av Finland, efter 600 år som ett land. Han är den ende som kan mäta sig med ovanstående kvartett när det kommer till nationellt svek och landsförräderi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar