onsdag 11 november 2015

Sveriges asylpolitik är reaktionär och kvinnofientlig


- De senaste prognoserna från svenska myndigheter talar om 30 000 så kallade ensamkommande flyktingbarn per år (14 000 hittills i år, men kurvan stiger allt brantare uppåt.). Låt oss nu anta att det stabiliseras vid detta antal, vilket för övrigt är föga troligt då prognoserna hela tiden skrivs upp. Värt att notera är då att cirka 90 % av de ensamkommande är män, eller pojkar om man så vill. Vare sig vi nu talar om unga män, som det för det mesta handlar om, eller minderåriga ungdomar, enligt vad de själva säger, kommer vi snart att få en befolkning med ett oerhört stort överskott av män hos den unga generationen. Det kommer att gå cirka 3 män på 2 kvinnor, eller annorlunda uttryckt, på en årskull kommer det på 100 kvinnor gå cirka 100 män plus 50 män från företrädesvis Afghanistan, dvs unga män från en kultur där man behandlar kvinnor som boskap och där kvinnor måste leva inom murar och klädas i burka för att slippa bli våldtagna.

Därtill kommer att även hos vuxna asylsökande är cirka 75% män. Svensk polis och svensk lagstiftning, anpassade efter en folkhemsidyll som snabbt håller på att försvinna, står med andra ord, för att använda den senaste modeklichén, inför stora utmaningar. Kommer det över huvud taget att finnas tillräckligt med fängelseplatser?

Är 2002 lade en grupp riksdagsledamöter från KD in en motion i riksdagen om kvinnans roll i världen. Under avsnittet ”prenatal könsdiskriminering”, skriver man om hur könsselektiva aborter i Asien skapar en obalans mellan pojkar och flickor. Man skriver bland annat att ”Denna obalans kommer att skapa enorma problem i framtiden, då det kommer att råda stort underskott på kvinnor för äktenskap.”

Andra organisationer varnade för att det kommer att leda till kvinnorov och ett ökat antal våldtäkter. Och då handlade det i Asien om ett överskott på cirka 10%, och inte de 50% som man nu förbereder Sverige för. Redan nu har vi, genom asylinvandring och trots kvinnors högre medellivslängd fler män än kvinnor i befolkningen. När ansvarsbördan i framtiden kommer att fördelas skall ingen svensk politiker kunna säga att ”vi visste ingenting” eller ”vi förstod inte”. Alla siffror finns med i det underlag på vilket migrationspolitiken rimligtvis baseras. Makthavarna vet att kommer att skapa enorma problem i framtiden, och det är rimligt att de, liksom svansen av desinformatörer, så småningom ställs till svars för sitt agerande.

Kostnaderna för mottagandet av ”ensamkommande” är enorma och väntas snart med sina 23 miljarder överskrida vad den afghanska statsapparaten betalar ut i lön till sina 800 000 anställda.

I stället för att erbjuda dessa unga män en bekväm tillvaro i Sverige, borde pengarna användas bland annat till att bekosta undervisning av flickor och kvinnor i Afghanistan. Den svenska asylpolitiken är både högerreaktionär och antifeministisk. Unga män som lämnar sitt lands kvinnor i sticket belönas samtidigt som man skär ned på biståndet till fattiga länder. Som grädde på moset briljerar Stefan Löfven på den internationella arenan med att han representerar världens ”första feministiska regering”. Jag hånskrattar.

Låt unga män från Afghanistan genomgå vapenträning under svenskt befäl eller i FN-regi, och anställas till att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten i Afghanistan. Dessa unga män skulle då få chansen att ta sitt ansvar – ja just det, ta sitt ansvar – istället för att som nu lämna Afghanistans flickor och kvinnor i sticket. De ensamkommande som faktiskt är minderåriga skall naturligtvis inte sättas in i aktiv vapentjänst förrän de fyllt 18 år. Intill dess kan boenden och skolor på plats, i Afghanistan, anordnas (och beskyddas av de äldre ”ensamkommande”). Ungdomarna kan då lättare hitta sina familjer och släktingar.

Tanken att flyktingar ställer upp och slåss för sitt land är inte ny. Under amerikanska inbördeskriget tjänstgjorde många före detta slavar från sydstaterna i nordstatsarmén, och 5% af RAF-piloterna som deltog i slaget om England var polacker.

Av Kjell Håkonsson


----------------------------

- Medvetet eller omedvetet? Jag tilltror inte pajasen Löfven, ej heller de fantasiuppslukade, drömmande figurerna Romson och Fridolin den intellektuella miniminivå, som krävs för att inse begreppet orsak-verkan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar