onsdag 3 juni 2015

Blir “ensamkommande” det som till slut raserar korthuset?

Parallellt med den rekordhöga “reguljära” massinvandringen, ökar inflödet av så kallade “ensamkommande flyktingbarn” lavinartat, vilket kommer sätta sådan stor press på Migrationsverkets – och i förlängningen statens – kassa att detta kanske äntligen blir det som raserar korthuset och tvingar fram en radikal förändring.

- Massinvandringen är Stefan Löfvens enskilt största satsning under mandatperioden, och de rödgröna har gjort klart att detta ska fortlöpa trots alla de negativa konsekvenserna för både Sverige och svenskarna. Från den så kallade oppositionen har man gjort enstaka tafatta försök att locka tillbaka väljare som fått nog och gått över till SD, men på det stora hela även där gjort klart att status quo ska råda.


“Migga_X” arbetar på Migrationsverket och kan via sitt Twitterkonto erbjuda en unik insyn i den ökända myndighetens arbete. Migga_X har länge flaggat för att den kraftiga ökningen av antalet “ensamkommande” kommer att knäcka myndighetens budget, och idag aviserar man att samtliga landets kommuner kommer att tvingas till mottagning.

Under årets fem första månader skedde en ökning med 80 procent jämfört med samma period i fjol, och inga tecken finns på att det hela ska avstanna. Nu kommer dessutom många ungdomar från länder där ingen konflikt råder, utan man är bara på jakt efter en bättre tillvaro i kravlöshetens Sverige.

Bara under förra veckan kom lika många “barn” som under hela 2004. Och allt detta sker utan några som helst omnämnanden, eller ifrågasättanden alternativt granskningar, i traditionell media.

Kanske blir detta början till slutet för det mångkulturella luftslottet, och Sverige kan påbörja sin akut behövda konvalescens.

Källahttp://avpixlat.info/2015/06/02/blir-ensamkommande-det-som-till-slut-raserar-korthuset/

------------------------

- Framtida rubrik, när systemet totalkollapsat:

"BARN KNÄCKTE SVERIGE... som välfärdsland"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar