måndag 15 juni 2015

DNA-analys ger nya svar om européernas anfäder

Våra europeiska förfäder härstammade från ett herdefolk som tog sig till Europa i stora skaror under bronsåldern. Det visar en rekordstor svensk-dansk genetisk studie av bronsåldersskelett som även avslöjar varför vi tål mjölk.

- Det rör sig om den första storskaliga befolkningsstudien på förhistoriska människors gener. DNA från 101 individer har analyserats och resultaten publiceras nu i den ansedda tidskriften Nature.

– Vår studie har gett genetiska bevis för att den DNA-struktur vi européer bär på idag grundlades i början av bronsåldern. Då skedde en massiv invandring av herdefolk, yamnaya, från den kaukasiska stäppen i nuvarande södra Ryssland och Georgien till Central- och Nordeuropa, säger professor Kristian Kristiansen på Göteborgs universitet som initierade forskningsprojektet tillsammans med professor Eske Willerslev, Köpenhamns universitet.

 Studien ger svar på en rad frågor om bronsåldersperioden för cirka 3.000-5.000 år sedan. Forskarna har gjort DNA-analyser av skelett från bronsåldersgravar i Europa och Centralasien.
Forskargruppen menar att dessa folkvandringar också kan förklara ursprunget till de indoeuropeiska språk som vi talar än idag i Europa.

– Förändringarna som invandringen ledde till var så omfattande och fick så stor betydelse för resten av vår historia att de kan jämföras med koloniseringen av Amerika, säger Kristian Kristiansen i ett pressmeddelande.

Forskarna har försökt att förstå varför det under bronsåldern skedde stora ekonomiska och sociala omvälvningar i området, som spänner över Uralbergen till Skandinavien. Då ersattes gamla neolitiska kulturer av en helt ny syn på familj och egendom.

– Yamnaya-kulturens herdefolk förde med sig många nya vanor som kom att bli dominerande. De levde i hushåll med kärnfamiljer, till skillnad från stenåldersfolkets kollektiva boendeformer. Herdefolkets gravhögar var för enskilda individer och kärnfamiljer och sådana gravhögar kom att bli vanliga i Sverige och Danmark. De åt kött och mjölkprodukter. De förde med sig ett helt nytt paket av social organisation, säger Kristian Kristiansen.

De nya rönen visar också att laktostolerans bland vuxna i Europa har utvecklats långt senare än man tidigare trott.

– En teori har varit att laktostolerans utvecklats på Balkan eller i Mellanöstern under stenåldern. Men nu kan vi se att mutationen som gett upphov till laktostolerans var sällsynt i Europa även i ett sent skede av bronsåldern. Vi tror att den kan ha kommit till Europa med Yamnayaherdar från Kaukasus men selektionen som har gjort de flesta européer laktostoleranta har skett långt senare, säger Martin Sikora på Centrum för GeoGenetics vid Köpenhamns universitet.

Källa: http://www.friatider.se/dna-analys-ger-nya-svar-om-europ-ernas-anf-der

--------------------------------------------

- Trevlig upptäckt. Skulle därmed eliminera den omhuldade PK-myten att "via härstammar alla från Afrika" (Bengt Westerberg  m fl). Och vi riktiga svenskar är därmed av en helt annan etnicitet än hybrid-32:an Reinfeldt, med bevisbar koppling till en afrikaättad negermulatt. Mycket god nyhet m a o.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar