tisdag 16 juni 2015

Förmåner styr asylsökares val av land

            Läger för syriska flyktingar vid den turkiska gränsen. © Wikipedia

Det är det land som erbjuder störst förmåner som avgör syriers val av asylland. Och innan flyktingarna ger sig i väg informerar de sig i detalj om vilket europeiskt land som har bäst välfärdssystem. Det visar en färsk rapport från Frontex, EU:s gemensamma gränskontroll.

- Majoriteten av de människor som flyr från det krigshärjade Syrien söker inte asyl i det land de först kommer till. I stället beger de sig ut på en lång resa till norra Europa, där inte minst Sverige, men också Tyskland, står högt i kurs. Förklaringen är de goda chanserna till förmåner som länder med väl utbyggt välfärdssystem erbjuder.

Kunskaperna om vilka länder som kan ge bäst bidrag är ofta ingående; antingen har flyktingarna själva bedrivit en intensiv bakgrundsforskning eller så de informerats av landsmän som redan bor i de aktuella länderna. Människosmugglare som anlitas står också gärna till tjänst med de nödvändiga informationerna. Detta enligt den rapport som Frontex nu har publicerat och som har fått namnet Annual Risk Analysis 2015.  Här kan man på sidan 18 läsa följande:

”Majoriteten av syrierna sökte inte asyl i det medlemsland de först kom till, utan sökte i stället i andra medlemsländer av flera olika skäl, i synnerhet därför att man förväntar att motta mer attraktiva välfärdsförmåner”.

Och att de nordiska länderna utövar stark dragningskraft skriver Eva Moncure, presschef på Frontex huvudkontor i Warszawa, under på. I en intervju med danska Jyllands-Posten konstaterar hon att de olika europeiska länderna har asylsystem som skiljer sig åt och att välfärdsförmånerna varierar. Därmed blir de som flyr mer motiverade att söka asyl i ett land där utsikterna till ekonomiska vinningar ter sig bäst.

− Asylsökare är mycket intresserade av att komma till de nordiska länderna eftersom de där kan få uppehållstillstånd för längre tid och man där ges mer stöd, säger hon till tidningen.
Hon berättar också att asylsökarna har mycket god koll på vilka offentliga bidrag som de olika länderna ger och att det är information som de får av landsmän, som redan har bott i de aktuella länderna i flera år.

De vet ju allt om bidrag och system, säger hon.

Andra EU-organ, som till exempel Maltabaserade Europeiska stödkontoret för asylfrågor, European Asylum Support Office, EASO, bekräftar Frontex uppgifter om att förmånernas storlek i och för sig påverkar flyktingarnas val av asylland, men samtidigt menar att det krävs mer forskning på området, skriver norska Human Rights Service.

EASO:s talesman Jean-Pierre Schembri säger att det saknas kunskap om de enskilda så kallade push- och pullfaktorerna och att kontoret därför har initierat en undersökning.

 I mars i år arrangerade Röda korset en internationell konferens i Köpenhamn om flyktingar. Mariana Stoyanova, organisationens asylchef i Bulgarien och en av huvudtalarna, slog då fast att hon hade noterat att det bland flyktingarna finns en ”förbluffande” kunskap om de europeiska ländernas offentliga förmåner, liksom om hur lång tid det tar innan ärenden avgörs, möjligheterna till uppehållstillstånd och hur snabbt man kan få familjesammanföring.

Mariana Stoyanova berättade vidare att Tyskland och Sverige i flera år har toppat asylsökarnas lista över önskade länder, men att Danmark – just på grund av de goda bidragsmöjligheterna – då också hade seglat upp som en favorit.

Och det är just för att göra Danmark mindre attraktivt för asylsökare som landet sedan en tid tillbaka aviserar hårdare tag mot asylsökare. Det ska, som Samtiden tidigare har redogjort för, bland annat ske genom sänkta bidrag.

 Enlig den bulgariska asylchefen skaffar sig asylsökarna de ingående kunskaperna om de olika ländernas förmåner via nätet.

I september i fjol skrev Jyllands-Posten att människosmugglare i Istanbul håller sig väl uppdaterade när det gäller de olika europeiska ländernas regelverk – något som också bekräftades av bland andra Ana White talesperson för UNHCR:s Europakontor. (UNHCR är FN:s högkommissariat för flyktingar. Red.)

I oktober i fjol avslöjade tidningen att det i italienska Milano inför öppen ridå bedrivs ”asylshoppande” – asylsökarna tar reda på resvägar, priser, innehållet i de olika ”smuggelpaketen” och eventuella risker, samt de fördelar respektive nackdelar som är förbundna med olika länder, bland andra då Sverige, Norge och Danmark.

Men de uppgifter som Frontex nu har presenterat är för många europeiska politiker en svårsmält kost, och i det fallet har de också ofta god draghjälp av journalister. För bara en vecka sedan såg sig cheferna på danska TV2 tvingade att be om ursäkt för hur Kristian Jensen, vice ordförande i Venstre, blev behandlad av nyhetsankaret Divya Das som i mycket aggressiva ordalag anklagade honom för att inte ha klart för sig när han direktciterade Frontex-rapporten.

Men Eva Moncure ger inte avkall på rapportens sanningshalt. Till Human Right Service säger hon att syriernas medvetna val av asylland är ett relativt nytt fenomen som hänger ihop med situationen i hemlandet. För fyra år sedan var det primära för asylsökarna att bara komma ut ur landet. Att då också fundera på vilket land som erbjöd de bästa ekonomiska möjligheter var inte att tänka på. Men nu är det annorlunda, säger hon:

− Kriget har pågått i fem år. Det bor ungefär fyra miljoner syrier i läger eller bostäder i grannländerna och det har de gjort i många år.

Och att många av dem har möjlighet att noga sätta sig in i de villkor som andra länder kan erbjuda är hon ”absolut” säker på.

− De kan ringa kusiner i Tyskland eller Sverige, och kanske vet deras granne något. Alla har ju smarta telefoner och kan använda dem på nätet. Många av flyktingarna är ju också rätt välutbildade; vi talar om lärare, ingenjörer, advokater och så vidare. Jo – de vet mer än väl hur de ska gå tillväga, säger Eva Moncure, som tillägger att även människosmugglarna ger upplysningar.

Källa: http://samtiden.nu/17195/formaner-styr-asylsokares-val-av-land/

---------------------
- Det för just nu en hårdför debatt i Europa. Italien hotar att släppa igenom invällare rakt norrut, om ingen EU-ordning skapas. Nu har Milano, i norra Italiens rika regioner reagerat. Invällda afrika-negrer skräpar ner gator och torg, och konservativa Lega Nord som styr, har aviserat hårdhänta metoder mot asylparasiterna, som är totalt ovälkomna. EU:s utrikeministrar möttes idag i Brüssel för att diskutera, givetvis fattades inga beslut, oenigheten är total. Ett embryo till det sjuka EU-imperiets kollaps, förhoppningsvis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar