lördag 20 juni 2015

Den politiskt korrekta sekten

Den politiska korrektheten har blivit den största och allt annat överskuggande kraften i det svenska samhället. Majoriteten av de folkvalda tillhör PK-sekten – liksom en stor majoritet av journalister, debattörer och kändisar. PK-tillhörighet är förutsättningen för att platsa som partiföreträdare eller få ledande poster inom förvaltningen, få jobb som journalist, få delta i TV- radioprogram eller bli publicerad i svensk press – eller nå framgång som artist eller konstnär.


- De mest övertygade och fanatiska medlemmarna finns inom Miljöpartiet – som är Sveriges mest vänsterorienterade parti. Jonas Sjöstedt får ursäkta deklassificeringen på kommunistlistan. Det övergripande målet är att Sverige ska överge sin historia och identitet och bli en ”humanitär stormakt” och ett multikultursamhälle. Detta rättfärdigar i stort sett vad som helst – stort som smått- för att motarbeta den eller det som inte lever upp till PK-sektens oskrivna, men absoluta lojalitetskrav.

Det hela uppvisar kusliga likheter med andra, mer kritiserade sekter – t.ex Scientologikyrkan. Scientologi är enligt dess skapare L Ron Hubbard en ” praktisk religiös filosofi”. Scientologikyrkan har inga egentliga medlemmar utan består av ett komplext nätverk av organisationer och företag. Med dianetik – som sägs förbättra människors tankeförmåga och auditering – en andlig rehabmetod för att stärka moral och etik, värvas deltagare som genom stegvis allt dyrare ”psykoanalyskurser” tar steg mot att bli ” en bättre människa” och uppnå allt högre status och på sektens noga utstakade förtroendetrappa.

Det är oerhört svårt att lämna denna sekt. Det kräver ett ovanligt mått av mod, integritet och självrannsakan. Avsteg från den rätta läran resulterar i social isolering och andra straff. Avhoppare trakasseras, förtalas och hotas via media, förlorar jobbet, får hotfulla hembesök av utsända torpeder etc. Släktingar och vänner förbjuds all kontakt med avhoppare och livet görs till ett helvete för den som kritiserar rörelsen. Dess ledare lever ett omåttligt, isolerat lyxliv och de stöds av ett stort antal kändisar som får kunglig särbehandling. Den mest kände är skådespelaren Tom Cruise.

PK-sekten uppvisar många och förskräckande likheter med Scientologerna. Hela dess tankevärld är formad av utopiska drömmar om det perfekta samhället, där mantrat ”allas lika värde” är den bärande grunden. Den som inte är sektmedlem är per definition en ond och rasistisk person värd allt förakt. Självgodheten är utmärkande för PK-sektens medlemmar.

All kritik av t.ex den unika, svenska invandringspolitiken avfärdas som rasistisk och vanställs som kritik mot de invandrade. Sektens mystiska ”värdegrund” utesluter varje sansad diskussion om mångkulturens i övriga världen välkända problem. Dessa får inte diskuteras, trots att denna åsnelika vägran att se verklighetens många integrationsproblem drabbar såväl infödda som invandrade i raskt ökande grad i ett allt mer sönderslitet Sverige.

Ingenting får stå i vägen för PK-sektens mål om Sverige som den mångkulturella, humanitära stormakten. För det kan demokratin offras, för det kan nationens överlevnad offras, för det kan gränserna öppnas för såväl militär som religiös ockupation, för det kan Sverige som industrination offras, för det kan den generella välfärden offras, för det kan det fria ordet offras, för det kan våra barns rätt till fullgod utbildning offras, för det kan traditioner och minnet av förfäders uppoffringar för ett anständigt samhälle offras, för det kan allt svenskt offras. För det kan vanligt sunt förnuft offras. För det kan t.o.m den gamla kvinnofriden offras. För det är det många som offrar den egna självrespekten och förlitan på sitt eget omdöme. Landet Sverige ska med alla medel raderas från kartan och ur historieböckerna.

Ömkligt nog lever dessa PK-företrädare inte som de lär. Vi har alla hört förre statsministerns idiotiska uttalande om att han från flygresor sett ödemarker där invandrare skulle kunna få plats! Vadå allas lika värde? Vi har alla hört nuvarande statsministerns svårigheter att fördöma diktaturer som gravt förtrycker sina medborgare. Vadå allas lika värde? Vi har hört grodorna hoppa strömhopp ur vice statsminister Åsa Romsons mun. Vi har hört utbildningsminister Fridolins barnsliga löften om att fixa den svenska skolans enorma problem på 100 dagar. Vi har hört….listan kan göras hur lång som helst.

Men PK-tillhörigheten skyddar dem och de flyter som de korkskallar de är snabbt åter till ytan, sina överdådiga löner och exklusiva bostäder. De kan ju alltid dra till med några hätska uttalande om Sverigedemokraterna och de sverigevänliga väljarnas fascistsympatier. Det får de ju hjälp med av PK-sektens egen Tom Cruise – den charmerande skådespelaren Kjell Bergqvist och av sektens egen torpedorganisation – Expo och den populäre trolljägaren och mångmiljonären Robert Aschberg.
Hjälper inte det får man kalla in den stollige ”historieforskaren” Henrik Arnstad som trots all annan forskning hävdar att världen består av fascister. Han är ju statsministerns sanningsvittne i dessa frågor. Självfallet kommer man också att stöttas av Aftonbladet. Dess chefredaktör Jan Helin har goda skäl att vara nyttig idiot. Trots tidningens prekära ekonomisituation har han just fått löneförhöjning – han tjänar ofattbara 7,5 miljoner om året! En livslön för en vanlig arbetare.

I TV-programmet ”Kalla fakta” avslöjas denna svenska och falska godhetsmyt övertygande. Heder åt dess journalister! Man intervjuar Landstingens inköpsansvarige Thomas Wedegren. Han utbreder sig om Sveriges ledande roll för rättvis upphandling och den rigorösa uppförandekod som styr Landstingens inköp. Man har som föredöme rest runt i världen för att lära andra länder om vikten av detta. Herr Wedegren styr t.ex Landstingen inköp av datorer – till ett värde av 120 miljarder av våra skattepengar! Men nu hade han fått rapporter om att leverantören Dell tillverkar dessa datorer i Kina och under omänskliga förhållanden för arbetarna som lever under slavliknande villkor.

Thomas Wedegren blev utnämnd till ”Årets inköpare” för sitt engagemang för rättvis handel. Men de kinesiska arbetarnas eländiga tillvaro tog han ingen som helst notis om när han åter valde Dell som leverantör. Det var det billigaste anbudet och andra aspekter kunde han enligt egen utsago inte ta hänsyn till. Så mycket för rättvis handel och ”allas lika värde”. Den svenska godhetsbyråkratin ska fortsatt administreras via datorer som producerats av kinesiska slavarbetare.
Falskheten tycks ha upphöjts till den viktigaste egenskapen för den som vill ta sig fram i Sverige. PK-sektens övertro på och förhävelse av den egna godheten och föraktet för andras politiska uppfattning läggs som en våt säck över samhällsdebatten. Men högmod är en av de sju dödssynderna och går som bekant före fall (Ordspråksboken 16: 18).

Så än finns det hopp för svenska folket. Sverigedemokraterna är nu nästan lika stora som Moderaterna och Socialdemokraterna.

Rolf Malm

Källa: http://avpixlat.info/2015/06/16/den-politiskt-korrekta-sekten/
Ref: http://samtiden.nu/17403/en-elit-utan-krisinsikt/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar