torsdag 25 juni 2015

Sex av tio svenskar har tappat framtidstron


Hela 63 procent av svenskarna anser att Sverige går åt fel håll, enligt en ny mätning från Novus. Det är en kraftig ökning jämfört med i mars då samma fråga ställdes.

- Sverigedemokraternas sympatisörer är de som ser allra mest dystert på framtiden – 93 procent av dem anser att Sverige går åt fel håll. Motsvarande siffra bland alliansväljare är 64 procent och 49 procent för de rödgröna väljarna.

Novus vd Torbjörn Sjöström pekar ut invandringen som en orsak till att svenskarna förlorar sin framtidstro. Han menar att Sverigedemokraterna av många upplevs som det enda oppositionspartiet.
"När väljarna ser att samhället går åt helt fel håll med ett fokus på problemen men lösningarna uteblir, ja då blir invandringsfrågan den fråga som flyter upp tydligast till ytan bland ett folk som tappat framtidstron", skriver Sjöström i Svenska Dagbladet.

Undersökningen är genomförd 11–16 juni 2015 i Novus slumpmässigt rekryterade webbpanel. Totalt har 1022 intervjuer genomförts.

Källa: http://www.friatider.se/sex-av-tio-svenskar-har-tappat-framtidstron

------------------------------


- Helt logiskt. Med ett 7Parti som totalt struntar i väljares och folks reaktioner och uppfattningar. Det måste tydligen gå käpprätt åt h-e, innan det skall vända.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar