fredag 19 juni 2015

När egna värderingar definieras som kunskap

- Hotet mot vår valfrihet har nog aldrig varit större efter Sovjet-kommunismens fall än vad den är idag. Som vanligt är det extremvänstern som är på offensiven och den har infiltrerat miljö-, feminist- och veganrörelsen. Den här attacken mot valfriheten har även fått fotfäste långt utanför den traditionellt planekonomiska vänstern och starka ekonomiska och politiska intressen har upptäckt att man kan utnyttja den för sina syften. Allt fler politiker som presenterar sig som liberaler har förvandlats till långt gående regleringsivrare i en ängslig strävan att vara vänstermedia tillags.
Nyligen bildades Nätverket för evidensbaserad policy av en krets flumforskare som står den smygmarxistiska organisationen Vetenskap och Folkbildning (VoF) mycket nära. Aderton av grundarna, varav flertalet är filosofer och beteendevetare, har nyligen presenterat sina idéer på DN Debatt. Man menar att det man själv anser vara kunskap måste gå före ideologi och populism. Tankarna följer samma mönster som det tidigare Miljöpartiförslaget att landets miljömål skall bestämmas av experter istället för via demokratiska beslut. Att filosofer och beteendevetare betraktar just sina egna subjektiva åsikter som kunskap behöver väl knappast påpekas. Uppfinningsrikedomen när det gäller att hitta sätt att kringgå folkstyret är som vanligt stor inom den samlade vänstern.
 
Marxismen har alltid falskeligen förklätt sig själv som vetenskapsbaserad, trots att den är en ren och extrem ideologi. VoF är ett i en lång rad instrument som marxisterna använder för att bekämpa uppfattningar som inte passar dem genom att gömma sig bakom vetenskap. Detta att missbruka vetenskap för att torgföra socialistiska idéer och utöva sitt kontrollbehov är ett snabbt växande problem som är på väg att allvarligt skada hela vetenskapssamhällets trovärdighet. Efter kommunismens monumentala misslyckande inser vänsterkrafterna att man inte längre kan vinna människorna för sin ideologi, utan att man måste truga den på oss med falska argument. Vi stöter allt oftare på manipulerad alarmistisk vetenskap på en rad områden. Det som gör denna utveckling än mer skrämmande är att mycket starka ekonomiska intressen i västvärlden har lärt sig att utnyttja vänsterns argument för sina syften – en synnerligen ohelig allians m.a.o..

Torbjörn Sassersson frågar sig på NewsVoice vilken evidens som ska vara godkänd och vilken som inte är det? Vi vet att den största delen av forskningen som sker på universiteten är industrifinansierad och att den evidens som publiceras är den som industrierna har nytta av. Om man misstänker att ett forskningsprojekt kommer att ge fel evidens, så avbryts det ofta i förtid utan publicering. Vi vet även tack vare insiders och visselblåsare att forskningsfusket är utbrett. Dessutom är forskare sällan överens om vilken evidens som är säkrast och vad som är evidens idag kan bytas ut mot annan evidens i morgon. Vi vet även att huvuddelen av den miljöforskning som bedrivs styrs av politiskt tillsatta programorgan som har en bestämd åsikt om vilken evidens man vill få fram. Amerikanska myndigheters mixtrande med historierevision av temperaturdata för att tillhandahålla evidens för presidentens politiska klimatkampanj är för dagen det mest upprörande.
 
Jag är en förespråkare för personlig valfrihet på alla livets områden. Så vad människor av fri vilja gör av och med sina liv är deras val och därmed ok för mig. Den som tycker det är värt priset att ruinera sin hälsa med tobak och Coca Cola måste ha rätt att göra det, så länge lasten inte går ut över andra medmänniskor. Den som av rädsla för biverkningar tackar nej till vaccinationer och andra av Big Pharmas kemiska preparat för sig och sina små barn måste få bestämma det själv. Den som vill inta ett, enligt elitens evidens värdelöst, naturpreparat måste få göra det utan förbud och andra restriktioner. Vi måste ha fri rätt till en egen bedömning hur evidensen skall tolkas och inte behöva underkasta oss politiska aktivisters förvridna verklighetsuppfattning.

Just nu rasar en hetsig debatt i Sverige som jag skrivit om tidigare, för och emot användning av kolloidalt silver. Här har marxisterna i VoF hamnat ihop med Big Pharma och blivit en försvarare av deras intressen. Man menar att det är kvacksalveri att marknadsföra preparatet som ett fungerande medel mot olika infektioner och hänvisar till vad man kallar evidens. Detta trots att det användes frekvent inom vården innan man hade antibiotika. Man skrämmer även med farliga biverkningar av detta harmlösa homeopatiska preparat. Tänk er tanken att kolloidalt silver skulle visa upp samma batteri med hemska biverkningar som Big Pharmas statiner, samtidigt som den positiva medicinska effekten av statiner knappast överstiger det kolloidala silvret. Då skulle det inte ta lång tid innan vi fick lagar som totalförbjöd försäljning av preparatet.

Vi upplever ständigt exempel på människor som tror sig blivit botade från allvarliga sjukdomar av naturpreparat. Samtidigt hävdar den evidensbaserade sjukvården ihop med Big Pharma ihärdigt att det saknas evidens och att man därför inte kan rekommendera naturpreparatet.  Problemet med vänsterelitens krav på evidens är att vi då hamnar helt i händerna på de stora företagen när det gäller vården. Att ta fram underlaget för evidens för ett preparats verkan och biverkan kostar idag ofantliga summor. Den enda som kan mobilisera sådana resurser är ett företag som kan patentera det aktuella preparatet. Och självklart går det inte att lika lätt mobilisera resurser för att ta fram nödvändig evidens för ej patenterbara naturliga preparat. Dessa kommer aldrig att kunna generera nödvändiga inkomster för att kunna betala tillbaka vad evidensprocessen kostar.

Den moderna sjukvården går m.a.o. miste om alternativ och gammal erfarenhet från tiden före framväxten av Big Pharma, kunskap som sannolikt är ytterst värdefull men som ingen har velat kosta på en evidensbaserad utvärdering.  Det tydligaste beviset för detta är Otto Warburgs upptäckt för hundra år sedan att det var socker och andra snabba kolhydrater som orsakade metabola sjukdomar. Han fick t.o.m. Nobelpriset i medicin år 1931 för sina upptäckter. Några decennier senare hade allt fallit i glömska och i praktiken hade Big Pharma skaffat sig örnkoll på vad som ansågs vara evidens och vad som inte höll för en närmare granskning.

Vi måste kraftfullt motsätta oss de växande krafter som anser att vi skall forma ett samhälle styrt av eliter som skall bestämma över hur vi fostrar våra barn, vad vi äter och våra mediciner samtidigt som våra fria val försvåras av bestämmelser om att inte redovisa vad olika saker innehåller. Om vi vill ha kvar folkstyret måste vi dagligen vara på vår vakt mot etablissemangets ordningsmän som vill förslava oss. Vi måste även kräva att samhället finansierar sådan livsviktig medicinsk forskning som inte ger patenterbara resultat men som är viktig för oss människor.

Källa: http://antropocene.se/2015/june/nar-egna-varderingar-definieras-som-kunskap.html
Refhttp://detgodasamhallet.com/2015/06/19/registrering-och-rasifiering/

-------------------------------------

Väl formulerat. Smygvänstern, i den mån den kan betecknas som 'smygande' har kapat stora delar av debatten. Man har lärt sig av en viss Reinfeldt, en representativ figur som kappvändare och verklighetsförfalskare, löpandes vänsterliberalismens allra värsta och landsfientliga ärenden, som t ex invandringskatastrofen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar