lördag 20 juni 2015

Assimilation – en naturlig process

Sverigedemokraternas idéer och politik vilar på en nationalistisk grundsyn, och på övertygelsen om att människor mår som bäst då de får uppleva samhörighet, identifiera sig med samhället omkring sig och helt enkelt känna sig hemma. Det är dessa grunder vi anser att samhällsbygget ska vila på. Ett viktigt element i detta är att vi förespråkar en assimilationspolitik, snarare än en integrationspolitik.

- Inte sällan brukar våra meningsmotståndare hänga upp sig på begreppet assimilation. Jag minns särskilt en kommentar, på microbloggen twitter, som effektivt sammanfattade missförstånd om vilket slags samhälle vi önskar oss. Det var en simpel länk, till ett filmklipp ur Matrix-trilogin. En scen där den onda Agent Smith duplicerar sig själv genom att ta över en annan persons kropp, tränga undan alla karaktärsdrag och åsikter för att nöjt konstatera att ännu en identisk upplaga av honom själv skapats. Jag minns att jag drog på smilbanden, eftersom det var en så träffande beskrivning av vad många tror, eller säger sig tro, att vi önskar.

Och visst, precis som med nationalismen i stort har det funnits historiska exempel på assimilationspolitik som skapat onödigt lidande och i grunden varit felaktig. Att med tvång ta över ett annat folks territorium och därtill tvinga dem att förändra sitt leverne och sin identitet är inte acceptabelt. Det är över huvud taget minst sagt tveksamt att försöka tvinga personer in i en roll de inte vill ha. Felet våra motståndare gör är att de, med utgångspunkt i sin aktiva integrationapolitik, tror att vi vill tvinga samtliga invandrare genom något slags åtgärdsprogram där de går in som en utlänning och kommer ut som en pursvensk.

Men när vi talar om assimilation vill vi varken att allt en person bär med sig ska utraderas, eller att alla ska bli identiska kopior av någon slags pursvensk stereotyp. Vi vill dock skapa förutsättningar för att den som kommer till vårt land och vårt samhälle ska välkomnas in i det, och också välkomna det in i sig själv.

Det handlar om att skapa förutsättningar för att den naturliga process, som assimilation egentligen är, ska ske. För det är min övertygelse att assimilation är en i grunden naturlig process. Vi formas alla av de människor vi har omkring oss, som vi möter i vår vardag. Vi influeras av samhället omkring oss. Ju längre vi bor på en viss plats, umgås med vissa individer – desto mer anpassar vi oss till den platsen och desto mer lär vi av dessa individer. Vi blir allt mer lika, inte för att vi måste utan för att vi anammar och tar till oss erfarenheter och perspektiv. Givetvis finns många faktorer som påverkar hur snabbt det går. Hur olika vi är de vi anpassar oss efter är en sådan faktor. Hur mycket vi umgås med dem en annan. Hur många vi är som möter ett nytt samhälle en tredje.

Vår politik går ut på att förenkla denna process så mycket det går, genom att avsluta projekt som håller personer kvar i en annan nationell identitet, genom att betona värden som byggt det svenska samhället, genom att betona att här lever alla efter samma förutsättningar och slutligen – framför allt – genom att strama upp invandringen till en sådan omfattning att de som kommer hit får en reell chans att möta och bli en del av vårt samhälle.

Paula Bieler

I klippet nedan intervjuas jag av SD-TV:s Alex Singer om min och partiets syn på assimilation.Källa: https://sdkuriren.se/assimilation-en-naturlig-process/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar