söndag 13 september 2015

Söndagskrönika: Med lögnen som vapen

Det går en sjukdom genom Sverige, en epidemi som sprids i en aldrig tidigare skådad omfattning. Sjukdomen är ännu inte erkänd av socialstyrelsen och alltså att betrakta som ren inbillning. Den har därför inte heller fått något namn än. Tydliga symtom går dock att urskilja objektivt, och allt talar för att sjukdomen är politiskt betingad.

Det mest frekventa symtomet är lögner. Lögnsjukan förefaller därför vara ett lämpligt namn. Sjukdomen har nu fått sådan spridning att det är befogat att tala om en epidemi.

Masspsykosen – så yttrar den sig
Sverige befinner sig i ett allvarligt läge som kräver sunt förnuft, kunskap, mod och klarsynthet. En galopperande masspsykos, som lögnsjukan, slår hårt mot och utgör en direkt samhällsfara i ett land i kris.

I en masspsykos förlorar de drabbade sitt sunda förnuft och förmåga att förhålla sig kritiskt till händelseutvecklingen. De ger upp självständigt tänkande och blir lätta offer för manipulation och propaganda. Skenande grupprocesser tar över. Olika sadistiska och raffinerade system för repression skrämmer flocken till underkastelse.

All information utifrån som skulle kunna ge en annan verklighetsbild väljs bort och ogiltigförklaras. Gruppsammanhållningen bekräftar att den egna uppfattningen är den enda giltiga. Därmed legitimeras också metoder och attityder som annars skulle vara otänkbara, till exempel att systematiskt använda lögner i propagandan och som verktyg i demoniseringen och förföljelsen av oliktänkande.

I realiteten ett enda maktblock
I en situation av annalkande eller redan inträffad kollaps på viktiga samhällsområden krävs extraordinärt skarpsinne och intelligenta lösningar för att om möjligt vända utvecklingen. Det är inte vad Stefan Löfvens regering eller oppositionen levererar. Inte heller media lägger två strån i kors för att leva upp till sitt samhällsansvar. Tvärtom, journalisterna slår alla tidigare rekord som skamlösa propagandamaskiner.

De båda maktblocken politik och media är uppenbart samstämda i både mål och metoder. I realiteten har de smält samman till ett enda gigantiskt maktblock som gemensamt och i samförstånd bekämpar sanningen och sitt eget folk. Medias professionella uppdrag att granska makten åt folket är för länge sedan övergivet till förmån för de odemokratiska projekten att granska folket åt makten och fortast möjligt skänka bort Sverige till andra länders invånare.

En strid med lögner som vapen kan aldrig vinnas
Ju farligare makthavarna bedömer det vara att folket får veta djupare sanningar om den politiska agendan, desto mer trappas artilleriet av lögner och propaganda upp. Men en strid som förs med lögner som vapen kan aldrig vinnas. Det vet alla utom svenska journalister och politiker. Ändå är det exakt en sådan strid som pågår just nu.

Sverige och Europa står inför gigantiska problem (inte utmaningar) med den största inströmningen av migranter från dysfunktionella och kapsejsade u-länder i historien. En mycket liten andel är flyktingar enligt FN-konventionen, det vill säga flyr från länder där deras liv är i fara. Den minoritet som uppfyller konventionens kriterier på att vara flyktingar utgörs till största delen av människor som flyr från krigsdrabbade delar av Syrien.

Till Sverige kommer inga flyktingar
Till Sverige kommer inga flyktingar över huvud taget. De som anländer och i media genomgående kallas “flyktingar” har redan passerat en lång rad länder där de kunnat få skydd och där de ska söka asyl enligt Dublinförordningen. 

Det gör de inte av den enkla anledningen att den absoluta majoriteten är unga män som saknar asylskäl och alltså är illegala invandrare. De flesta kommer från muslimska länder.

I jakten på högre levnadsstandard än vad de själva med islam som grund har lyckats åstadkomma i sina egna länder köper de sig med hjälp av människosmugglare in i Europa. Målet är att resa vidare till de EU-länder som erbjuder den största välfärdskakan att dela på, Sverige och Tyskland.

Du är manipulerad av media
Blunda och tänk på “flyktingar”. Vad är det för bilder som dyker upp för ditt inre öga? Ser du de muskelstarka unga män i de senaste märkeskläderna och en i-Phone i bakfickan som utgör 75 procent av migranterna? Eller ser du människor i eländiga trasor?

Antagligen ser du bilder på små gulliga mörklockiga barn. Just de bilder som visas i Rapport när du slår på tv:n klockan 19.30. Enligt UNHCR utgör barnen bara 13 procent av dem som tar sig över Medelhavet till Europa. Men det berättar inte Rapport. Kanske ser du bilden på den drunknade treårige Aylan Kurdi som samtliga massmedia spred i en samordnad propagandaaktion förra veckan? Det är inte så konstigt, för det är precis den bilden både media och politikerna vill att du ska se.
Du är manipulerad. GRUNDLURAD.

Aylan Kurdi, hans mor och en bror drunknade för att fadern tog familjen med sig på en riskfylld båtresa från Turkiet till Grekland – trots att de var väl etablerade i Turkiet sedan flera år och fadern arbetade som frisör. (min anm. fadern*** misstänkt som båtsmugglare, påstås ha kört gummibåten som kapsejsade och orsakade dödsolyckan).

 Julia Caesar


Mer läsninghttp://snaphanen.dk/2015/09/13/sondagskronika-med-lognen-som-vapen/
Rubrikerna:
- Tänk på solidaritet – vad ser du?
- Den svenska underklassen har gjorts osynlig
- Motståndslöst förväntas vi acceptera en invasion
- Öppna ditt hjärta och ditt hem!
- En regelrätt invasion av Europa
- EU har redan 24 miljoner arbetslösa
- All anständighet har kastats överbord
- DN (Dödens Naivheter) har tagit täten i medias kamp för befolkningsutbyte   
- Hur många kändisar vågar tacka nej?
- “Och var som helst kunde vi ha överlämnat handlingarna”
- Journalisterna lider av Napoleonsyndromet
- De dricker ur samma rödvinsbox
- “Alla svenska tidningar har valt att bli kampanjorgan”
- Yttrandefrihet och politik är kommunicerande kärl
- Repertoaren är mager som lättmjölk i motvind
- “Varför har ännu ingen bemött JC i sak?”  
- En veckas kollektiva orgasmer av skadeglädje
- En Expopapegoja hittar ett guldkorn
- “Nu kan debatten föras i öppen dager”
- Yttrandefriheten en av vår tids stora ödesfrågor
- Peter Wolodarski vill straffa oliktänkande
- Nolltolerans för invandringskritiker
- En PO som villkorar yttrandefriheten
- PO tar ställning i icke existerande ärende
- Publicerade bild där Djävulen skiter i Jesus mun
- När lögnarna och hatarna mobiliserar  

Mer läsning:
Karl-Olov Arnstberg: Propagandaweekend.
Thomas Gür: Pressombudsmannen och tryckfriheten. Vem ger oss rätten att trycka och tycka?
Anders Johansson: Sluta grina.
Jan Tullberg: Frihetens fiender.
Jan Tullberg: Kampanjhysteri.
Merit Wager: Hjärta & Hjärna: Masspsykos på asylområdet.
 Junker Jörg: Var mans rätt att skriva anonymt
              
 ***  Lyssna: 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar