måndag 28 september 2015

Nu är det allvar för pensionärerna

NÄR NYVALET I SLUTET av förra året ersattes av en ”decemberöverenskommelse” blev det skarpt läge för de friska pensionärerna, som dessutom betalat in till pensionssystemet under minst 40 år. Pensionsgruppen, där nu Miljöpartiet ingår, är satt som ett vanligt utskott i riksdagen, naturligtvis utan representation av det tredje största partiet Sverigedemokraterna.

Pensionsöverenskommelsen är bruten

Den tidigare gällande överenskommelsen om pensionerna var sluten mellan fem partier: Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna. Enligt detta skulle pensionerna följa lönenivåerna. Detta avtal är nu definitivt brutet och det finns ingen anledning att tro att detta avtalsbrott kommer att förbättra pensionerna för alla som betalat in till systemet, snarare tvärtom.

Pensionen kommer att likställas med ett bidrag

Jag har, vid ett antal tillfällen, diskuterat med och ställt frågor till representanter i riksdagens pensionsgrupp. Bland annat under de senaste två årens Almedalsveckor. Jag har då kunnat lägga märke till tydliga glidningar i de uttalanden som gjorts, oavsett vilket parti vederbörande har representerat. Alla dessa uttalanden påvisar för mig behovet av ett helt nytt pensionssystem, kemiskt rent från politiskt inflytande – precis som det var tänkt.

”Du betalar inte till din pension, du betalar pensionen för dem som är pensionärer i dag”

Varför upprepas detta som ett mantra? Helt enkelt därför att man vet att pengarna inte kommer att räcka, ens till de prognoser som i dag gäller för din framtida pension. Men om du tar fram ett brev från Pensionsmyndigheten, så kan du under ”ditt sparande till den allmänna pensionen” läsa att ”så här mycket har du hittills sparat ihop till den allmänna pensionen”. När politikerna säger att du inte betalar till din pension utan till dagens pensionärer, är det fel. Man blandar helt enkelt ihop intjänande (sparande) med finansiering. Beror det på okunskap eller helt enkelt vanligt politiskt skojeri? Definitivt det senare.

”Pensionssystemet måste bli kompensatoriskt”

När jag hörde detta av en moderat i Almedalen, satte jag bokstavligen konferenskaffet i halsen. Jag var tvungen att fråga om jag hört rätt. Jo, pensionerna för ensamstående kvinnor och personer som aldrig arbetat i Sverige måste höjas. Visst, garantipensionärerna måste få bättre pension, men är det verkligen självklart att övriga pensionärer ska betala detta?

”Spara hos oss, för ett bra liv efter pensioneringen”

Ja, du ser detta budskap via annonser i tidningar och TV. Även Pensionsmyndigheten erkänner att du inte får en bra pension enbart via de 18,5 procent av din bruttolön som du betalar till systemet. Men är detta rätt? Ska vi först betala nästan en femtedel av lönen, till pensionen och sedan behöva fixa pensionen ovanpå detta? Det är inte alla som har stora tjänstepensioner!

Vad händer nu?

Utvecklingen går tydligt mot att inbetalningarna betraktas som en skatt och att utbetalningarna ska betraktas som ett bidrag. När du får ditt nya ”orangea kuvert”, titta noga efter om det fortfarande står att du har ett sparande, eller om detta är utbytt mot något mer subtilt uttryck. Nu hjälper det inte att pensionärerna proteströstar, det krävs en tydlig och ljudlig stämma för pensionärerna i nästa riksdag. Vi har mycket att göra fram till september 2018.

Källahttp://www.nyatider.nu/nu-ar-det-allvar-for-pensionarerna/

--------------------------------

- Pensionärerena är en mycket röstkraftig och attraktiv väljargrupp. Men alltid oförmögen att inse detta. Åldringarna verkar fastgjutna i antingen:
a) röstar som farafarsfarfarsfarfars far alltid gjort
eller
b) som pensionärsorganisastionen "bestämt åt mig" [nästan alla är genomsossiska]

Om pensionärerna begrep sitt bästa, lyssnade och tog hjälp, från barn, bekanta, kunniga personer, så skulle SD ha massor av mer röster. Röster som vart fjärde år faller som vissna löv i famnen på oduglige och pensionärsfientlige Löfven.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar