tisdag 8 september 2015

Nyanlända lär sig att förakta ”Svennar” på SFI

- Vad får nyanlända invandrare lära sig om Sverige och svenskarna inom ramen för den obligatoriska Svenska för invandrare (SFI)? Vilka incitament skapar man för att underlätta integrationen och viljan att anpassa sig till det svenska samhället? Nya Tider har läst boken Typiskt svenskt! som är en kursbok för SFI.

Politiker oavsett partifärg har lyft fram hur viktig en fungerande integration är för att invandrare ska bli en värdefull resurs i samhället och berika Sverige. En del invandrare anländer till Sverige med fördomar och ett starkt förakt, bland annat grundat på rykten om svenskars sexuella lössläppthet och dumhet. På vilket sätt motarbetar man detta förakt och skapar en vilja till integration?

Nya Tider har beställt boken Typiskt svenskt! av Anders Westerberg, utgiven av LL-förlaget 2013 (LL står för lättläst). Den har under sommaren uppmärksammats av alternativa medier då den ger en nidbild av Sverige och svenskarna.

Svenskar är töntiga.
Svenskar är ”extrema typer”.
Svenskar är fega.
Svenskar är asociala.
Svenskar är ”blyga inför främlingar”.
Svenskar är godtrogna.
Svenskar är ”losers”.
Svenskar bryr sig inte om sina föräldrar när de blivit gamla.
Svenskar har konstiga matvanor.
Svenskar är ett enkelt folk.
Svenskar dyrkar endast IKEA.

Så håller det på, hela boken igenom. Vi kunde inte hitta ett enda positivt omdöme om svenskar. I korta textavsnitt avhandlar Westerberg Sverige och svenskarna, som han kallar för ”Svennar”. Hans texter illustreras av spefulla teckningar av svenskar. Under rubriken ”Krig och konflikt” konstateras att Sverige är det land i världen som haft fred allra längst. Enligt Anders Westerberg beror det på att svenskar är fega.

Källa: http://www.nyatider.nu/nyanlanda-lar-sig-att-forakta-svennar-pa-sfi/

----------------------------------

- Medförfattare Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt? Självbekännande Sverige-hatare. "Tack för att ni valde Sverige", ett herostratiskt ryktbart självmordsuttalande av en nu avsutten stats(m)inister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar