lördag 26 september 2015

Finland bildar EU-exempel för flyktinghantering



















Finland agerade snabbt och och effektivt och inom en dryg vecka efter att människor i stora skaror börjat ta sig över gränsen från Sverige, fanns flyktingslussen i Torneå på plats, bemannad med folk från Polisen, Gränsbevakningsväsendet och Migrationsverket. Den finländska regeringen är handlingskraftig. Det behövs inga långbänkar, inga debatter, inga utredningar, inga fegningar och blöta fingrar i luften för att den ska fatta beslut. ”Nu blir flyktingslussen i Torneå ett gott exempel för andra EU-länder på just hur man effektivt kan ta emot asylsökande”, rapporterar Hufvudstadsbladet.
I Hufvudstadsbladets artikel berättas att myndigheter från andra EU-länder redan inom någon vecka väntas resa till Torneå för att bekanta sig med hur de finländska myndigheterna har ordnat arbetet.
Generalmajor Ilkka Laitinen, biträdande chef för Gränsbevakningsväsendet, som tidigare ledde Frontex:
Problemen börjar efter att människor kommer över gränsen. På vissa ställen har vi okontrollerade flöden av människor, vi vet inte vilka de är och de existerar inte officiellt. De står utanför allt stöd från myndigheterna.
Både han och chefen för EU:s gränsbevakningsmyndighet Fabrice Leggeri säger att ett annat problem är återbördandet av dem som inte får asyl eller uppehållstillstånd till sina hemländer. Uppsamlingscenter för dem som ska skickas hem är helt i enlighet med EU-lagstiftningen och Legera säger:
Uppsamlingscenter är ett alternativ för ekonomiska migranter som olagligt tagit sig in i EU och som ska återbördas och inte vill följa order. Det är medlemsländernas skyldighet att sköta det här. Frontex kommer inte att driva center men vi kan stödja medlemsländerna med till exempel identifiering.
Kommentar: "Jag har åtskilliga gånger och under många år föreslagit att Sverige på olika områden ska lära av Finland. Men den hårdnackade humanitära stormakten, som anser att den – trots att den står helt ensam med många av sina idéer – ska lära alla andra att agera som den, har inga lyssnande öron. Utmärkt att EU, dit ju även Sverige faktiskt hör, nu snabbt ska ta till sig och lära av Finlands sätt att hantera registreringen av människor som kommer till landets gränser. Till skillnad från i Sverige kan man i Finland inte acceptera att tusentals (i Sverige tiotusentals…) okända och oregistrerade människor vistas illegalt i landet".

Källahttps://meritwager.wordpress.com/2015/09/26/finland-flyktingslussen-i-tornea-blir-exempel-for-andra-eu-lander/

--------------------------

- Finland lär dela sitt märkliga språk med Ungern på nåt oförklarligt sätt. Verkar som länderna delar en annan viktig egenskap, nämligen att försvara sina länder mot folkvandringsinvasioner, och attacker utifrån.

Myntet har två sidor. Paradoxalt att Absurdistans skamliga vidaretransporter av flyttingar till finska gränsen, och de följder invällningen till Finland därmed fick, snabbt drev fram ett skolexempel på hur man skall lösa problem av det här slaget. Det var nog inte bakpotatisen, dvs svetsaroduglingen Löfven, och dennes hord av landsförrädare inom politik, förvaltning och gammelmedia beredda på. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar