måndag 7 september 2015

Flyktingbegreppet

Flykting
Utlänning som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl, se Genève-konventionen.

Kvotflykting
Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. (kvot fn 1900 personer/år)

Skyddsgrundsdirektivet
EU:s råd antog den 29 april 2004 ett direktiv om när människor ska betraktas som flyktingar eller personer som av andra skäl behöver internationellt skydd. Direktivet innehåller även bestämmelser om dessa personers rättsliga ställning och om det beviljade skyddet. Reglerna i skyddsgrundsdirektivet infördes i den svenska utlänningslagen den 1 januari 2010.

---------------------------------

- Dagens oerhörda, i världen unikt höga, invandringsnivåer i Sverige, saknar grund enligt ovan. Den förkrossande majoriteten "passkastare" (anm. 'papperslösa' är ett vänster-påhitteord, unikt för Absurdistan, i förmildrande syfte).

Det handlar om bosättnings-migration till ca 95%, som INTE utgör nån som helst grund för att få stanna och bo i Sverige. Människor som vill förbättra sina levnadsvillkor, trots att befintlig forskning pekar mot att levnadsstandarden inom i stort sett alla u-länder stigit, tack vare västs oerhörda bistånd i olika avseenden. Men hjälpen har inte lett till - som man i väst naivt förutsatt - en situation som t ex afrikaner i sina resp länder nöjer sig med. Tvärtom, när dom fått smak på ett bättre liv, standarden höjts och mat finns på bordet etc, så har aptiten på ett ännu bättre liv stegrats, till den glupande nivå vi idag åskådar. Afrikanerna m fl - varav araber är ytterligare en högst ovälkommen grupp - betalar dyrt för att ge sig iväg, och via öppna bidragskranar - värst i västvärlden är Sverige, givetvis - framleva sina liv på en bekväm, arbetsbefriad nivå, som medvetna snyltare i västliga, civiliserade, givmilda länder. På svenskens och svensk s k välfärds bekostnad, vilket berör den fortfarande i hög grad sovande, naive Medel Svensson. Påhejade av kulturmarxister och pissliberaler, som tillåtits ta makten i Sverige, via senaste två statsministrarna Reinfeldt och Löfvén, ivrigt påhejandes lämmeltåget enligt principen "Tack för att ni valde Sverige". Om inte detta är landsförräderi, så borde ordet strykas ur all normalvokabulär, och explicit förbehållas när/om landet befinner sig i traditionellt krig. Nåt spioneri, som tidigare Wennerström och Bergling ägnade sig åt, är inte längra aktuellt, eftersom svenskt försvar är urholkat till en skrattretande spexnivå. Vilken utländska makter i mjugg ler överseende åt.

En av de viktigaste anledningar till att dumsvensken tycks svälja betet att tycka synd om bluff-flyktingarna, är att fruntimmer givits ett helt oproportinerligt inflytande i samhället. Snart sagt varenda generaldirektör som utses, sedan den sjuka "feminismen" tillätts begå övergrepp på sunda styrprinciper, är numera fruntimmer. Public service-media likaså, vänsterfruntimmer vart man skådar. Och de som inte har "snippa" mellan benen, är bland makthavare oftast bekännande "feminister", helt otroligt självföraktande av sitt eget kön. När dessa äkta och falska fruntimmer agerar, sker det enligt konstaterad modell, dvs beslut och tyckanden grundas på känslomässiga grunder, logik och konsekvensanalys satta på undantag genomgående. Det finns ett fåtal undantag, de mest kända är Julias Caeasr (snaphanen.dk-bloggerskan), Marika Formgren, Ingrid Carlqvist och Merit Wager. Som beter sig som "riktiga karlar", och givetvis dragit på sig kulturvänsterns och gammelmedias oförsonliga hat och förföljelse, där 'folkuppfostrarna', den sorgliga "yrkeskåren" journalister agerar megafoner åt politikerna, makthavarna, som inte längre granskas i Sverige. Närmare DDR och totalitärt system kan man inte komma, den sista pusselbiten är ett statskontrollerat internet, som i semi-/fulldiktaturer, som t ex Turkiet, Kina och Nordkorea. Vilket PO (pressombudsmannen !!!), Wolodarski på Dödens Nyheter, brottsdömde Thomas Mattsson, ex-Pressen, och Jan Helin, Aftonlögnen supportar. Organet 'Journalisten' har en chefredaktör (fruntimmer givetvis) vid namn Giertta, som också ingår i anti-demokratins ful-gäng.

--------------------------------

"Vem går till val mot hyckleriet?"

- Nej, professorn i internationell hälsa, Hans Rosling, stryker ingen medhårs. I en mycket läsvärd intervju i ETC (5/9) skräder han inte orden över vad han kallar Sveriges hyckleri i flyktingfrågan. Att kritisera flyktingsmugglare samtidigt som man skapar deras marknad håller inte. ”Skicka dit en färja och hjälp dem över i stället för att rädda dem först när de håller på att drunkna.”

Hans Rosling har heller inget till övers för dem som vill ”kritisera ungrarna för att de bygger ett stängsel men inte låtsas om att Sverige redan på 1990-talet införde transportöransvar och därmed såg till att vår mur byggdes vid incheckningsdiskarna runtom i världen”.

Så vad skulle hända om man befriade resebolagen från transportöransvaret, frågar ETC. ”Sverigedemokraterna skulle få femtio procent av rösterna. Förutom det skulle det bli fullt på Arlanda ett tag. Sverige följer ju konventionerna och ger alla från Syrien rätt till asyl så som läget är idag. Samtidigt försöker vi förhindra dem från att komma hit. Föreslå fri invandring i stället och gå till val på det. Det vore ärligare än att säga att var och en som lyckas ta sig över gränsen ska få fullständiga rättigheter. 

Ja, här är en politisk utmaning av rang.

Källa: http://www.svd.se/vem-gar-till-val-mot-hyckleriet?

---------------------------------


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar